Aqua3S monitoruje kvalitu vody v reálném čase

0
205
aqua3S
Foto: Pixabay.com, FZÚ AV ČR

Středočeští hygienici v minulém týdnu zachytili tři izolované případy legionelly na jednom ze sídlišť ve středočeském Kolíně. Bakterie se potvrdila ve vzorcích teplé vody z potrubí. Obdobným případům umí předejít nový systém Aqua3S.

Správce kolínské vodovodní sítě okamžitě zahájil dezinfekci. Několik lidí se po nákaze legionellou z dodávané teplé vody přesto ocitlo kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu v nemocnici. Obyvatele zasažené oblasti ředitel středočeské hygieny Tomáš Vodný přesto ubezpečil, že situace není vážná. I když zvýšený výskyt legionelly v teplé vodě rozhodně není žádoucí.

„Neprodleně jsme proto zahájili jednání se všemi zainteresovanými subjekty, kterými jsou vedle dodavatele pitné vody a tepla pro výrobu teplé vody i dotčená SVJ, která sama vyrábějí teplou vodu pro jednotlivé bytové domy a provozují jejich vnitřní rozvody teplé a pitné vody,“ uvedl Tomáš Vodný.

V potrubí s teplou vodou se v Kolíně objevila legionella

Podle starosty města Kolín Michaela Kašpara [Změna pro Kolín] jde o dva dotčené potrubní vchody. Uvedl, že město okamžitě kontaktovalo odpovědnou firmu: „O problému jsme dostali informaci 12. dubna odpoledne od zástupce jednoho Společenství vlastníků jednotek. Obratem jsme oslovili vedení Energie AG.“ 

Legionella se objevuje a množí v teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích. Nákaza začíná téměř výhradně vdechnutím infikovaného aerosolu do plic. Bakterie je nebezpečná hlavně pro pacienty s oslabenou imunitou a chronickými onemocněními.

Znečištění vody monitoruje systém Aqua3S

Skutečnost, že kvalita vody ve vodovodních řádech je pro lidské zdraví klíčová, si dobře uvědomují i vědci. Ve své práci se proto zaměřují i na prevenci jejího znečištění. Příkladem jmenujme mezinárodní projekt Aqua3S. Podílejí se na něm vědci z Fyzikálního ústavu [FZÚ] AV ČR, kteří úspěšně vyvíjejí speciální senzory odhalující znečištění vody. Instalace takových senzorů na strategických místech vodovodní sítě umožňuje nepřetržitě sledovat celý vodovodní systém v reálném čase. Senzory dokáží odhalit mimořádné události, jako byla třeba ta v Kolíně, ale monitorují i dlouhodobý stav kvality vody.

„Vyvinuli jsme senzor ve střední infračervené oblasti využívající fotoakustickou techniku pro monitorování amoniaku ve vodním prostředí v reálném čase,“ říká hlavní řešitel projektu Mauro Pereira z FZÚ AV ČR.

Vysoká koncentrace amoniaku značí rizika pro životní prostředí a zdraví člověka. K odhalení látky ve vodě vědci využívají sofistikovaných numerických technik v konstrukci senzoru amoniaku.

„Náš spektroskopický senzor [viz fotografie vpravo, pozn. red.] má pozoruhodně rychlou odezvu a plně automatizovaný systém, který umožňuje online přenos naměřených dat do platformy aqua3S,“ vysvětluje Mauro Pereira.

Upřesňuje, že integrovaná online platforma Aqua3S vytváří velmi účinný detekční systém, ve kterém měření senzorů podporují satelitní snímky, videozáznamy z dronů a pozorování občanů na sociálních sítích.

Klíčové v detekci jsou rovněž zmiňované senzory. Ty pokrývají na různých místech vodohospodářských zařízení maximální možný počet látek a vysílají varovný signál, jakmile naměří koncentrace vyšší než bezpečné. Kombinace senzorů je schopna odhalit nové látky a snížit počet falešných poplachů.

Technologie se osvědčuje v praxi

Experti už například úspěšně otestovali scénář výpadku vodních zdrojů a znečištění překračující hranice v italském Terstu. V bulharském Botevgradu šlo naopak o únik nebezpečných látek do vodního rezervoáru města. V současné době běží pilotní monitoring v Bruselu, Paříži a nadále v Terstu. Dále ve městě Lemesos [Kypr], v Soluni [Řecko] a bulharské Sofii.

Rozbor odpadních vod škol je lepší než AG testování

Řešitelé pařížského pilotního projektu se zaměřili spíše na začlenění několika modelů založených na technice strojového učení, které vyvinuli pro řízení vodních zdrojů. Konkrétně jde o model „Předpověď poptávky po vodě“, model „Imputace dat“ pro rekonstrukci chybějících nebo neplatných údajů a režim pro „Detekci abnormálních událostí“ v kvalitě vody.

Tým bruselského pilotního projektu spolupracoval mimo jiné s těmito technickými prvky: nové senzory, Social Media Crawler, který shromažďuje, analyzuje a předkládá uživateli příspěvky z Twitteru týkajících se problematiky kvality vody a aplikačního komponentu, který analyzuje data a využívá statistické modely k odhalování anomálií ve vodě na základě aktuálních a historických dat.

Aqua3S je projekt za 140 milionů korun

Projekt Posílení standardizačních strategií pro integraci inovativních technologií pro bezpečnost a zabezpečení stávajících vodohospodářských sítí [Aqua3S] získal finance z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020. Celková částka činí bezmála šest milionů eur [cca 140 mil. Kč].

Vědci z FZÚ AV ČR se podíleli na všech fázích vývoje, sběru měření a integraci senzorů s platformou Aqua3S. V neposlední řadě tým vědců vedl celkové zadání věnované vývoji nových senzorů v rámci Aqua3S. Na něm se podílel Institut komunikačních a počítačových systémů z Řecka a společnost mirSense z Francie.

SZÚ začne koronavirus sledovat i v odpadních vodách

Zástupci FZÚ AV ČR uvedli, že systém Aqua3S pro všechny uživatele na různých úrovních posiluje dohledové mechanismy a možnosti šetření po incidentu. Například rychlé nasazení robotických systémů vybavených senzory v odlehlých oblastech kromě včasného varování poskytuje data i orgánům činným v trestním řízení.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here