SZÚ začne koronavirus sledovat i v odpadních vodách

0
602
odpadnich
Foto: Pražské vodovody a kanalizace

Rozbor odpadních vod na přítomnost koronaviru dokáže šíření infekce odhalit až s desetidenním předstihem v porovnání s klasickým testováním. A proto s ním Státní zdravotní ústav začne i v Česku.

O pravidelném rozboru vzorků odpadních vod na koronavirus informoval Státní zdravotní ústav [SZÚ]. Prozatím bude sledovat odpadní vody v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Protože jde o pilotní projekt, není vyloučeno, že se začne s analýzou kanalizačních vod i v ostatních českých městech. O dalších případných odběrech vzorků odpadních vod rozhodnou krajští epidemiologové či Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Rozhodující bude, zda se pilotní projekt osvědčí v praxi.

Odpadní či pitná voda koronavirus téměř jistě nepřenáší

Data z odpadních vod informují o virové náloži

Výhoda sběru dat z analýzy vzorků odpadních vod je podle zástupců SZÚ hlavně rychlejší získání přehledu o virové náloži v dané lokalitě. Což může dobře posloužit při včasném nastavování epidemiologických opatření.

„Oproti klasickému systému sledování pomocí testování jednotlivců tak může poskytnout tento přístup, dle dosavadních zjištění, informační náskok zhruba deseti dnů,“ říká ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Další výhoda sledování přítomnosti koronaviru v odpadních vodách je podle ní to, že se zachytí i viry od nakažených osob bez příznaků onemocnění. I to by mohlo v boji s šířením infekce pomoci. Virus tělo vylučuje podstatně dříve, než pacienti pocítí jeho první příznaky.

„Sběr vzorků provádí proškolení pracovníci Vodovodů a kanalizací a probíhá dvakrát týdně v páteřních kanalizacích. Vzorky pokryjí vždy časový úsek 24 hodin,“ dodává k organizaci monitoringu Barbora Macková.

Zpracování odebraného vzorku podle SZÚ potrvá zhruba dva dny. U celogenomové sekvenace, která sleduje možný výskyt mutace viru, pak ale jeden týden až tří týdny. V praxi tak jde podle vyjádření SZÚ nejčastěji o dva týdny.

Vyšetření vzorku trvá standardně dva dny

Sledování vzorků se ve městech bude zavádět postupně do konce roku 2021 a v prvním pololetí 2022. Nyní už se se sběrem začalo v Praze, kde se k tomuto účelu využil grant Vysoké školy chemicko-technologické.

SZÚ získal 90 milionů z evropského programu HERA

Odebraný vzorek z odpadní vody se v laboratoři vyšetří s pomocí metody PCR. Pozitivní nálezy s prokázaným výskytem SARS-CoV-2 projdou ještě vyšetřením diskriminační PCR. A v případě potřeby také celogenomovou sekvenací k přesnému určení mutace nebo varianty viru. Výsledky pak dostanou orgány ochrany veřejného zdraví, tedy hygienické stanice a dále i ministerstvo zdravotnictví.

Na sledování se podílí kromě SZÚ dále i Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Krajské hygienické stanice měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Vysoká škola chemicko-technologická, Pražské vodovody a kanalizace a.s. Dále i Brněnské vodárny a kanalizace ve spolupráci s Vysokým učením technickým Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, OVAK – Ostravské vodovody a kanalizace a Vodárna Plzeň.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here