Odpadní či pitná voda koronavirus téměř jistě nepřenáší

0
769
pitná voda
Foto: Pixabay.com

Onemocnění Covid-19 zasahuje Evropu. Každým dnem se přidávají země, které hlásí nové nákazy. Tisíce lidí zůstávají v domácí izolaci. V Česku se Covid-19 zatím nepotvrdil. Přesto se objevují další a další znepokojivé otázky. Jednou z nich je, zda infekci nepřenáší surová nebo i pitná voda.

Zdravezpravy.cz v této věci proto přinášejí stanovisko Národního referenčního centra [NRC] pro pitnou vodu. To se týká přenosu nového koronaviru [SARS-CoV-2] pitnou vodou. NRC stanovisko zveřejnilo v pátek 28.2.2020.

„Vzhledem k šířící se epidemii onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru [SARS-CoV-2] dostává naše pracoviště více dotazů, zda je možný přenos tohoto infekčního agens pitnou vodou, jaká opatření podnikat, aby se tomu zabránilo,“ uvádí vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu František Kožíšek.

Infekce Covid-19 napadá především horní a dolní cesty dýchací. Zdrojem infekce jsou nemocní lidé, kteří virus vylučují právě při kašlání, smrkání nebo kýchání. To znamená, že nemoc se šíří kapénkovou nákazou [aerosolem v okolí nemocného] a osobním kontaktem s nemocným nebo povrchy, kterých se nemocný dotýkal.

Pitná voda nejspíš není zdrojem nákazy

V praxi se ukazuje, že infekční nemocný může vylučovat virus ještě dříve, než se u něho příznaky nemoci objeví. Je i pravděpodobné, že se virové částice mohou objevit v moči a stolici. A to znamená dále se šířit splaškovými vodami. Avšak lékaři neví, zda i toto může být významná cesta šíření viru.

„Je nepravděpodobné, že by se nový koronavirus dostával do zdrojů surové vody. To platí celosvětově. V České republice, kde je polovina zdrojů podzemních a většinu povrchových zdrojů představují chráněné vodárenské nádrže na horních tocích řek, to pak platí dvojnásob,“ uvádí František Kožíšek.

Zároveň dodává, že i kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody. Ta totiž vždy obsahuje stupně koagulace, filtrace a dezinfekce. Ze zkušeností s viry ptačí chřipky či SARS se přitom již dnes velice dobře ví, že respirační viry jsou velmi citlivé právě na dezinfekci [chlorem i UV zářením]. A podobně se podle odborníků bude chovat i nový koronavirus.

Rozbory vody ve standardních intervalech

Pitná voda z veřejného zásobování nebo i studny nebyla u žádné z epidemií respiračními viry zjištěna jako pravděpodobná cesta přenosu infekce. Stejně tak není ani nyní podezřívána z přenosu nového koronaviru. Pro vodárenské společnosti proto platí, že v souvislosti s nemocí Covid-19 nemusí ve své běžné praxi nic měnit. Není nutné ani nijak zvyšovat dávky dezinfekčních přípravků. Či nově zavádět dezinfekci v místech, kde se u chráněných podzemních vod vůbec dezinfekce nepoužívá.

Kvůli hrozbě epidemie Covid-19 není potřeba ani zvyšovat četnost rozborů vody nebo provádět speciální stanovení nového koronaviru. Pro pracovníky čistíren odpadních vod platí, že by měli odpovědně zachovávat stávající bezpečnostní a hygienická opatření. Tedy používat ochranné pracovní pomůcky proti nákaze. Jinak v této situaci nejsou zatím potřeba žádná mimořádná opatření. Pokud by se však epidemie Covid-19 do České republiky přece jen rozšířila, měli by pracovníci obsluhující úpravny vody a ČOV v případě vypuknutí příznaků onemocnění nebo při kontaktu s nemocným striktně dbát zdravotnických rad.

„To proto, aby tuto značně nakažlivou nemoc dále nešířili mezi ostatními zaměstnanci této kritické infrastruktury,“ uvádí František Kožíšek.

V době epidemie lze podle odborníků jen doporučit, aby vodohospodářští správci nevodili případné exkurze na úpravny vody a do vodojemů. A také i do míst s otevřenou hladinou upravené vody.

Covid-19 a zažívací potíže

Při epidemii SARS v roce 2003 mělo zhruba 10-20 procent nemocných vedle respiračních příznaků ještě příznaky gastrointestinální a při průjmu vylučovali vir v masivním množství. Dosavadní poznatky o Covid-19 potvrzují méně než 10 procent nemocných, kteří trpí zažívacími problémy. Navíc míra vylučování viru stolicí není zatím známa. Dodejme nakonec, že i zdravotnická zařízení, především s infekčními odděleními, své odpadní vody musí čistit v souladu s novou ČSN 75 6406 Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here