SZÚ získal 90 milionů z evropského programu HERA

0
324
HERA
Foto: Pixabay.com

Finanční dotaci ve výši 3,5 milionu euro [cca 90 mil. Kč] z evropského programu HERA získal Státní zdravotní ústav [SZÚ]. Peníze půjdou především na pořízení vybavení zdravotnických laboratoří.

Evropská finanční podpora z programu HERA SZÚ umožní v Česku posílit systém dohledu nad vývojem situace kolem koronaviru. Pomůže zvýšit také tuzemské sekvenační kapacity.

„Infrastruktura, kterou chceme z grantu vybudovat, nebude cílena jen úzce na detekci SARS-CoV-2 a jeho variant. Kvůli potřebě trvalé udržitelnosti bude existovat možnost využít infrastrukturu i pro detekci dalších infekčních agens, vyšetřování antivirotické rezistence a další vědecké činnosti,“ uvedla hlavní řešitelka a vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění SZÚ Helena Jiřincová. 

SZÚ žádá o podporu na detekci viru z programu HERA

Dodala, že prvním krokem k získání finanční dotace je nyní podpis smlouvy mezi Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC] a SZÚ s garancí Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR]. To se totiž podle zadávacích podmínek podílí na spolufinancování projektu. A to v povinné alespoň 10% výši.

Vybavení laboratoří z grantu HERA

Již nyní připravují zástupci SZÚ ve spolupráci s ostatním zapojenými institucemi výběrová řízení pro budoucí investice. Ty totiž tvoří až třetinu nákladů.

„Plánujeme například nákupy automatů pro přípravu sekvenačních knihoven, nebo jedinečného systému kombinujícího PCR a hmotnostní spektrometrii,“ říká Jiřincová.

Investovat podle ní chtějí také do vytvoření zabezpečeného úložiště hrubých sekvenačních dat a metadat ve SZÚ. A potřeba je, jak upozorňuje, i nový archivační systém.

Vyšší sekvenace vzorků brání šíření mutací koronaviru

Další třetina ze získaných peněz je dle ní určena na personální podporu. Především na krátkodobé posílení subjektů, které se na řešení aktuálně podílejí. Cílem je pak ve výsledku automatizovat a digitalizovat co nejvíce kroků. To proto, aby zůstala zachována stávající kapacita i bez personálních posil. A za zbývající zhruba třetinu financí se podle plánů SZÚ nakoupí spotřební materiál nutný pro provoz laboratoří. Jsou jím například specializované chemikálie a další pomůcky pro jejich provoz.

Čerpání finančních prostředků ze schváleného grantu má své časové omezení na dobu 13 měsíců. Ukončení projektu je tak v plánu k 30. září 2022.

Inkubátor HERA

Inkubátor HERA [Health Emergency Prepardness and Response] zřídilo ECDC a generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin [DG SANTE] v reakci na pandemii covidu-19. Jeho hlavním smyslem je podpořit veškeré aktivity členských zemí, které pomohou lépe a včasně detekovat varianty koronaviru SARS-CoV-2.

Z programu se rozdělí unijním zemím celkem 83 milionů euro [cca 2,12 mld. Kč]. Jednotlivé země si v programu žádají o podporu od dvou do pěti milionů euro [128 mil. Kč]. Úspěšným žadatelům pak ECDC přispěje nejvýše 90 procent z požadované částky. Zbývajících deset procent příjemce podpory vyrovná z vlastních prostředků.

Každá unijní země směla do programu podat pouze jediný projekt. Přičemž hlavní žadatel musel být instituce přímo řízená státem v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za Českou republiku šlo tedy o Státní zdravotní ústav. Do projektu se společně s ním mohly zapojit i subjekty, které svým zaměřením splňují vědeckou a odbornou způsobilost pro řešení předloženého projektu.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here