Samota zvyšuje riziko předčasného úmrtí

0
539
samota
Foto: Pixabay.com

Ztráta sociálních kontaktů, samota a izolace zvyšují o více než čtvrtinu riziko předčasného úmrtí. Samota přispívá k rozvoji srdečních nemocí, stresu, deprese a demence. Osamocení lidé i více inklinují k sebepoškozování.

Lidé žijící v osamění a bez skutečných sociálních kontaktů umírají v porovnání s běžně společensky žijícími lidmi i o několik let dříve. Americký lékař, vojenský admirál a šéf americké zdravotnické služby USA, kterého do funkce jmenuje americký prezident, Vivek Murthy tvrdí, že sociální osamocení zvyšuje riziko předčasného úmrtí na stejnou úroveň jako vykouření patnácti kusů cigaret denně. Ve svém prohlášení se odvolává na výsledky nedávné studie sledující sociální kontakty americké společnosti.

„Před důsledky osamocení a izolace musíme varovat stejně intenzivně jako před důsledky kouření, obezity a užívání drog,“ uvedl Vivek Murthy v článku US Surgeon General calls for action regarding the ongoing ‘epidemic of loneliness and isolation’ amerického serveru ABC News.

Murthy dále upozornil, že výsledky nedávného výzkumu ukazují, že přibližně polovina dospělých Američanů žije v každodenní osamělosti. A žila tak už před rokem 2020, tedy před pandemií covidu. Život bez reálného kontaktu s blízkými ale podle něj zhoršuje fyzické i psychické zdraví lidí a vede k předčasnému umírání. Studie totiž ukázala, že samota zvyšuje riziko předčasného úmrtí o 26 procent, sociální izolace pak až o 29 procent.

Cizí lidé se raději baví o vážnějších věcech než je počasí

Podle této zprávy život bez kontaktu s lidmi častěji vede k infarktu a jiným srdečním potížím. Přispívá k rozvoji stresu a depresí. U izolovaných lidí lékaři prokazatelně častěji diagnostikují demence, upozornil Vivek Murthy. Důsledkem osamocenosti podle něj bývá často i sebepoškozování.

Sdělená starost, poloviční starost, platí i v USA

Z výsledků výzkumu je zřejmé, že navazování a udržování sociálních vazeb snižuje zdravotní rizika spojená s izolací a osamělostí. Jedna ze studií prokázala, že časté svěřování se snižuje riziko rozvoje deprese u lidí z rizikové skupiny až o patnáct procent. V riziku jsou především lidé s prožitým traumatem nebo se špatnou životní zkušeností.

Americké zdravotní úřady již na nové poznatky zareagovaly a vypracovaly Národní strategii pro Advance Social Connection. Jde o soubor doporučení pro jednotlivce, vlády, zaměstnavatele, zdravotnický systém a komunitní organizace, která mají zlepšovat sociální životy lidí a tím i zdravotní kondici Američanů. Je to vůbec poprvé, kdy byla podobná doporučení ve Spojených státech zavedena v takovém rozsahu.

„Podniknutí každodenních i malých kroků posílí naše vztahy. A můžeme se postarat, aby naše země a celý svět byly lepší,“ řekl k doporučením Vivek Murthy.

Špatné spaní přináší deprese a úzkosti, upozorňují lékaři

Podle něj existuje i několik okamžitých kroků, které můžeme učinit, abychom se bránili osamění a zapojili se do sociálních vztahů. Třeba začít s komunikací u přátel, členů rodiny nebo sousedů.

„Lidé se často nesprávně domnívají, že když se svěříme svým blízkým s tím, co nás trápí, že je tím obtěžujeme. Je tomu ale právě naopak,“ potvrzuje slova šéfa amerických zdravotníků Justin Baker, ředitel Suicide and Trauma Reduction Initiative.

Zmíněná doporučení nabádají k vytváření komunitních zahrad a knihoven, ve kterých lidé lépe navazují vzájemné kontakty a necítí se osamělými. Dále jde třeba o změny, které podporují rodiny pečující o své osamocené blízké. Dokument také doporučuje posílit dostupnou veřejnou dopravu a více sledovat a zlepšit přístup k sociálně izolovaným lidem.

Opatření se rovněž týkají tréninku poskytovatelů zdravotních služeb tak, aby včas rozeznali izolací ohrožené pacienty. Dále zmiňují nutnost ochrany před digitálním prostředím. To s ohledem na to, jak digitální prostředí brání navazování osobních vztahů.

–AM–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here