MOÚ získal nejvyšší akreditaci OECI

0
282
OECI
Ředitel MOÚ Marek Svoboda při otevírání nového pracoviště magnetické rezonance za více než 55,5 milionu korun. Podpora z REACT-EU činila zhruba 42 milionů korun. / Foto: MOÚ

Masarykův onkologický ústav [MOÚ] získal nejvyšší akreditaci Organizace evropských onkologických ústavů [OECI]. Ve střední a východní Evropě certifikát OECI nyní drží jen MOÚ a Národní onkologický institut v Budapešti.

Pro udělení prestižní akreditace OECI [Organisation of European Cancer Institutes] musel brněnský Masarykův onkologický ústav splnit 332 standardů péče a řízení nemocnice. Na získání nejvyšší akreditace pracoval podle jeho ředitele Marka Svobody od roku 2017, kdy ho navštívila mezinárodní akreditační komise. Její členové Ústavu doporučili dvanáct konkrétních opatření, která musí přijmout pro získání akreditace.

„Polovina z těchto doporučení se týkala přímo péče o pacienty. Vytvořili jsme proto pacientskou radu, která je jediná v Česku. Pro každou diagnózu jsme vytvořili takzvanou trasu pacienta,“ popisuje Marek Svoboda.

Ta podle něj přesně popisuje cestu pacienta s konkrétní diagnózou od přijetí do Ústavu až po zahájení léčby. Kromě popisu vyšetření a zákroků jsou součástí tras pacienta i doporučené maximální čekací doby.

„Cílem je co nejhladší průchod pacienta všemi vyšetřeními, s orientací pacientům pomáhají koordinátoři péče,“ dodal.

Šetření OECI se po pěti letech opakuje

Vysoké ocenění neudělují zástupci OECI natrvalo, akreditační řízení se opakuje v pětiletém intervalu. Mimo samotné péče o pacienty se šetření zaměřuje i na metodiku řízení centra, prevenci, diagnostiku a spolupráci v oblasti výzkumu.

„Výzkum není pouze věda, která stojí mimo pacienta. Výzkum znamená nové poznatky a ty znamenají inovace a inovace znamenají zlepšení péče,“ řekl Svoboda.

Masarykův onkologický ústav zmodernizoval pracoviště

Evropský certifikát OECI není podle něj jediným dokladem toho, že zdravotní péče poskytovaná v MOÚ je na vysoké úrovni. Ústav získal také certifikát zvaný Spokojený pacient, to v nezávislém projektu Kvalita očima pacientů. K hodnocení v tomto šetření dochází pomocí anonymních standardizovaných dotazníků, jimiž se zjišťují zkušenosti pacientů s jednotlivými nemocnicemi. Dotazníkové šetření probíhá každý rok.

MOÚ se hodnocení účastní nepřetržitě od roku 2006. Při posledním zjišťování získal skóre 87,5 procenta.

„Za standard dobré kvality péče je považovaný zisk 80 procent, a jak je vidět z výsledků v průběhu let, výsledek MOÚ nikdy neklesl pod 85 procent,“ okomentoval výsledky hodnocení vnímání MOÚ ze strany samotných pacientů vedoucí projektu Tomáš Raiter.

Masarykův onkologický ústav koupí areál za 35 mil. Kč

Ústav dle něj obhájil nejvyšší rating a splňuje podmínky pro zisk certifikátů Spokojený pacient ve třech kategoriích. A to v oblasti lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři a zdravotní sestry.

Organisation of European Cancer Institutes

OECI [Organisation of European Cancer Institutes] je nevládní organizací založenou v roce 1979 ve Vídni. Od roku 2005 funguje jako OECI-EEIG, evropské hospodářské zájmové sdružení. OECI má nyní podle údajů z jejího webu 123 členů.

Patří mezi ně významná evropská komplexní onkologická centra. Členy OECI ale jsou i mimoevropská hlavní onkologická centra, například z Chile, Kolumbie, Jordánska, Ruské federace, Tanzanie, Turecka, Ukrajiny a Vietnamu.

Smyslem OECI je urychlování uplatňování multidisciplinárních přístupů personalizované péče v onkologii tak, aby se snižovala úmrtnost na onkoonemocnění. Dále se snaží o zajištění spravedlivého přístupu k péči pro všechny pacienty s rakovinou. A také podporuje paralelní iniciativy mimo EU a na jiných kontinentech.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here