Masarykův onkologický ústav zmodernizoval pracoviště

0
769
Masarykuv
Foto: MOÚ

Jak rozšířit kapacity a zvýšit komfort pacientů v onkologické léčbě s pomocí dotací z programu REACT-EU aktuálně předvedl Masarykův onkologický ústav [MOÚ]. Nově modernizoval dvě pracoviště pro léčbu onkologických pacientů. 

Rekonstrukce dvou pracovišť pokryla evropská dotace ve výši 47,6 milionu korun [IROP REACT-EU]. Celkem 60 milionů konkrétně mířilo do modernizace a rozšíření prostor Pracoviště ambulantní protinádorové léčby, takzvaného stacionáře pro léčbu onkologických pacientů. Část peněz pokryla i výstavbu nového samostatného ambulantního Centra paliativní péče.

Projekt nesl název: Zvýšení bezpečnosti a kvality onkologické péče prostřednictvím výstavby stacionáře a modernizace zdravotnické techniky v MOÚ. MOÚ z něj zakoupí i moderní magnetickou rezonanci o síle magnetického pole 3 Tesla. Tu instaluje na konci letoška. Přístroj urychlí dobu vyšetření a zpřesní samotnou diagnostiku i zkrátí čekací doby pacientů na vyšetření. Což se projeví v rychlejší operativě onkologických onemocnění.

Pracoviště ambulantní protinádorové léčby

První z modernizovaných pracovišť, denní stacionář pro onkologické pacienty ve Švejdově pavilonu, má téměř dvojnásobnou kapacitu. Jeho novou součástí jsou oddělené vyšetřovny lékařů a sester, pracoviště pro zavádění žilních vstupů. Na oddělení je i speciálně vyhraněný prostor pro péči o zvlášť rizikové pacienty.

„Za loňský rok bylo na stacionáři ošetřeno v průměru 180 lidí denně. Z toho třetinu obvykle tvořily chemoterapie a zbylou část nechemoterapeutické výkony, jako jsou aplikace podpůrné a hormonální léčby. To vše se odehrávalo v podstatě ve dvou místnostech,“ říká staniční sestra stacionáře Eva Vykoukalová.

Zmodernizované prostory nově nabízí 41 míst k aplikaci protinádorové léčby. To je bezmála dvojnásobek oproti dosavadním 21.

„Pracoviště poskytne také výrazně lepší a bezpečnější podmínky pro pacienty i personál,“ uvedl ředitel MOÚ Marek Svoboda s tím, že pacienti teď nebudou trávit dlouhý čas v čekárnách.

Masarykův onkologický ústav koupí areál za 35 mil. Kč

Díky nainstalovaným bezkontaktním ovládacím prvkům a modernímu vzduchotechnickému zařízení dle něj pracoviště i výrazně zredukovalo rizika přenos infekcí.

Revitalizace v MOÚ se dočkaly i samotné prostory ambulance. Studenti brněnského Vysokého učení technického [VUT] se postarali o úpravu chodeb a podlahy. Jejich design má připomínat tekoucí řeku, která má na onkologické pacienty působit životodárně.

Ambulantní Centrum paliativní péče v MOÚ

Druhým ze zrekonstruovaných pracovišť je samostatné ambulantní Centrum paliativní péče, taktéž ve Švejdově pavilonu Ústavu. Nyní v něm fungují dvě specializované ambulance a stacionář se čtyřmi lůžky rozdělených do samostatných boxů.

V těchto boxech budou prováděny například punkce výpotků a převazy, podávány infuze a transfuze. V boxech budou moci s pacientem pobývat i jejich blízcí,“ popisuje rozvržení paliativního stacionáře ředitel Svoboda.

K oddělení náleží malá kaple a konzultační místnost, ve které se setkávají členové rodiny i zdravotníci z multidisciplinárního paliativního týmu. Za největší výhodu nového Centra lékaři považují, že se v něm pacienti dočkají ambulantní zdravotní péče bez nutnosti hospitalizace v nemocnici. A to za doprovodu svých nejbližších.

V nemocnici je nejvíce v ohrožení lidská důstojnost

„Častým řešením pro pacienty ve zhoršeném stavu pak bývá hospitalizace, která ale není v řadě případů vůbec nutná. Mnohdy stačí podpůrný rozhovor, naplánování a zorganizování navazující péče a úprava léků,“ říká vedoucí lékař Ondřej Sláma.

Po konzultaci se zdravotnickým personálem se pacient vrací domů. A další péči mu zajišťuje například zdravotník mobilního hospice. V podstatě jde podle Slámy o systém poskytnutí paliativní péče, kterou zatím nenabízí žádné jiné tuzemské pracoviště.

Paliativní péče není dostupná ve všech regionech

Mimo léčbu bolesti a dalších tělesných symptomů vyžadují paliativní pacienti i jejich rodiny komplexní ošetřovatelskou, psychosociální a spirituální podporu. I je zajišťují pracovníci Centra paliativní péče MOÚ nemocným a jejich rodinám. Přičemž nemusí přecházet mezi jednotlivými pracovišti Ústavu.

Smrt není prohra, říká sekretář ČBK Stanislav Přibyl

„Celý tým specialistů, do něhož kromě lékařů patří nedílně i zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové a duchovní, bude pacientům k dispozici přímo v Centru,” uzavírá Ondřej Sláma.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here