I ústředí ČSSZ už operuje život zachraňujícím AED

0
271
AED
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

I ústřední České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] operuje automatizovaným externím defibrilátorem [AED]. Život zachraňující přístroj obslouží i laik. AED jsou rozmístěny ve školách, obchodních centrech či u čerpacích stanic.

Náhlá zástava oběhu se v Evropě lidem přihodí každé dvě minuty. Šanci na přežití jim dává jen rychlá a účelná pomoc od právě přítomných osob. K poskytnutí rychlé pomoci a vyšší šanci na přežití při náhlé srdeční zástavě přispívají automatizované externí defibrilátory [AED], které jsou rozmístěny na veřejně přístupných místech. Díky hlasovému doprovodu zvládne podporu pomocí AED poskytnout i naprostý laik. A jeden z takových přístrojů už má i pražské ústředí ČSSZ na Praze 5 Smíchov.

„Defibrilátor je snadno dostupný ihned po vstupu do hlavní budovy na levé stěně vedle vstupních turniketů v neuzamčené skříňce,“ informuje ve zprávě ČSSZ.

Kdokoliv v blízkosti budovy sociální správy v ulici Křížová 25 bude potřebovat poskytnout první pomoc, může vstoupit do budovy a defibrilátor použít.

„Defibrilátor je dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu,“ upozorňují zástupci sociální správy.

První pomoc? Největší chyba je nedělat nic!

Ještě před pořízením zdravotnického přístroje se na jeho použití proškolila i část zaměstnanců ústředí. Včetně zaměstnanců ostrahy budovy, dodávají zástupci úřadu.

Síť AED spravuje systém Záchranka

Automatizované externí defibrilátory jsou rozmístěny na veřejných místech ve velkých i mešních městech i obcích. Dostupné jsou obvykle v obchodních centrech, na čerpacích stanicích, školách a na místech s vyšším pohybem lidí. Například ve veřejné dopravě, na železnicích a autobusových nádražích.

Podrobnou síť veřejně dostupných defibrilátorů může kdokoli sledovat na webových stránkách Záchranka nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci.

Přístroj AED patří mezi základní výbavu neodkladné resuscitace. Jde o mikroprocesorem řízený přístroj určený pro poskytnutí první pomoci jak od nevyškolených osob, tak trénovaných záchranářů. Po zapnutí přístroje se zachránce řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. Pomocí AED dodá pacientovi kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace. Právě ten u něj může obnovit normální srdeční rytmus.

„Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75 procent,“ tvrdí zdravotničtí záchranáři.

Příznaky cévní mozkové příhody odhaluje metoda FAST

Veřejný přístup k těmto život zachraňujícím a na obsluhu jednoduchým přístrojům tak zvyšuje šanci na časné provedení defibrilace. To ještě před příjezdem záchranné služby. Použití AED je jednoduché. Přístroj se aktivuje pouhým vysunutím diod a stisknutím tlačítka start. Defibrilátor poté sám jednoduše a srozumitelně hlasem záchranáře naviguje. Instruuje ho i pomocí obrazové nápovědy na diodách a hlasové nápovědy, kam na tělo člověka v bezvědomí diody umístit. Zároveň simuluje rychlost provádění masáže srdce.

Jak pracovat s AED 

1: Zkontrolujte vědomí

2: Zprůchodněte dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím dolní čelisti

3: Zhodnoťte dýchání ne déle než 10 sekund

4: Aktivujte aplikaci Záchranka a předej tísňovou výzvu

5: Vyšlete dalšího zachránce pro AED

6: Stlačujte střed hrudníku ve frekvenci 100-120/minutu

7: Jakmile je AED dostupné, zapněte jej a postupuj podle pokynů

Databázi s veřejně dostupnými AED spravuje mobilní aplikace Záchranka. Stejně tak ji využívá i zdravotnická záchranná služba [ZZS] pro vyhledávání nejblíže dostupného přístroje pro poskytnutí akutní zdravotnické pomoci.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here