Příznaky cévní mozkové příhody odhaluje metoda FAST

0
2714
cevni_mozkové_prihody

Znalost příznaků cévní mozkové příhody [CMP], lidově řečeno mrtvice je podle odborníků u veřejnosti nízká. Zachránit život a zmírnit dopady CMP může každý rychlým přivoláním lékaře. To se bez znalosti příznaků mrtvice ale neobejde. Cévní mozkovou příhodu odhalí i metoda FAST.

Diagnózu cévní mozková příhoda [CMP] si u nás ročně vyslechne až 25 tisíc osob. Téměř šest tisíc z nich na její následky zemře. Tisícům dalším zanechá vážné trvalé následky. Až 30 procent pacientů se po cévní mozkové příhodě stává nesoběstačnými. Pokud se o ně nepostará rodina, jsou odkázaní na pomoc v sociálním zařízení.

„CMP je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Jde o akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, kdy nejdůležitější roli hraje čas,“ upozorňuje na svých stránkách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně [FNUSA].

Jasné příznaky cévní mozkové příhody

Riziko trvalých následků po mrtvici a úmrtí podle odborníků významně snižuje co nejrychlejší lékařská pomoc od prvních zjevných příznaků nemoci.

Náhlá mozková příhoda se často projeví ochrnutím nebo oslabením horní a dolní končetiny na jedné straně těla. Pacient nemůže zvednout ruku, nohu, hůře chodí. Velmi často se projevuje ochrnutím poloviny obličeje a pokleslým koutkem na jedné straně tváře.

Na cévní mozkovou příhodu poukáží také potíže s mluvením, s udržením rovnováhy a koordinací pohybů. Příznakem jsou i závratě, zvracení nebo pocity na něj. Bolesti hlavy provází nejvíce mozkové krvácení. Pacienti si při CMP stěžují i na potíže s viděním.

„Většinou se jedná o náhlou a často dramatickou změnu oproti předchozímu stavu. Zrádné je, že u většiny pacientů se nemusí vyskytnout bolest [na rozdíl od srdečního infarktu, pro který je typická tíseň, dušnost a bolest na hrudi], a proto velmi často dochází k prvotnímu podceňování příznaků,“ upozorňuje FNUSA.

Metoda FAST nabízí jednoduchý test příznaků mrtvice

Je to čas, co je v případě CMP tím nejdůležitějším ovlivnitelným faktorem. Mozkové buňky jsou schopny bez kyslíku a živin přežít jen několik minut. Každou minutu od vzniku mozkového infarktu nenávratně umírá téměř 2 milióny mozkových buněk.

Praktickou pomůckou k rozpoznání příznaků cévní mozkové příhody je metoda FAST
  • FACE [obličej]
  • Požádám člověka, aby se usmál. Je patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka?
  • ARM [paže]
  • Zvednu mu ruce do předpažení. Nemůže udržet obě paže ve stejné výšce a jedna nápadně poklesne oproti druhé?
  • SPEECH [řeč]
  • Zeptám se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně či má potíže s porozuměním?
  • TIME [čas]

Pokud zaznamenám alespoň jeden z těchto příznaků, ihned volám linku 155. Prokáže-li se mrtvice, lékaři se snaží pacienta udržet ve stabilizovaném stavu. Pokud má být léčba účinná, musí být zahájena co nejdříve, ideálně během 4,5 hodin od vzniku příznaků.

Ischemický mozkový infarkt vs. hemoragická CMP

CMP se podle mechanismu vzniku dělí na ischemické cévní mozkové příhody a hemoragické cévní mozkové příhody. Léčba těchto onemocnění se liší. Ischemický mozkový infarkt, při kterém dojde k nedokrvení mozku vzniká následkem ucpání se mozkové tepny. Ta způsobí snížení nebo zastavení přítoku krve do mozku. Oproti tomu hemoragická CMP neboli krvácení do mozku vzniká v důsledku prasknutí mozkové tepny, které způsobí buď akutní zakrvácení do mozku nebo mezi mozkové obaly.

U ischemické i hemoragické CMP se přestávají mozkové buňky zásobovat okysličenou krví a velmi brzy začínají odumírat. A tím dochází ke ztrátě mozkových funkcí, kterou postižená část kontrolovala. Například centrum pohybu, při kterém se objeví poruchy hybnosti. Dále řeči, kdy se objeví nesrozumitelná, drmolivá řeč, anebo i zraku způsobující poruchy vidění.

„Pokud se však člověku zasaženému akutní CMP dostane včasné pomoci, může vyváznout bez jakýchkoliv následků, nebo jen s lehkým postižením, například mírné oslabení končetin,“ uzavírá FNUSA.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here