MPSV nabízí sociálním službám dotace na EPS i výtahy

0
515
mpsv
Ilustrační foto: Pixabay.com

Na pořízení elektronické požární signalizace [EPS] do pobytových zařízení sociálních služeb nabízí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV] dotaci až 2,5 milionu korun. Žádosti začne MPSV od zřizovatelů přijímat 14. srpna.

Od prosince roku 2024 začne platit pro pobytová zařízení sociálních služeb s více než 50 klienty na lůžku povinnost zavedení systému elektronické požární signalizace [EPS]. Jak ale ukazuje praxe a potvrzují výsledky nedávné analýzy poradenské skupiny Moore Advisory CZ pro MPSV, tak přes 44 procent poskytovatelů, kterých se bude povinnost týkat, nemá systém EPS instalovaný.

„Celá pětina zařízení dokonce vůbec není obeznámena s metodikou MPSV na řešení požární ochrany. Dále jsme zjistili, že 44,2 % poskytovatelů, kterých se to bude týkat, nemá instalovanou elektronickou požární signalizaci EPS,“ uvedl Petr Štětka z Moore Advisory CZ.

Bezmála polovina poskytovatelů, kteří službu zajišťují ve vícepodlažních budovách, navíc nemá instalovaný ani výtah, který by splňoval podmínky pro evakuační výtah. Jinak řečeno, každá druhá pobytová sociální služba je bez evakuačního výtahu. Jako problém se ukázaly i kontroly stavu požární ochrany ze strany hasičů a nácviky evakuace klientů ze zařízení.

Sociálním službám chybí peníze na protipožární ochranu

Důvodem absence protipožárních systémů, především pak EPS, je podle Štětky to, že poskytovatelé sociálních služeb nemají dost finančních prostředků na pořízení nákladných systému EPS. Proto na situaci nyní reaguje MPSV, které zařízením na pořízení vybavení EPS nabízí investiční dotaci. Resort již zveřejnil a 14. srpna i otevře dotační výzvy, ze kterých mohou zřizovatelé pobytových sociálních služeb čerpat peníze na vybavení provozů systémy EPS. Načerpat může každé jedno zařízení až 2,5 milionu korun.

„Požární signalizace je důležitou prevencí. Hlásič například v případě požáru detekuje kouř a spustí hlasitý zvukový signál, který osobám v daném objektu dá čas na evakuaci a přivolání záchranných složek,“ uvádí MPSV.

44 procent pobytových sociálních služeb nemá EPS

Zájemci o investiční dotace žádají ve dvou výzvách podle typu žadatele. Do výzvy č. 13 podávají žádosti obecně prospěšné společnosti, jako jsou církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva a spolky. Do výzvy č. 14 se pak zapojují kraje, obce a obchodní společnosti.

MPSV nabízí až 2,5 milionu Kč na EPS

Dotace půjdou z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. První z výzev [13. výzva] je určena, jak už bylo řečeno, pro zřizovatele s právní formou obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost, ústav, sociální družstvo a spolek. Žádat mohou o dotaci ve výši 2,5 milionu korun, která má tvořit maximálně 75 procent způsobilých výdajů. Minimální výši způsobilých výdajů úřad stanovil na 400 tisíc korun. Celková alokace dotace poskytované ze státního rozpočtu činí u této výzvy 45 milionů korun. Poskytovatel ale musí počítat s tím, že podporu resort poskytuje formou ex-post. To znamená, že výdaje na pořízení vybavení EPS proplatí zřizovateli až zpětně po doložení veškerých dokumentů.

Žádosti začne úřad přijímat v pondělí 14. srpna do 2. října 15:00 hodin. Instalace systému EPS musí být podle zadavatelské dokumentace hotova nejpozději do 30. listopadu 2024.

Sociální služby by mohly spadat pod zdravotně sociální pojišťovny

Druhá z výzev [Výzva č. 14] nabízí dotaci na pořízení systému EPS ve stejné výši až 2,5 milionu korun krajům, obcím, dobrovolným svazkům obcím a hlavnímu městu Praha a jejím městským částím a obchodním společnostem. Přiznaná dotace musí tvořit nanejvýš 60 procent způsobilých výdajů. Minimální výši způsobilých výdajů úřad stanovil na 400 000 Kč.

Instalace EPS musejí příjemci dotace zajistit nejpozději do 30. listopadu 2024. Žádosti zájemci posílají nejpozději do 2. října letošního roku.

„Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci. Dotace je poskytována dle výsledku hodnocení žádostí o dotaci podaných do kolové výzvy. A to v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů až do vyčerpání objemu alokované částky,“ píše se ve výzvě.

Přiznanou dotaci úřad stejně jako u předchozí výzvy poskytne zřizovateli pobytových sociálních služeb až po realizaci projektu a doložení výdajových dokladů na pořízení systému EPS. Celková výše peněz ze státního rozpočtu ve výzvě je 45 milionů korun.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here