Nádorové střevní polypy přesněji odhalí chytrý software

0
13596
polypy
Endoskopické vyšetření střev / Foto: Krajská nemocnice Liberec

Software při vyšetření střev označí a zvukovým signálem lékaře upozorní na nádorově rizikový polyp ve střevě. To s přesností až o 30 procent vyšší než při vyšetření endoskopistou. Brzy jím lékaři vyhodnotí i polypy v žaludku a jícnu.

Rizikové polypy ve střevech, ze kterých se později může rozvinout rakovina, už i ve větších českých nemocnicích diagnostikují lékaři pomocí softwaru, jenž je součástí endoskopického vyšetření.

„Obraz z endoskopu při vyšetření analyzuje v reálném čase speciální software. Pokud zjistí výskyt hledané abnormality, například polypu, označí ji čtvercem přímo na obrazovce a ohlásí ji zvukovým signálem,“ popisuje fungování diagnostické technologie přednosta II. Interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické ve FN Olomouc Ondřej Urban.

Software podle přednosty Urbana navíc při vyšetření rozliší nebezpečné polypy, které se mohou rozvinout v rakovinu. To od těch neškodných.

„A to často lépe než samotný endoskopista,“ dodává Ondřej Urban.

Polypem lékaři označují výrůstek sliznice. Konkrétně střevní polypy se objevují nejvíce v tlustém střevě, z jehož sliznice polypy vznikají velmi často. Polypy se obvykle rozdělují na nenádorové a nádorové. Příčinou vzniku nenádorového polypu bývá nadměrně vzrostlá sliznice nebo chronický zánět. Oproti tomu nádorové polypy vznikají v důsledku buněčných mutací. Většina nádorových polypů jsou nádory nezhoubné, ale s rizikem přechodu do zhoubného onemocnění.

Software je drahý, ale rychlý a přesný

K zásadním přínosům chytrého softwaru při endoskopickém vyšetření střev patří snížení rizika, že specialista při koloskopii přehlédne slizniční lézi.

„V tuto chvíli se umělá inteligence stává běžným nástrojem při určování přednádorových změn polypů nebo časných nádorových stavů v tlustém střevě,“ říká k nové technologii předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP doc. Ilja Tachecí.

Přesnost nového diagnostického know-how podle docenta potvrzují praxe i výsledky studií. Software podle nich pomáhá zachytit až o 30 procent více nálezů než při běžném vyšetření. S ohledem na vysoké pořizovací náklady tuto technologii v Česku ale zatím používají gastroenterologové ve větších nemocnicích. A věří, že vstupní náklady se brzy sníží a software se stane standardem při práci každého endoskopisty.

Kolonoskopie: Jak jsem navštívil své nitro

Tlusté střevo navíc není jediný orgán, který lze pomocí zmiňované technologie podrobněji vyšetřovat. Uplatňuje se i při odhalování přednádorových změn v jícnu nebo žaludku.

„Samotný nádor při gastroskopii umíme rozlišit poměrně snadno, ale přednádorové změny v jícnu a žaludku jsou často ploché a lehce přehlédnutelné. Až budou technologie pro diagnostiku v jícnu a žaludku komerčně dostupné, pak s pomocí umělé inteligence mnohem rychleji určíme místo, ze kterého je třeba odebrat vzorek na biopsii,“ říká k dalšímu využití AI primář interního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Petr Vítek.

V současné praxi jde totiž o velmi časově náročný proces, jehož úspěch podmiňují zkušenosti endoskopisty. Často se při vyšetření používají speciální barviva nebo optické filtry, dodává primář Vítek.

Know-how vyhodnotí i data z kapslové endoskopie

Další z možností využití nového softwaru spočívá ve vyhodnocování snímků u takzvané kapslové endoskopie. Což na jedné straně rovněž zvyšuje přesnost v diagnostice a na straně druhé významně šetří čas zkušených specialistů.

Kapslová endoskopie umožňuje vyšetřit střeva tak, že pacient spolkne malou kapsli [cca velikosti vitamínové pilulky], která přirozeně projde zažívacím traktem. Přitom dojde k obrazovému záznamu střev, který se přenáší do senzorové jednotky přístroje, jenž si pacient připevní kolem pasu. Po několika hodinách zdravotník pacientovi pás sundá a lékař vyhodnotí záznamy. Kapsle se používá jen jednou a většina pacientů ji přirozeně vyloučí.

Česko otevřelo další screening, tentokrát rakoviny slinivky břišní

Odborníci do budoucna počítají i s tím, že umělá inteligence [AI] se ve zdravotnictví uplatní i v efektivnějším zpracování dat o pacientech. Například při vyhodnocování rizika rozvoje rakoviny i jiných neonkologických nemocí.

Umělá inteligence by tak mohla na základě zdravotnické dokumentace, údajů a nálezů vytipovávat a filtrovat pacienty, kteří jsou v riziku nádorového onemocnění trávicího traktu,“ říká k dalšímu využití AI v gastroenterologii doc. Tachecí.

Lékařům by podle něj mohla šetřit čas také při zpracovávání a sjednocování zápisů a zpráv ze samotných vyšetření. I tím by jim uvolnila ruce pro péči o více pacientů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here