Psychických poruch u dětí a mládeže přibývá. Na jejich léčbu vydala ČPZP loni téměř 56 mil. Kč

1
230
deti_a
Foto: Pixabay.com

Dětí, které potřebují psychologickou pomoc, přibývá. Výrazný nárůst je patrný zejména u pacientů s úzkostnými poruchami i s diagnostikovanou reakcí na těžký stres a poruchy přizpůsobení. Vyplývá to z dat České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP].

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zároveň eviduje i významné zvýšení nákladů. Ještě v roce 2019 vynaložila na léčbu psychických poruch dětí 43 milionů korun, loni to již bylo téměř 56 milionů korun.

„U odbornosti 901, což je klinická psychologie, představuje nejvyšší nárůst čerpání péče u dětí do 18 let léčba depresí a fobických úzkostných poruch. Reakcí na těžký stres a poruch přizpůsobení i poruchy příjmu potravy přibylo významně mezi roky 2020 a 2022,“ popisuje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Také pacientů s obsedantně-nutkavou poruchou do 18 let bylo podle ní loni o 59 procent více než o čtyři roky dříve. Děti a mládež častěji řeší rovněž potíže s pohlavní identitou.

„Tam vidíme mezi lety 2019 a 2022 dramatický nárůst o 200 procent,“ říká.

Nicméně tento obrovský nárůst poruch pohlavní identity je zcela jiný fenomén, kde se uplatňuje vliv sociálních sítí a influencerů. A jde tedy spíše o vznik nového podtypu poruch pohlavní identity.

Reakcí dětí a mládeže na těžký stres přibývá

Nejvíce prostředků vydala ČPZP loni právě na léčbu reakcí na těžký stres a poruchy přizpůsobení. A to téměř 9,6 milionu korun. Zatímco v roce 2019 se léčilo s psychickými obtížemi 9 359 pojištěnců ve věku do 18 let, o rok později to vlivem omezení neakutních návštěv lékaře v důsledku pandemie koronaviru bylo 8 000 pacientů. V roce 2021 však jejich počet vzrostl na 8 764. A loni pak na 9 837 pojištěnců.

TOP 10 diagnóz s nejvýznamnějším procentním nárůstem pojištěnců do 18 let v odbornosti 901
Diagnóza Název diagnózy Počet pojištěnců v roce 2022 Náklady za rok 2022 v Kč Nárůst pojištěnců 2020/2022 v % Nárůst pojištěnců 2019/2022 v %
F32 Depresivní fáze 120 1 222 254 81,82 48,15
F40 Fobické úzkostné poruchy 131 1 023 140 28,43 28,43
F41 Jiné anxiózní poruchy 516 3 862 924 59,26 47,43
F42 Obsedantně-nutkavá porucha 97 983 380 70,18 59,02
F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení 1577 9 573 284 31,97 4,37
F50 Poruchy příjmu potravy 193 1 788 304 49,61 40,88
F64 Poruchy pohlavní identity 78 602 180 136,36 200,00
F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka 925 3 640 612 21,07 22,84
F84 Pervazivní vývojové poruchy 708 3 188 920 24,87 18,59
F92 Smíšené poruchy chování a emocí 406 2 337 983 26,09 7,98

[Zdroj: ČPZP]

Poptávka po psychologické a psychoterapeutické pomoci stoupá

ČPZP si uvědomuje důležitost péče o duševně nemocné pacienty. Na řešení problematiky nedostatku odborných kapacit zdravotníků a dostupnosti potřebné psychiatrické péče spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR i s odbornými společnostmi.

V nabídce preventivních programů má ČPZP již od února 2021 program Duševní zdraví. Zařazením tohoto programu ČPZP vyšla vstříc požadavku Rady vlády pro dušení zdraví na účast v projektu z oblasti podpory a prevence duševního zdraví v souvislosti s dopady epidemiologické situace na duševní zdraví obyvatel ČR.

Program Duševní zdraví zachová ČPZP i v příštím roce

Zpočátku byl program nastaven jen pro dospělé pojištěnce. V současnosti příspěvek pojištěnci ČPZP čerpají na jakoukoliv psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka – soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací. A to pro pojištěnce již od 7 let. Mohou si přitom vybírat ze seznamu téměř 800 psychoterapeutů uvedených na webu ČPZP.

V roce 2021 přispěla ČPZP v rámci programu Duševní zdraví svým pojištěncům částkou přes jeden milion korun. Loni to bylo 2 700 000 korun. V letošním roce k datu 30. 9. je vyčerpáno již 2 800 000 korun.

–Adman’s Choice–

1 komentář

  1. Tak nyní nevím na čem jsem !! Dys .. psych.. zaostalý … na vše možné má posudky od slušných posudkových lékařů … No a najednou překvapivě vystudoval 2. VŠ-havloFF, tak nastoupil na místo vedoucího státní malé firmy, kde zaměstnanci musí držetpysk i krok a proč ? Příliš neschopný synáček má velmi povedené rodiče ve sněmovně+ senátu, hlavně v té správné politické straně, která je momentálně u koryta … Načpak byl puč89 s opilci po balkonech ?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here