Čeští vědci přišli na genové mutace, jež přispívají k rozvoji leukémie

0
380
leukemie
Ilustrace: Pixabay.com

Čeští vědci objevili nové mutace v genu PPM1D, které potlačují funkci proteinu p53 a vedou k rozvoji leukémie. Protein p53 brání rozvoji nádorových nemocí tím, že zamezuje dělení buněk s poškozenou DNA. Objev rozšiřuje možnosti léčby.

Jednou z nově objevených příčin vzniku leukémie je podle vědců Ústavu molekulární genetiky AV ČR [ÚMG AV ČR] mutace v genu PPM1D. Tyto mutace zabraňují jakémusi strážci lidského genomu proteinu p53 v tom, aby v těle omezoval šíření buněk s poškozenou DNA. Právě v nádorových buňkách bývá funkce proteinu p53 poškozena, tvrdí vědci ÚMG AV ČR. A ty se pak mohou v těle nekontrolovaně dělit a šířit.

Vědcům z Oddělení biologie nádorové buňky a Oddělení hematoonkologie ÚMG AV ČR se nyní podařilo odhalit nové mutace v genu PPM1D. Právě ty ochrannou funkci proteinu p53 potlačují a vedou k rozvoji leukémie.

„Je to výborný příklad, jak spojení sil a odborných znalostí laboratoří může pomoci v porozumění mechanismů, které jsou příčinou vzniku rakoviny. A umožnit přemýšlet o nových a účinných způsobech léčby,“ říká k novému objevu vedoucí Oddělení hematoonkologie ÚMG AV ČR Meritxell Alberich Jordà.

Zmutované geny PPM1D mívají i zdraví lidé

Rizikové mutace PPM1D se někdy vyskytují v malém procentu buněk i u zdravých lidí. Za normálních okolností u nich ale nezpůsobují žádné zdravotní potíže. Problém nastává ve chvíli, kdy se mutovaná forma PPM1D objeví například v kmenové buňce kostní dřeně. Ta je zodpovědná za tvorbu krve.

Pokud pak pacient s takovouto mutací opakovaně podstupuje vyšetření rentgenovým zářením nebo podstupuje chemoterapeutickou léčbu, která rovněž poškozuje DNA, pokračují postižené kmenové buňky v dělení a dochází k rozvoji leukémie.

„Na našem pracovišti jsme ověřili význam PPM1D pro rozvoj leukémie na myších modelech. Ale zcela stejné mutace byly nalezeny i u pacientů trpících některými speciálními typy leukémie,“ říká Libor Macůrek, vedoucí Oddělení biologie nádorové buňky ÚMG AV ČR.

Nádory krve léčí i transplantace vlastních krevních buněk

Výzkum na myších modelech podle Macůrka i prokázal, že funkci p53 proteinu se dá v těchto nádorových buňkách úspěšně obnovit pomocí cílené léčby. To je pro pacienty s leukémií dobrá zpráva. Nyní se vědci zaměří na to, jak tento objev a tuto možnost využít v onkologické léčbě obecně.

„V dalším výzkumu se proto zaměříme na možnost využití proteinu PPM1D jako vhodného terapeutického cíle. To jak v leukémiích, tak v dalších typech rakoviny,“ říká Libor Macůrek.

Výsledky vědecké studie o nových mutacích PPM1D a jejich vlivu na rozvoj leukémie nedávno zveřejnil prestižní časopis Leukemia.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here