Screening osteoporózy se v praxi osvědčuje, tvrdí pojišťovna

0
10642
osteoporozy
Celotělový kostní denzitometr / Foto: Karvinská hornická nemocnice

Plošný screening osteoporózy spustila letos v dubnu Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR]. Výsledek? V programu lékaři vyšetřili 33 tisíc pojištěnců. A v Česku přibývá přístrojů na sledování hustoty kostí, denzitometrů.

Do programu se zapojili praktici i ambulantní gynekologové. Největší tuzemská zdravotní pojišťovna otevření screeningu vysvětlila tím, že diagnostika a terapie osteoporózy je v Česku hůře dostupná než v ostatních zemích EU. Její zástupci hovoří doslova o neutěšeném stavu v diagnostice nemoci. Přičemž riziko komplikací při onemocnění je velmi vysoké.

Program je úspěšnější, než jsme si dokázali představit,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči ředitele VZP ČR Jan Bodnár.

Programem časného záchytu osteoporózy od dubna do srpna prošlo přes 33 000 klientů VZP ČR. Více než 26 tisíc pojištěnců lékaři indikovali k vyšetření kostním denzitometrem. Před spuštěním programu v Česku fungovalo asi devadesát denzitometrů. Což bylo podle Bodnára málo. Avšak díky novému programu má být od nového roku v zemi k dispozici až 130 celotělových kostních denzitometrů.

Čeká nás přitom ještě jedno kolo schvalování žádostí, předpokládám, že v průběhu příštího roku se v počtu dostaneme na 160,“ dodal Bodnár.

[Zdroj: VZP ČR]

Otázka ale stojí, zda i to postačí. Výskyt osteoporózy v populaci se podle odborníků odhaduje až na 750 tisíc pacientů v celé České republice. Nemoc probíhá bez příznaků a bolesti, odhalena bývá velmi často právě až po úrazech. Jedná se o zlomeniny krčku, obratle nebo zápěstí. Ve vyšším věku s sebou nemoc a úraz přináší komplikace. Část pacientů po nich zůstává nesoběstačná, hlavně zlomeniny krčku mívají následky fatální.

Jak vypadá screening osteoporózy

Screening osteoporózy se vztahuje na ženy do roka od menopauzy a muže od 65 let. Program VZP ČR vyhodnocuje průběžně. Hlavní závěry ale oznámí nejdříve po dvou letech jeho fungování, tedy v létě 2025. Předpokládané náklady pro období dvou let pojišťovna vyčíslila na 354 milionů korun.

Proti těmto nákladům pak stojí těžko vyčíslitelná úspora na léčbě komplikovaných zlomenin, k nimž díky záchytu nedojde. To se vedle přínosu pro samotné pacienty a kvalitu jejich života, pozitivně projeví i na výši úhrad,“ vysvětluje Bodnár.

V loňském roce se s osteoporózou léčilo 114 tisíc klientů VZP ČR, nejčastěji žen [90 %]. Podle náměstka se do screeningu osteoporózy zapojila všechna smluvní zařízení všeobecných praktických lékařů a ambulantních gynekologů.

Zlomenina krčku stehenní kosti zabíjí pětinu nemocných

Postupují podle stanovené metodiky, kdy s pacienty nejprve vyplní dotazník FRAX, který odhalí případné riziko vzniku osteoporózy. Pokud se tak stane, následuje vyšetření na denzitometru. U žen starších 60 let a mužů 70 let je indikováno vyšetření na denzitometru automaticky. Problém ale nadále zůstává v počtu denzitometrů. Lékaři o ně ale mají zájem.

I zde se potvrzuje, že zájem ze strany lékařů předčil naše očekávání,“ říká Bodnár.

Podle něj je ale podstatné i zajištění rovnoměrného počtu denzimetrů v rámci ČR. Nejvíce přístrojů přibude přímo v ordinacích všeobecných praktických lékařů a ambulantních gynekologů, nejhustější síť budou stále zajišťovat ordinace radiologie, interny a klinické osteologie.

Osteoporóza: Dotazník Frax a vyšetření denzitometrem

Osteoporóza je nebolestivé onemocnění. Pacient často netuší, že jím trpí, dokud si nepřivodí úraz, zejména zlomeninu, která se právě v důsledku nemoci hůře hojí, případně ji doprovází další komplikace. Léčba osteoporózy probíhá medikací. Nejčastěji je pacientům doporučeno užívání vápníku a vitamínu D, případně hormonální léčba či léčba bisfosfonáty. Pravidelným užíváním některého z léků se může pacient vyhnout nepříjemným a v některých případech až fatálním zlomeninám.

Takzvaný dotazník FRAX provádí všichni všeobecní praktičtí lékaři a gynekologové. Seznam těch, kteří spolupracují v programu VZP ČR, je zde. Dotazník vyhodnotí riziko vzniku osteoporotické zlomeniny v budoucích deseti letech. A patří k vodítkům, která posoudí, zda není třeba u pacienta provést denzitometrické vyšetření.

Osteodenzitometrii po zlomenině krčku podstoupí minimum pacientů

Dotazník zjišťuje základní informace o pacientovi [věk, váha, výška], jeho životosprávu [alkohol, kouření], dosavadní anamnézu [prodělané zlomeniny] a rodinnou anamnézu [zlomeniny u rodičů]. Vyplnění dotazníku trvá asi deset minut.

Denzitometrem lékař vyšetřuje hustotu kostní hmoty. K výkonu se používá rentgenový denzitometr s velmi slabým zářením. Vyšetření není bolestivé ani invazivní. Radiační dávka je nižší než u klasického RTG snímku. Pacient leží na speciálním lůžku, zůstává oblečený a scanner zachycuje buď jednu, nebo více oblastí kostí. V praxi se obvykle měří na dvou místech, zpravidla v oblasti bederní páteře a horní části stehenní kosti. Vyšetření na denzitometru trvá 15-20 minut.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here