Moravské nemocnice sdružily síly v novém neuroonkologickém centru

0
788
nemocnice
Jednání týmu nového Sdruženého neuroonkologického centra / Foto: FNO

Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice Agel Nový Jičín a Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně založily Sdružené neuroonkologické centrum. To se zaměří na léčbu pacientů s nádory mozku a míchy. 

Nové centrum cílí na to, aby maximálně využilo přístrojové vybavení a personální možnosti jednotlivých oddělení a klinik. A pacient tak dostal tu nejlepší možnou léčbu ideálně v co nejkratším čase.

Přibližně polovina nádorů je zhoubných, s nutností velmi rychlé diagnostiky a léčby. Řekněme, že v 90 procentech případů ji i nadále poskytne rajónní pracoviště nemocného, ale spojením našich čtyř zařízení jej budeme schopni poslat tam, kde bude aktuálně volnější kapacita,“ říká profesor Radim Lipina, přednosta Neurochirurgické kliniky FNO a Lékařské fakulty Ostravské univerzity [LF OU].

Podle zástupců sdružených nemocnic centrum poskytne neuroonkologickou péči pro spádovou oblast 1,8 milionu obyvatel. A mělo by se stát inspirací pro koordinaci neuroonkologické péče v ostatních regionech ČR.

Máme odbornost, vybavení a kapacity, tvrdí nemocnice

Profesor Lipina říká, že konkrétní léčebné možnosti u každého pacienta lékařský tým sdružených nemocnic probere jednou týdně na společných seminářích. Za Městskou nemocnici Ostrava se jich zúčastní zejména primář tamější neurochirurgie Róbert Kroupa.

Domluvíme se, kde bude pacient operovaný a kde bude probíhat následná onkologická léčba. Ten léčebný postup chceme unifikovat tak, aby byl standardní a co nejlepší pro pacienta,“ vysvětlil.

Nemocnice Agel Nový Jičín má zastoupení v osobě vedoucího Komplexního onkologického centra docenta Davida Vrány.

„Za mě bych vzkázal našim pacientů, že ať přijdou do kteréhokoli centra v rámci tohoto Sdruženého neuroonkologického centra, tak dostanou špičkovou neuroonkologickou péči. Budou vždycky odkázáni na to pracoviště, které má v tu chvíli nejlepší kapacity poskytnout péči na té nejvyšší úrovni,“ uvedl.

A také primář Neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice T. Bati Petr Linzer potvrdil, že spolupráce těchto čtyř pracovišť se specifiky, která mají, se stane pro všechny strany bezesporu přínosná.

I personálně jsme se na to připravili,“ řekl

Počty nádorů mozku a míchy rostou

Pro onkology je podle náměstka ředitele FNO pro vědu, výzkum a výuku a přednosty Kliniky onkologické docenta Jakuba Cveka příkladem holandský model. V Amsterdamu spolupracuje na onkologické péči až pět nemocnic.

U rakoviny nerozhodují diagnózy, ale stádia. A důležité jsou i peníze

A to přesto, že každá ta nemocnice v různých čtvrtích má svoje partikulární zájmy. A jsem přesvědčen, že pokud se nám něco podobného podaří na úrovni regionální, dosáhneme vynikajících výsledků. Kromě toho, že významně zlepšíme péči o pacienty, tak posuneme náš vědecko-výzkumný potenciál,“ vysvětlil.

Nádory mozku a míchy vykazují rostoucí trend. Každý rok se s touto diagnózou v České republice léčí přes 3 500 pacientů. A Sdružení neuroonkologické centrum jim nyní chce poskytovat společnými silami tu nejlepší možnou péči.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here