Farmaceuti v Hradci Králové rozjeli OncoPharm za 75 milionů

0
1273
OncoPharm
Zástupci projektu OncoPharm za 75 milionů korun slaví jeho zahájení. A není to tak dlouho, kdy ve FaF UK oslavili zahájení projektu za bezmála půl miliardy korun. V obou případech projekt platí Evropská unie prostřednictvím OP JAK. / Foto: Jan Škop

Farmaceutická fakulta UK [FaF UK] v Hradci Králové zahájila práci na projektu Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací. Projekt nese zkratku OncoPharm.

Podle zástupců FF UK projekt spočívá v posílení mezisektorové výzkumné spolupráci a posunutí hranice v oblasti farmakoterapie u onkologických onemocnění. Prakticky to znamená vznik znalostní platformy, která umožní efektivnější a personalizovanou protinádorovou léčbu s minimálními vedlejšími účinky.

„Projekt OncoPharm se zakládá na úzké spolupráci mezi výzkumnými institucemi a partnery z aplikační sféry. Naším hlavním záměrem je přinést inovativní léčebné postupy do praxe, které by mohly v budoucnu maximalizovat léčebný benefit pro pacienty,” říká odborný garant projektu profesor Vladimír Wsól.

Ten zároveň vede výzkumný záměr č. 1 [VZ1] projektu, jenž se zaměřuje na výzkum Rezistence v nádorových onemocněních. I je garantem projektu. Výzkumných záměrů ale má projekt více.

  • VZ2: Výzkum a vývoj nových protinádorových léčiv
  • VZ3: Kardiotoxicita protinádorových léčiv

Tým, jenž se soustředí na VZ2, vede profesorka Martina Řezáčová z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. VZ3 řídí profesor Tomáš Šimůnek z FaF UK.

Co je podstatou projektu OncoPharm

Zástupci výzkumných týmů uvedli, že podstata projektu spočívá ve vysokém stupni interdisciplinarity. Právě to totiž podle nich umožní efektivní využití znalostí a zkušeností různých odborných oblastí.

„Spolupráce mezi farmaceutickými, biologickými a klinickými výzkumníky přispěje k vývoji nových léčiv, která budou lépe cílit na specifické vlastnosti nádorových buněk a minimalizovat vedlejší účinky terapie,“ uvádí FaF UK v informacích k projektu.

Akademičtí pracovnici v rámci projektu budou spolupracovat i se zástupci komerční sféry, kterou zastupuje společnost Generi Biotech. To je soukromá firma v Hradci Králové.

Farmaceuti v Hradci Králové zahájili projekt NETPHARM za 495,5 mil. Kč

Společnost drží oprávnění pro výrobu zdravotnických prostředků v rámci normy EN ISO 13485. Vyvíjí a vyrábí například CE IVD kity pro real-time PCR. Její IVD kity spadají do pěti kategorií: klinická genetika, hematologie, farmakogenetika, onkologie a mikrobiologie. Její vývojový a výrobní program je ale širší. V Česku a na Slovensku dodává produkty přímo koncovým uživatelům. V zahraničí se prosazuje pomocí obchodních partnerů a distribuční sítě [historie firmy je zde, pozn. red.]

Projekt platí Evropská unie z OP JAK

Projekt OncoPharm získal dotaci 75 milionů korun ve výzvě Mezisektorová spolupráce pro ITI Operačního programu Jan Amos Komenský [OP JAK]. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 75 milionů korun spotřebuje během necelých čtyř let. Partnerské instituce jsou:

  • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
  • Fakultní nemocnice v Hradci Králové
  • Generi Biotech

„Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 75 146 757 korun, z toho alokace pro FaF UK 30 490 933 korun. Spoluúčast příjemce dotace je 5 procent,“ stojí na stránkách projektu.

Výsledkem spolupráce zúčastněných subjektů a investovaných necelých sto milionů korun budou kromě publikačních výsledků dvě mezinárodní patentové přihlášky, jeden funkční vzorek, tři podané národní granty a jeden mezinárodní projekt. Alespoň tak to stojí na stránkách projektu, který potrvá do září roku 2027.

–DNA–

K dalším projektům FaF UK patří Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách [NETPHARM]. Ten je oproti projektu OncoPharm řádově velkorysejší. Jeho způsobilé výdaje činí 495 479 168 Kč. Více zde.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here