Farmaceuti v Hradci Králové zahájili projekt NETPHARM za 495,5 mil. Kč

0
263
NETPHARM
Zástupci Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy představují projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách NETPHARM. / Foto: FaF UK

Na inovace ve farmacii se zaměří ve čtyřletém projektu NETPHARM s rozpočtem půl miliardy korun vědečtí pracovníci Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Výzkum se soustředí na technologii výroby, podávání léků i lékové interakce.

Vedení královéhradecké farmaceutické fakulty [FaF UK] s navazujícími odbornostmi projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách [NETPHARM] veřejnosti blíže představilo minulý týden. V projektu se farmaceuti zaměří na výzkum a vývoj pokročilých terapií, nanoformulací a pokročilých systémů pro podávání léčiv.

„Největší přidanou hodnotu projektu NETPHARM spatřuji v propojení špičkových vědců z předních českých pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem nových léčiv a racionalizací užívání stávajících léčiv,“ uvedl k projektu děkan FaF UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Doplnil i výstavbu nového kampusu s termínem dokončení přibližně v polovině roku 2026. I jeho moderní prostory a technologie přispějí k podpoře výzkumu na FaF i na partnerské Lékařské fakultě v Hradci Králové, řekl děkan. Kolik přesně peněz si výstavba vyžádá, univerzita neuvedla. Na projekt NETPHARM získala královéhradecká FaF finance i z Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy Špičkový výzkum.

Na co se projekt NETPHARM zaměřuje

„Celostátní platforma pracovišť má za úkol i vývoj nových přístupů a experimentálních modelů pro řešení nežádoucích/toxických účinků léčiv nebo lékových rezistencí,“ přiblížili, na co se chtějí v následujících čtyřech letech zaměřit, zástupci FaF.

Součástí výzkumného plánu je podle garantů projektu i vývoj nových pokročilých léčiv nebo “drug delivery systémů/formulací” na bázi lipidických nebo polymerních nanočástic, nanotechnologií a biotechnologií.

Především se zaměřením na zranitelné skupiny pacientů, jako jsou například těhotné ženy, farmakorezistentní, obézní a geriatričtí pacienti nebo pacienti se selháním ochranných bariér, vyjmenovávají zástupci fakulty.

Vědci uspěli při izolaci léčivých triterpenů z přírodních zdrojů

Projekt NETPHARM propojuje instituce základního a translačního výzkumu. A sice Univerzitu Karlovu, Vysokou školu chemicko-technologickou, CEITEC Masarykovy univerzity, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR [ÚOCHB] a Ústav makromolekulární chemie AV ČR.

495,5 milionu korun na čtyřletý výzkum

Ve čtyřletém projektu s rozpočtem 495,5 milionu korun vědečtí pracovníci napříč odbornostmi propojí laboratorní výzkum s klinickou praxí. Využijí inovativní technologie, nejnovější přístupy a experimentální modely translačního vývoje léčiv.

„Univerzita Karlova jako příjemce dotace získala pro celé národní konsorcium téměř 496 milionů korun. Z čehož se stává historicky největší vědecko-výzkumný projekt. To pod záštitou Farmaceutické fakulty,“ řekl Martin Hubáček, hlavní manažer projektu NETPHARM.

V plánu má do výzkumu zapojit instituce zabývající se medicinálně-chemickým, farmaceuticky-technologickým, biotechnologickým, farmakologickým, analytickým a klinickým zázemím.

Klinická farmaceutka: Pojišťovna uhradí až 8 lékových konzultací ročně

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové si letos připomíná 55. výročí svého vzniku v roce 1969. Nabízí více studijních možností. V češtině je to magisterský program Farmacie, bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční i kombinované formě a navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Na fakultě studuje v pregraduálním studiu asi 1 400 studentů. V doktorském studiu je otevřeno devět studijních programů v českém a anglickém jazyce.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here