Alzheimer Home Chelčice získal od ČAS Certifikát Vážka®

0
683
Alzheimer_Home
Alzheimer Home Chelčice / Foto I,II: Penta Hospitals Cz

Domov Alzheimer Home Chelčice úspěšně prošel certifikací České alzheimerovské společnosti [ČAS]. Ta mu potvrdila vysoký standard kvality poskytovaných služeb i jejich bezpečnost. Domovu tak na dva roky udělila Certifikát Vážka®.

Po Alzheimer Home Filipov nedaleko středočeské Čáslavi a Alzheimer Home v Jihlavě se domov v jihočeských Chelčicích stal třetím zařízením skupiny Penta Hospitals CZ s certifikací ČAS.

„Na certifikaci jsme se v Chelčicích připravovali měsíce dopředu. A bylo to opravdu náročné. Nešlo ani tak o běžné provozní postupy, tam jsme měli jistotu, že plníme všechna kritéria. Spíše jsme měli obavy, jestli je v pořádku vše po administrativní stránce, abychom nepřehlédli třeba nějakou drobnost,“ popisuje své pocity ředitelka domova Lucie Kučerová.

„Ale naštěstí se tyto obavy ukázaly jako zbytečné, dodává s úlevou.

Jako ředitelka má na starosti ještě Alzheimer Home v Louckém Mlýně nedaleko Vodňan a Alzheimer Home Prácheň v Písku. Blíže se Kučerová vyjadřuje i k průběhu certifikace ze strany odborné společnosti. Její hodnotitelé dříve než vydají rozhodnutí posuzují více než dvě desítky kritérií a jdou podle ní do velké hloubky.

„Většina z nich je zaměřena na úroveň poskytované péče a život klientů. Cílí třeba na jejich důstojnost, individuální přístup, kvalitu a kulturu stravování, volnočasové aktivity a spoustu dalších věcí. Vedle toho se posuzuje kvalifikace personálu, jeho vzdělávání a kompetence v oblasti péče o lidi s demencí,“ popisuje.

Alzheimer Home: Pracovníci nosí barevná trička kvůli klientům

Podle ní z toho jasně plyne, že získání certifikátu spočívá v komplexním posouzení domova od prvního dojmu po vstupu, až po rozbor jeho filozofie a strategie péče.

„To, že jsme v Chelčicích uspěli, je především zásluha personálu domova, který je skvělý a dělá svoji práci opravdu s láskou,pochvaluje si.

Certifikát Vážka® podrobně

Audit ČAS přímo v domově, který podmiňuje získání Certifikátu Vážka®, provádí alespoň tři auditoři. Tým má určeného vedoucího, který zpracovává hodnotící zprávu. Hodnocení kritérií kvality Vážka obsahuje klíčová kritéria, u nichž je nutné obdržet dané minimální hodnocení. Hodnocení kritérií dosahuje hodnot splněno/nesplněno. Případně auditoři kritérium zhodnotí na pětistupňové škále A, B, C, D, E.

  • A – odpovídá hodnocení výborné, nadprůměrné: 100 %.
  • B – splňující požadavky bez výhrady: 85 %.
  • C – splňující požadavky s určitou přijatelnou výhradou: 70 %.
  • D – hodnocení uspokojivé s výraznějšími výhradami: 50 %.
  • E – závažná neshoda, není přijatelné: 0 %.

Certifikát Vážka získá pouze takové zařízení, které v celkovém hodnocení dosáhne minimálně 75 procent. V případě, že hodnocení všech kritérií v souhrnu nedosahuje alespoň 75 procent, společnost neudělí certifikát.

FDA potvrdil Leqembi k léčbě Alzheimerovy choroby

A pak je tu ještě Certifikát Vážka Konzultováno ČALS. Ten získávají kvalitní zařízení, která už mají „Vážku“, ale ke zlepšování kvality služeb ve svém zařízení dlouhodobě využívala konzultační podpory ČAS. Tento certifikát udělují auditoři jednorázově, pokud souhrn všech kritérií dosahuje alespoň 85 procent.

„Pokud výsledky auditu neumožňují udělení certifikátu Vážka, obdrží žadatel seznam kritérií či oblastí, které je třeba zlepšit. Žadatel může po nápravě situace žádat o přezkumný audit,” stojí na stránkách ČAS.

Certifikát chtějí všechny domovy Alzheimer Home

I podle ředitele divize Alzheimer Home Ivana Černovského stojí za završenou certifikací každého domova hlavně skvělá týmová práce jeho zaměstnanců. Doplňuje, že získání každého certifikátu ČAS zlepšuje standard všem domovům ve skupině.

„Naše síť převzala v uplynulých letech od různých provozovatelů desítky zařízení. Dnes máme celkem 34 domovů s kapacitou přes tři a půl tisíce lůžek. Bylo tedy nutné sjednotit standardy poskytované péče, aby klient i jeho rodina věděli, že ať si vyberou kterýkoliv z našich domovů, budou mu poskytnuty služby ve stejně vysokém standardu. Postupná certifikace jednotlivých zařízení je úspěšným završením celého procesu, vysvětluje.

Skutečnost je, že domovy Alzheimer Home tvoří největší síť pobytových sociálních zařízení v ČR. Síť provozuje 34 zařízení specializovaných na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi plus další dvě pobytová zařízení pro seniory. Síť dnes působí ve všech krajích ČR. A vyniká vysokým komfortem služeb a důrazem na aktivizační činnosti.

„Ty zahrnují široké portfolio metod od reminiscenčních terapií, přes arteterapii až po nejnověji zaváděné terapie na takzvané Feuersteinově metodě,“ uvedl pro Zdravé Zprávy mluvčí skupiny Penta Hospitals Vladislav Podracký.

V domově v Chelčicích k těmto metodám patří mimo jiné i canisterapie. To je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na klienty domova pomocí speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. V Chelčicích mají psí kamarádku Fanynku [na foto vlevo výše, pozn. red.].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here