Zvládnout boom rakoviny pomůžou v Česku regionální onkocentra

0
3960
rakoviny
Foto: Freepik.com

S léčbou pacientů se zhoubnými nádory pomáhají komplexním onkologickým centrům [KOC] stále více regionální onkologická centra. Na ně KOC delegují podávání léků na léčbu rakoviny. Pokud to dovolují zdravotní pojišťovny.

Do komplexních onkologických center dochází pacienti kvůli léčbě zhoubných nádorů. V Česku fungují KOC ve všech krajích s výjimkou Karlovarského. I tam by se mělo takové centrum ale brzy otevřít.

Současný trend nárůstu zhoubných nádorů, kdy se má zvýšit jejich výskyt do deseti let skoro o čtvrtinu oproti současnému stavu, vede k rozšiřování dostupnosti speciální onkologické léčby i mimo KOC, do takzvaných regionálních center [ROC]. V nich se pacientům dostává díky takzvané delegované preskripci z KOC vybraných léků, které směli dříve předepisovat pouze specialisté KOC. Prvotní indikace k nim ale stále zůstává v kompetencích KOC poté, kdy zhodnotí stav pacienta tamní multidisciplinární tým lékařů.

„Projekt delegované preskripce má potenciál zlepšit dostupnost onkologické péče pro pacienty blíže jejich domovu a zároveň přispět k uvolnění dnes již často omezených kapacit komplexních onkologických center,“ uvedl na nedávném kulatém stole [28.5.] Organizace onkologické léčby a dostupnost léčby výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] David Kolář.

Rozšíření podávání moderních léků na léčbu rakoviny do ROC podmiňuje svolení ze strany zdravotních pojišťoven, jako plátců zdravotní péče. Podle náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Jana Bodnára jsou v těchto regionálních centrech léčeny v současné době stovky pacientů. A podle jeho vyjádření se dá očekávat, že jejich počty v nich budou narůstat.

„Do budoucna bude opravdu vhodné nabídnout většímu portfoliu našich klientů dostupnou péči v nižších onkologických centrech,” řekl.

Moderní léky se dostávají i do regionálních onkocenter

Na postupném rozšiřování onkologické péče i do regionů mimo KOC se dohodli zástupci zdravotních pojišťoven s Českou onkologickou společností [ČOS] loni na jaře.

Doufám proto, že se do něj v dohledné době zapojí všechny zdravotní pojišťovny a dojde k rozšíření seznamu léčiv, jež budou moci být podávána i mimo komplexní onkologická centra. Což zlepší léčebné vyhlídky onkologicky nemocných pacientů,“ uvedl David Kolář.  

Zhoubným nádorům se dá předejít očkováním, upozorňuje EK

Rozšíření speciální onkologické péče do regionálních center menších pracovišť klade vyšší nároky na samotné zázemí zdravotnického zařízení i jeho personál. Jak ostatně ukazuje nedávno otevřené regionální onkologické centrum v Nemocnici Písek.

„V rámci Regionálního onkologického centra nově zajišťujeme i vybrané přípravky s cytostatiky pro léčbu určitého nádoru prsu a kolorekta neboli tlustého střeva a konečníku. Ještě donedávna pro ně pacienti z Písecka museli jezdit do českobudějovické nemocnice,“ říká předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Jedině v českobudějovické nemocnici se donedávna pacientům takové léčby dostávalo v celém Jihočeském kraji. Nyní cytostatika dostanou nově i v písecké nemocnici. Pacientům v náročné onkologické léčbě to šetří síly, čas i peníze spojené s cestou do Českých Budějovic. Podle Holana v písecké nemocnici již několik let funguje oddělení klinické onkologie se dvěma ambulancemi. V nich pacienti dostávají chemoterapie a hormonální léčbu a nyní i biologická terapeutika.

Léčba rakoviny i v menších nemocnicích

Navíc nemocnice cytostatika pacientům nejen aplikuje, ale i je pro ně připravuje. Jelikož jde o vysoce účinné, ale v neředěné formě o velmi nebezpečné látky, připravují je pracovníci nemocniční lékárny ve sterilních prostorách v bezpečnostním podtlakovém boxu speciální technologií prouděním vzduchu a odtahem mimo prostor.

„Pro přípravu a uchovávání léčiv s obsahem cytostatik jsme museli splnit přísné požadavky na vybavení pracoviště. Nemocnice zajistila pro pracovníky nezbytné ochranné pracovní pomůcky. Například speciální ochranné obleky, chemoprotektivní rukavice a respirátory,“ říká k rozšíření portfolia léků Monika Pourová, vedoucí farmaceutka Nemocnice Písek.

Cytostatika jsou látky, které zpomalují nebo zastavují růst a dělení buněk. Zhoubný nádor díky nim přestane růst a šířit se dále do těla.

Nemocnice v Hodoníně je nově regionální onkologické centrum

Připravené léky pak podávají indikovaným pacientům zdravotníci Oddělení klinické onkologie. V něm pečují přibližně o tři tisíce pacientů. Ti buď podstupují léčbu, nebo docházejí na pravidelné kontroly po jejím ukončení.

„Nejčastěji se léčí s nádory trávicího traktu, prsů, plic a prostaty, stejně jako jinde v České republice. Každý případ posuzujeme zvlášť a podle typu nádoru i stavu pacienta volíme vhodnou terapii. Stejně tomu bude i s novou biologickou léčbou – rozhodující bude její vhodnost pro konkrétní případ,“ řekla k rozšíření onkologické péče primářka Oddělení klinické onkologie Nemocnice Písek Taťána Fischerová.

Onkologická onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí u nás i v EU. S ohledem na postupné stárnutí evropské populace a prodlužování délky života Evropská komise [EK] odhaduje, že se do roku 2035 počet onkologických pacientů zvýší o 24 procent. Rakovina se tak stane hlavní příčinou úmrtí v Česku i celé Evropě.

Národní onkologický plán je v běhu. Mohl by ale i přidat

Zdravotnické systémy se na změnu musí připravit a provést některé především organizační změny. Konkrétně v České republice je podle odborníků třeba zefektivnit onkologickou péči a zajistit její rovnoměrnou dostupnost na území celé republiky. K tomu mají pomoci zmiňovaná regionální onkologická centra.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here