Nemocnice v Hodoníně je nově regionální onkologické centrum

0
1478
v_hodonine
Foto: NTGM

Nemocnice TGM [NTGM] v Hodoníně se stala jedním z regionálních onkologických center. Pro onkologické pacienty z regionu to znamená, že už za léčbou nemusejí dojíždět do Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Pacienti z Hodonínska tak mají lepší přístup k nejmodernějším metodám diagnostiky a léčby národů. V regionálním onkologickém centru v Hodoníně jim například předepíší i některé léky, které dosud předepisovali lékaři pouze v komplexních onkologických centrech. Jde o cílenou biologickou léčbu. Smlouvy o jejích úhradách již uzavřela NTGM s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a nyní jedná s dalšími zdravotními pojišťovnami.

„V naší nemocnici onkologická péče funguje již roky, ale nyní, na základě podepsaných rámcových smluv a spolupráce s větším počtem příslušných Komplexních onkologických center v Jihomoravském kraji, vše získává novou podobu,“ uvedl ředitel hodonínské nemocnice Jiří Koliba.

Nemocnice už například rozšířila stávající chemoterapeutický stacionář při onkologické ambulanci, aby pojal více pacientů. Stacionář má více lůžek, novou podlahu a mobiliář. Nyní se čeká na dokončení posledních prací [více níže, pozn. red.].

Chirurgie v NTGM

Ředitel nemocnice v Hodoníně upřesnil, že NTGM se ve spolupráci s FN Brno, FNUSA a Masarykovým onkologickým ústavem Brno [MOÚ] specializuje i na náročné onkologické operace. V Hodoníně se chirurgická operativa pod vedením primáře Martina Mana specializuje na nádory střev a konečníku.

„V roce 2022 bylo oproti roku 2021 provedeno více operací na tlustém střevě pro maligní a benigní onemocnění, zaznamenáváme růst těchto výkonů s vyšší obtížností,“ doplnil Koliba.

Národní onkologický plán je v běhu. Mohl by ale i přidat

Operací zhoubného novotvaru trávicího ústrojí loni v NTGM provedli celkem 112. Čekací doba je na tuzemské poměry krátká, činí zhruba dva až čtyři týdny. Přednost mají právě pacienti se zhoubným nádorem.

„Poměrně velkou část našich laparoskopických operačních výkonů tvoří vedle operací a reoperací pacientů s Crohnovou chorobou či morbidní obezitou právě nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku,“ potvrzuje primář chirurgie Martin Man.

Chirurgické zákroky se v hodonínské nemocnice provádějí od začátku roku 2019 v 3D technologii. Jsou tak mnohem preciznější, pohodlnější, bezpečnější, rychlejší a šetrnější. A pacienti se po nich zotavují v několika dnech od výkonu.

V Hodoníně připravují chemoterapie

Spolupráce hodonínské nemocnice s Masarykovým onkologickým ústavem a dalšími brněnskými zařízeními [FN BRNO, FNUSA] zůstává, a navíc se i o něco rozšíří. Nemocnice uvedla, že užší spolupráce ve specializované chirurgické a onkologické péči zlepší odbornost vzdělání lékařů v Hodoníně.

NTGM vede již 13 let také Multioborovou indikační komisi, kde se projednává léčba pacientů. A právě v péči o onkologické pacienty drží i mnoho cenných zkušeností. Například připravuje cytostatika pro potřeby klinické onkologie. To nejen pro pacienty z Hodonína, ale i pro ty ze sousedních nemocnic v Břeclavi a Kyjově.

„Jen za rok 2022 jsme u nás připravili 3 895 chemoterapií,“ přiblížil vedoucí farmaceutický asistent NTGM Jaroslav Adamec.

Po chemoterapii se mi dost ulevilo, říká pacientka Lucie

Příprava sterilních léčivých přípravků probíhá na odborném pracovišti lékárny ve speciálních prostorech s definovanou čistotou vzduchu v podtlakovém izolátoru. Provádějí ji vyškolení farmaceutičtí asistenti a farmaceuti.

O Nemocnici TGM v Hodoníně

Hodonínská nemocnice zajišťuje spádovou zdravotní péči pro 61 tisíc lidí. V zařízení funguje prostorný a moderně zařízený chemoterapeutický stacionář zajišťující soukromí. Ten je samostatnou částí ambulantního provozu, kde v pravidelných časových intervalech pacient absolvuje plánovanou léčbu, nejčastěji chemoterapii. Je umístěn v ambulantním pavilonu nemocnice a je vybaven polohovacími lůžky, křesly, na kterých léčba probíhá.

Chemoterapie se nejčastěji podává do těla nitrožilními infuzemi. Pacient je při ní v péči sestry a pod dohledem lékaře. Délka aplikace je různá, jak to vyžaduje léčebný protokol, ale ne delší než šest hodin. Po ukončení terapie pacient odchází domů. Jeho stav si nežádá hospitalizaci. V ambulanci a stacionáři zajišťuje personál i zavedení intravenózních portů a péči o ně. To u neonkologických ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Onkologie vede v počtu klinických studií, říká ředitel AIFP

Hodonínská nemocnice pravidelně pořádá Chirurgické sympozium v Čejkovicích s mezinárodní účastí. Na akci se lékaři zabývají mimo jiné i onkochirurgií. Další ročník této odborné konference se uskuteční příští rok v dubnu.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here