IPVZ zřídilo Kariérové centrum pro cizince, hlavně Ukrajince

0
868
ipvz
Foto: Redakce Zdravé Zprávy

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] již dva roky integruje zahraniční zdravotníky do českého zdravotnictví. Letos díky finanční podpoře Světové zdravotnické organizace [WHO] navíc vzniklo i Kariérové centrum IPVZ.

To přicházejícím zahraničním zdravotníkům nabízí koncepční a systematické poradenství a pomoc v českém prostředí a ve zdravotnickém systému. Důraz klade na jazykovou přípravu a propojování cizinců se zaměstnavateli.

„Projekt Kariérového centra navazuje na předcházející projekty, především jazykových kurzů češtiny nebo multikulturního tréninku komunikace podporujícího zvládání situací vzniklých odlišnostmi jednotlivých kultur při poskytování zdravotní péče. Institut se díky těmto projektům zařadil mezi poskytovatele služeb s globálním přesahem,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Vedoucí kanceláře WHO v ČR Zsofia Pusztai zhodnotila vznik Kariérového centra IPVZ jako ukázku nejen skvělé spolupráce mezi WHO, IPVZ a UNICEF, ale zároveň jako ukázku efektivní podpory zahraničních zdravotníků v ČR. Podle ní integrace není jen o překonávání jazykových bariér či o orientaci v administrativních procesech a překážkách, ale také o vytvoření příznivého prostředí ze strany více subjektů.

IPVZ se zaměřuje hlavně na Ukrajince

„Snaha o integraci zahraničních zdravotníků, zejména z Ukrajiny, byla součástí řešení uprchlické krize od jejího samého začátku, a jde v podstatě o základ spolupráce s ministerstvem zdravotnictví,“ uvedla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu uprchlické situace v ČR.

IPVZ analyzuje složitost testování mimounijních lékařů

Dodala, že vzhledem k nedostatku zdravotníků v ČR hrají ukrajinští zdravotníci významnou roli. To proto, že mohou vystupovat jako mediátoři propojující české zdravotnictví s komunitami cizinců, neboť často pracují po boku s českými lékaři. Případně se již někteří stali samostatně pracujícími lékaři, a to právě díky úzkému partnerství s IPVZ.

„Z pohledu UNICEF je založení Kariérového centra IPVZ strategickým rozhodnutím, které může do budoucna velmi pomoci s institucionalizací veškerého úsilí
a pomůže samotné integraci,“
doplnila Oleinik.

Zájem Ukrajinců o kurzy češtiny IPVZ je obrovský

Vznik Kariérového centra IPVZ vítá i Soňa Hrdličková, náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání.

„Kariérové centrum IPVZ umí vyřizovat veškeré požadavky a záležitosti plně elektronicky. Avšak i disponuje i fyzickým kontaktním centrem. Tam je možné většinu záležitostí vyřídit osobně, protože i když žijeme v online době, tak možnost osobního kontaktu stále vnímáme jako potřebnou. A pro některé lidi může být taková možnost jistě příjemnější,“ uvedla Soňa Hrdličková.

K tématu se uskutečnila konference

K tématu integrace zahraničních zdravotníků do českého zdravotnictví se koncem května také uskutečnila v pražském Kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF konference s mezinárodní účastí. Na konferenci „Integrace cizinců v českém zdravotnictví“ vystoupil za IPVZ a 1. Lékařskou fakultu UK například Miroslav Barták. Ten ve svém příspěvku komplexně informoval o možnostech integrace zahraničních zdravotníků na trhu práce v ČR.

IPVZ nabízí kurzy češtiny pro zdravotníky z Ukrajiny

Na akci vystoupila i Anna Kobilková z oddělení lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR. Jiří Kvasnička z vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR promluvil o problematice příjmu žádostí a vydávání víz v rámci ekonomické migrace.

Jako první zdigitalizujeme akreditace, říká šéfka IPVZ

Závěr dopolední části patřil dvěma lékařkám z Ukrajiny, které mluvily o zkušenostech z praxe. V odpolední části probíhal program zaměřený například na adaptaci ukrajinských uprchlíků v oblasti zdravotnictví nebo Program psychologické podpory pro lékaře. Konference se účastnilo téměř 50 zástupců zdravotnických zařízení z ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here