Jako první zdigitalizujeme akreditace, říká šéfka IPVZ

0
968
IPVZ
MUDr. Irena Maříková, MBA / Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

„Začneme s modulem akreditací. To je něco, co pálí a bolí naše zdravotnictví teď asi nejvíc,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] Irena Maříková k první fázi digitalizace IPVZ.

Zároveň upozorňuje, že Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] pověřilo IPVZ administrativní podporou akreditačních komisí. To proto, aby akreditační řízení zrychlila a jejich zpoždění nepůsobilo více problémů, než působí nyní. Ale nejenom k chystanému projektu digitalizace veškeré agendy postgraduálního vzdělávání IPVZ se v podcastu ZdraveZpravy.cz vyjadřuje Irena Maříková. Představuje v něm i svůj pohled na problém nedostatku lékařů v primární péči.

„Vnímáme nedostatek lékařů v primární péči. A víme, že k tomu, aby se situace zlepšovala, je potřeba mezigenerační obměna. Aby byl ten systém poskytování stabilní primární péče jak pro dospělé, tak pro děti, tak musí meziročně dojít k obměně minimálně 200 lékařů,“ vysvětluje v podcastu ZdraveZpravy.cz Irena Maříková.

I proto si IPVZ podle jejích slov “drží otevřené kapacity” na katedře všeobecného praktického lékařství, aby je mohl kdykoli rozšířit. Institut zároveň administruje rezidenční místa pro lékaře. Letos jich bylo vyčleněno 150 pro všeobecné praktické lékařství a 80 pro praktické lékařství pro děti a dorost. Navýšila se i cílová částka na jednoho rezidenta, která nově činí 55 tisíc korun.

„Čili došlo k navýšení jak počtu míst, tak finančního objemu. Což považujeme za velice důležité,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz Irena Maříková.

Digitalizace agendy postgraduálního vzdělávání IPVZ

Podle Ireny Maříkové největší výzvou, která před Institutem nyní stojí, je digitalizace jeho veškeré agendy v postgraduálním vzdělávání. Jde o projekt za cca sto milionů korun. IPVZ na něm spolupracuje s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS]. Ten je, jak tvrdí Irena Maříková, supervizorem celého projektu. Projekt MZ ČR ale svěřilo IPZV.

„Podáváme teď projektovou žádost. Rozpracováváme všechny detaily. Měl by to být modulární systém. Měl by administrovat vše, co se týká školence a jeho školitele. Nabídne i modul akreditací nebo evaluace. […] A máme vymyšleny ještě dva moduly. Jeden se týká rezidenčních míst a druhý aprobačních zkoušek,“ vysvětluje Irena Maříková.

„Rozhodli jsme se, že začneme s modulem akreditací. To je něco, co pálí a bolí naše zdravotnictví teď asi nejvíc. Jde o administraci těch žádostí,“ zdůrazňuje.

IPVZ představil chystané změny i plány do budoucna

Nezastírá, že v době covidu došlo k velkému zpoždění při odbavování akreditačních žádostí. Což značí, že mnoho zdravotnických pracovišť na akreditace stále čeká.

„Jejich školenci se tak stávají jakýmisi rukojmími, protože v dobré víře nastoupili na nějaké pracoviště, které ještě mělo v té době platnou akreditaci, ale ta třeba již skončila. Domnívali se, že to bude formalita, která bude napravena během několika týdnů a pak čekají na tu akreditaci dva roky. Což je samozřejmě pro nás nemyslitelné, protože uznání praxe na neakreditovaném pracovišti je vždy problém,“ říká s tím, že to je hlavní důvod, proč IPVZ začne pracovat na novém systému právě v oblasti akreditací.

Zvažuje se propojení se zdravotními pojišťovnami

Systém se podle ní otevře všem zdravotníkům a zdravotnickým zařízením. Zároveň propojí stávající databáze ÚZIS [registry lékařských i nelékařských zdravotníků, zdravotnických zařízení, pozn. red.] se základním registrem obyvatel a obchodním rejstříkem.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Ve hře je podle Ireny Maříkové i propojení systému s databázemi zdravotních pojišťoven. To kvůli tomu, aby IPVZ mohl sledovat při udělování akreditací počet výkonů zdravotnických pracovišť.

„O tomto jsme prozatím ale nejednali. Zatím jsme v první fázi, a hlavně jednáme s ÚZIS,“ upřesňuje.

Za hlavní riziko digitalizace agendy považuje šéfka IPVZ dosažení funkčního propojení systému IPVZ s navazujícími databázemi. Věří ale, že digitalizace agendy postgraduálního vzdělávání proběhne rychle a úspěšně.

Simulační centrum urgentní medicíny a role IPVZ

Irena Maříková v podcastu ZdraveZpravy.cz blíže popisuje, jak vypadá situace kolem chystaného Simulačního centra urgentní medicíny. To nakonec vznikne ve Fakultní nemocnici v Motole, která má na starosti jeho vybudování a infrastrukturu. IPVZ dodá vzdělávací programy.

„Myslíme si, že by se do tohoto centra měly převést formou simulací s vysokou přesností všechny kurzy první pomoci a zvládání akutních stavů,“ tvrdí Irena Maříková.

Motolská nemocnice postaví moderní onkocentrum za 3,7 mld. Kč

Podle ní simulační centrum v Motole své uplatnění najde, i když lékařské fakulty již mají ve svém pregraduálním vzdělávání vlastní simulační centra. Odvolává se na výsledky průzkumu, který ukázal, že kapacita nového centra se obsadí.

„Z toho asi vyplývá, že potřeba je,“ dodává.

Jazykové kurzy pro Ukrajince a systém aprobací

V podcastu ZdraveZpravy.cz se Irena Maříková vyjadřuje i k jazykovým kurzům, které IPVZ pořádá pro zdravotníky z Ukrajiny. Podle ní jsou velice úspěšné a vyhledávané. V této souvislosti si pochvaluje, jak říká, i perfektní spolupráci s agenturou OSN UNICEF. Kurzů se zúčastnilo již na 600 ukrajinských zdravotníků.

Zájem Ukrajinců o kurzy češtiny IPVZ je obrovský

Na druhé straně IPVZ podle jejích slov od počátku války na Ukrajině nezaznamenal ze strany ukrajinských zdravotníků zvýšený zájem o aprobační zkoušky. Přičemž právě ti běžně tvoří až 80 procent všech zdravotníků z mimounijních zemí, které je podstupují. Z jejích slov vyplývá, že ve věci by měly pomoci zmíněné jazykové kurzy pro ukrajinské zdravotníky.

Irena Maříková v podcastu ZdraveZpravy.cz hovoří o novém rozbíhajícím se projektu, který pomůže po jazykové a odborné stránce právě mimounijním zdravotníkům lépe zvládat aprobační zkoušky. Dotýká se i systémových změn, které by prospěly plnohodnotnému vstupu kvalitních mimounijních zdravotníků do českého zdravotnictví. Uvádí je na příkladu stomatologů. U nich například zmiňuje, že jedním z problémů stávajícího systému je i neochota mnoha stomatologických pracovišť stát se akreditovaným pracovištěm.

Daniel Tácha

MUDr. Irenu Maříkovou, MBA jmenoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] na základě doporučení výběrové komise ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání [IPVZ] ve zdravotnictví loni 22. prosince.

V minulosti působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a ověřování odborné a jazykové připravenosti zahraničních lékařů.

Je zároveň komunální političkou za stranu TOP 09. V komunálních volbách 2022 kandidovala na starostku městské části Prahy 6. Aktuálně působí v zastupitelstvu Prahy 6.

Irena Maříková se po absolvování lékařské fakulty UK vydala na dráhu progresivního oboru nukleární medicíny. Působila a vybudovala vlastní oddělení nukleární medicíny v Nemocnici ve Vysočanech, ve FN Bulovka a následně i v Ústřední vojenské nemocnici, které vedla déle než deset let. Působí jako lékařka a odborná asistentka Ústavu nukleární medicíny 1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Taktéž dokončuje doktorandské studium se zaměřením na využití metod nukleární medicíny v učení umělé inteligence ve spolupráci se Sorbonne Université.

IPVZ je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, která má v gesci postgraduální vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a vybraných nelékařských zdravotnických profesí. Zajišťuje atestační nebo závěrečné zkoušky ve 44 nástavbových [certifikovaných kurzech], v 7 základních [všeobecné praktické lékařství a obory farmaceutické] a v 15 nelékařských oborech.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here