Asociace českých a moravských nemocnic sdružuje 128 nemocnic

0
388
Nemocnice Hranice

Asociace českých a moravských nemocnic vznikla v roce 1991 pod názvem Asociace nemocnic středního a malého typu v ČR. Mezi jejími členy jsou krajské nemocnice, ale i církevní, městské a soukromé nemocnice.

Asociace českých a moravských nemocnic existuje pod současným názvem od roku 1995. Je to zájmové sdružení cca 128 nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Předsedou asociace je MUDr. Eduard Sohlich, MBA, který působí jako ředitel moravské Nemocnice Hranice a.s. [Nemocnice zabezpečuje spádovou oblast s cca šedesáti tisíci obyvateli.]

Výdaje na nemocnice v celém zdravotním systému jsou asi poloviční. Z té polovičky se ovšem 70 % ztratí v zdravotním systému a jen 30 % finančních prostředků je použita na lůžka v nemocnici,“ uvedl na Konferenci Zdravotnictví 2019 Eduard Sohlich.

V českém zdravotnictví požaduje nastolení racionálních vztahů, ale ne čistý tržní systém, protože role státu je ve zdravotní oblasti nezastupitelná. Svůj názor na zdravotní politiku státu shrnul do několika bodů:

  • České zdravotnictví je jedno z nejlevnějších na světě, ale to jen kvůli nízkému ohodnocení jeho pracovníků.
  • Zdravotní pojišťovny mají až příliš silnou pozici a jsou v konfliktu s nemocnicemi.
  • Konkurence mezi pojišťovnami není taková, aby zaručovala férové vztahy.
  • Pjišťovny vydávají peníze na nákladnou léčbu, ale je rozumné, aby peníze na to šly ze zdravotního pojištění?
  • Stát selhává v poskytování validních dat.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here