Jaké změny přinese rok 2019 ve zdravotnické legislativě

0
436

Rok 2019 přinese ve zdravotnictví mnoho novinek a změn. Zdravezpravy.cz přinášejí výběr těch legislativně nejdůležitějších:

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. zavede nový model regulace úhrad zdravotnických prostředků vydávaných pojištěncům na poukaz v reakci na nález Ústavního soudu. Novela je účinná od 1. 1. 2019. U dosud hrazených zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019, u zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019. U individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků [na zakázku] již od 1. 1. 2019

 • Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Novela seznamu zdravotních výkonů například reflektuje připravovanou koncepci změn primární péče. Nově zařazuje výkony podporující screening nádorů kolorekta. Dále zařazuje nový bonifikační výkon pro sestry, které pracují v sociálních službách v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu, nebo zpřesňuje požadavky pro indikaci protonové léčby, aby se tato léčba dostala k potřebným pacientům co nejrychleji

 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 [Úhradová vyhláška]. Návrh stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2019. To respektuje dohody uzavřené v dohodovacím řízení. Úhradová vyhláška počítá s navýšením příplatku sestrám pracujícím ve směnném provozu o 5 000 Kč měsíčně. To znamenaná meziroční nárůst o 15 %. Ostatní nelékařský personál, například sanitáři, dostanou na příplatku za směnnost o 2 000 Kč navíc, plat jim tedy vzroste o 10 %. [Nařízení vlády týkající se platových tabulek pro zaměstnance ve veřejné sféře, které připravuje MPSV, počítá se 7 % růstem tarifních platů sester, sanitářů a mladých lékařů. Všem sestrám a sanitářům tak vzroste plat v průměru o 2 000 korun měsíčně. Plat mladého lékaře průměrně vzroste o 2 500 korun měsíčně. Kvalifikovaným lékařům [od 14. platové třídy] platy vzrostou o 2 %. V roce 2019 půjde na platy zdravotníků v nemocnicích celkově 6 mld. korun navíc.]

 • Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. zakotvuje se tzv. lékový záznam pacienta. Ten umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta. To povede k omezení nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitnímu používání a zajistí vyšší míru bezpečí pacienta. Novela přináší také snížení maximální sankce za nepředepsání elektronického receptu na 300 000 korun. [Novela je nyní projednávána v Parlamentu ČR. Předpokládaná účinnost v polovině roku 2019.]

 • Novela zákona č. 96/2004 Sb., kterou se mění zákon č. 95/2004 Sb. v bodech, které se týkají aprobačních zkoušek lékařů. Nově budou např. omezeny počty možných opakování zkoušky na čtyři, naopak přibude možnost započtení některých úspěšně složených částí a zkouška bude rozložena do dvou dnů

 • Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. Implementace evropského nařízení o ochranných prvcích s sebou přinese celoevropský model pro zajištění ověřování pravosti balení léčivých přípravků. Posílí se tím bezpečnost legálního dodavatelského řetězce před padělanými léčivými přípravky a tím bude zajištěna dostatečná ochrana pacientů. [Předpokládaná účinnost 9. 2. 2019.]

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.: Implementace evropského nařízení o rtuti dopadá do oblasti úhrad stomatologické péče – upravuje se nárok pojištěnců v oblasti hrazených zubních výplní. Zejména zajistí plnou úhradu zubních plomb z tzv. dozovaného amalgámu a dále pro vybrané skupiny pojištěnců [děti, těhotné a kojící ženy] rozšíří spektrum hrazených zubních výplní. [Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.]

 • Prováděcí právní předpisy k zákonu o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta č. 95/2004 Sb.

 • Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

 • Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

 • Novela vyhlášky o hlukovém mapování č. 523/2006 Sb.

 • Novela Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu [aktualizovaná směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc na Letišti Václava Havla Praha]

 • Novela Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb [aktualizovaná směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc ve zdravotnickém zařízení]

 • Nová Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům [nová směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc nad rámec situací, které jsou řešeny výše uvedenými směrnicemi]

 • Legislativní změny podmínek ochrany zdraví při práci v návaznosti na nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

 • Novela zákona č. 258/2000 Sb., kterou se adaptuje do českého práva nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here