Náklady Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP] na léčbu klientů s rakovinou stouply za posledních pět let o více o 16,36 %. Tedy o více než dvě miliardy korun.

Z jednotlivých skupin diagnóz nejvíce narostly výdaje na léčbu nádorů mužských pohlavních orgánů [48,28 %], na nádory kůže [44,09 %] a na nádory hlavy a krku [43,95 %].

Počet pacientů s rakovinou stoupl loni oproti roku 2014 o 20 894 osob [+7,14 %]. Nejrychleji i zde přibývalo nemocných s rakovinou mužských pohlavních orgánů [+16,12 %] a s nádory kůže [+13,49 %].

„To, že náklady rostly rychleji než počty nemocných, je způsobeno neustálým zdokonalováním léčby. Moderní léky jsou většinou účinnější, avšak také výrazně dražší než do té doby běžně užívané přípravky,“ říká mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Neplatí jen u rakoviny

Příkladem může být biologická léčba.

„Před deseti lety ji VZP zaplatila 16ti tisícům nemocných a vydala za ni pět miliard. Loni to ale bylo skoro 40 tisíc pacientů a náklady přesáhly deset miliard korun,“ upřesňuje Oldřich Tichý.

S dalším navýšením výdajů na léčbu pacientů s onkologickými diagnózami počítá pojišťovna i v letošním roce. Podle předběžných odhadů by za rok 2019 mohly překročit 15,24 miliardy korun.

Tabulky ukazují, které orgány postihují nádory nejčastěji, kolik stojí léčba a jaký je trend v porovnání předchozích pěti let. [Uvedené počty pacientů přitom představují všechny nemocné, kteří byli v daném roce s rakovinou konkrétního orgánu léčeni, tedy nejen nově odhalené případy. Náklady jsou uvedeny v tisících korun.]

 Kde nejčastěji útočí rakovina – počty nemocných v jednotlivých letech

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018* 2014/2018
Hlava a krk 6 815 6 936 7 010 7 198 7 249   +6,37 %
Trávicí trakt 48 214 48 418 48 488 48 384 48 104    -0,23 %
Plíce a dýchací trakt 16 647 16 644 16 790 16 821 16 601    -0,27 %
Kosti a kloubní chrupavky 1 773 1 730 1 647 1 619 1 573  -11,29 %
Kůže 62 951 66 177 68 138 69 460 71 440 +13,49 %
Mezotelová a měkká tkáň 2 918 2 937 2 891 2 919 2 893     -0,86 %
Prsa 52 228 53 436 54 663 55 814 56 835    +8,82 %
Ženské pohlavní orgány 22 824 22 266 22 365 21 769 21 387     -6,30 %
Mužské pohlavní orgány 41 743 43 588 45 312 46 977 48 472  +16,12 %
Močový trakt 30 089 30 429 31 211 31 596 31 783    +5,63 %
Centrální nervová soustava a oči 4 906 5 009 5 089 5 007 5 035    +2,63 %
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 8 071 8 254 8 790 9 115 9 356  +15,92 %
Přesně neurčené lokalizace 15 113 14 787 14 612 14 524 13 394   -11,38 %
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň 23 002 23 610 24 461 24 890 25 705  +11,75 %
Mnohočetné lokalizace 111 103 101 94 99   -10,81 %
CELKEM** 292 547 298 775 305 626 309 901 313 441    +7,14 %

*Jde o předběžné údaje, které se ještě mohou mírně změnit, aniž by to však ovlivnilo trend. ** Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s onkologickou
diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů.

Kolik stojí léčba u jednotlivých skupin nádorů – částky jsou v tisících Kč

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018* 2014/2018
Hlava a krk 260 954 273 412 298 707 371 936 375 634  +43,95 %
Trávicí trakt 2 998 287 2 938 134 2 998 050 3 079 790 3 100 297     +3,40 %
Plíce a dýchací trakt 874 311 856 645 882 867 950 054 982 944   +12,42 %
Kosti a kloubní chrupavky 60 408 65 415 61 239 64 252 75 645   +25,22 %
Kůže 419 433 492 108 584 561 556 842 604 344   +44,09 %
Mezotelová a měkká tkáň 118 965 138 541 142 629 138 377 149 244   +25,45 %
Prsa 2 007 964 2 138 755 2 263 827 2 140 680 2 235 871   +11,35 %
Ženské pohlavní orgány 532 680 549 332 592 543 620 330 661 750   +24,23 %
Mužské pohlavní orgány 1 073 625 1 122 367 1 352 000 1 519 975 1 591 973   +48,28 %
Močový trakt 983 924 969 253 1 004 063 1 052 685 1 095 416   +11,33 %
Centrální nervová soustava a oči 282 166 306 331 323 439 369 391 349 222   +23,76 %
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 74 695 68 962 84 092 97 838 99 123   +32,70 %
Přesně neurčené lokalizace 422 876 395 568 378 167 407 868 406 996       -3,76 %
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň 2 649 560 2 751 633 3 002 218 2 967 845 3 118 594   +17,70 %
Mnohočetné lokalizace 912 943 742 581 998      +9,43 %
CELKEM 12 760 760 13 067 399 13 969 146 14 338 446 14 848 054    +16,36 %

*Jde o předběžné údaje, které se ještě mohou mírně změnit, aniž by to však ovlivnilo trend.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here