Podle aktuálních průzkumů statisíce Čechů nedodržují předepsanou léčbu a riskují svůj život. Proti pravidlům léčby se nejvíce proviňují diabetici a lidé s vysokým tlakem. Podle lékařů je ale dodržování pravidel léčby [adherence] pacientem klíčové.

„Léky, které pacient nebere, nefungují a adherence k léčbě je zásadním předpokladem úspěchu jakékoli terapie,“ říká předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina.

Největšími hříšníky jsou podle něj lidé s vysokým tlakem, cholesterolem a diabetici II. typu. Odkazuje na výsledky lednového průzkumu Ipsos iniciovaný společností Teva, který byl proveden mezi Čechy a Slováky.

„Průzkum ukázal, že 46 % z nich kouří. Ať už pravidelně nebo příležitostně. Téměř všichni pak uvedli, že se potýkají se stresem. 20 % z nich denně. A to je alarmující,” dodává.

Výpadky u léků

Obdobná situace panuje i u užívání léků. Přišlo se například na to, že půlka z lidí, kteří prodělali infarkt, do dvou let přestane užívat léky, jak má. 51 % hypertoniků s léky na předpis uvedlo, že léky někdy neužilo dle pokynů lékaře. Jako nejčastější důvod uvádějí, že zapomněli nebo měli dojem, že léky v daný moment nepotřebují.

„Problém ovšem je, že u těchto pacientů je pak riziko opětovné příhody o 50–80 % vyšší,“ upozorňuje praktický lékař Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství.

V lékárnách Dr.Max

Jsou tu ale i další zjištění, jak je to s přístupem Čechů k jasně daným pravidlům. Z průzkumu mezi bezmála 35 tisíci hypertoniky provedeným v lékárnách Dr.Max vyplynulo, že největší potíže s dodržováním léčebného režimu mají hypertonici-kuřáci, kteří si nepravidelně kontrolují krevní tlak a mají po lécích nežádoucí účinky. Pravidelně si tlak kontroluje mírně nad 50 % hypertoniků, ale 43 % uvedlo, že si tlak vůbec nekontrolují.

„Lékař by se na takové skupiny pacientů měl zaměřit, vše jim pořádně vysvětlit, zdůraznit důležitost dodržování režimu a pravidelných kontrol,“ upřesňuje Štěpán Svačina.

Jeho slova potvrzuje i Igor Karen, praktický lékař ze Společnosti všeobecného lékařství: „Nemoc je přímo nebolí ani nijak neomezuje. Špatná adherence jim vše spočítá až později. V mé ordinaci nedodržuje léčbu 20–30 % pacientů, kteří mají vysoký tlak, cholesterol nebo cukrovku.“

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here