Nevoli a rozhořčení České lékárenské komory [ČLnK] způsobil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, který inicioval podání pozměňovacího návrhu do aktuálně projednávaného zákona o léčivech. Pokud norma projde, umožní zásilkovou službu i u léků na předpis.

Návrh podal poslanec Patrik Nacher [ANO]. Pozměňovací návrh je průlomový. Pokud by byl přijat, v praxi by znamenal, že za daných podmínek [například při dodržení přísných norem na přepravu] by si mohl pacient nechat zaslat domů zásilkovou službou i léčivý přípravek na předpis. Nikoli jen přípravek ve volném prodeji, jak je tomu dosud. Více v článku: Lékárenství: Zavedení emergentního systému omezí DTP kanály

Podle představitelů ČLnK za návrhem ale nestojí snaha usnadnit život lidem se zdravotním postižením, ale snaha lékáren, které se specializují na on-line prodej léků. Prezident České lékárenské komory Lubomír Chudoba na konferenci Trendy v evropském lékárenství uvedl, že Václav Krása a Patrik Nacher pracují v zájmu lobbistů. Jedním z jeho argumentů bylo například i to, že Patrik Nacher se v minulosti otázkami trhu s léky a léčivy nezabýval. Zdravezpravy.cz proto oslovili přímo Patrika Nachera s otázkami k tomuto tématu.

Proč jste se rozhodl podat pozměňovací návrh k zákonu o léčivech? Čím vás zaujala problematika léčiv. Prezident ČLnK Lubomír Chudoba to vysvětluje vaší spoluprácí s lobbisty?

Nesnažím se ingerovat do nové oblasti. Sociální téma je mou druhou oblastí vedle ochrany spotřebitelů. Šlo mi o to vyjít vstříc velké komunitě lidí se zdravotním postižením a dalším imobilním pacientům. Ostatně právě ti mne o podání tohoto návrhu také požádali. A navíc jsem poslancem Parlamentu ČR. A jako takový mám přímo v popisu práce zabývat se všemi v ČR schvalovanými zákony. A samozřejmě, že v této souvislosti do mých pravomocí rovněž patří i takováto zákonodárná iniciativa, pokud ji považuji za prospěšnou občanům.

Dobře, ale pokud byste dělal vždy to, o co vás někdo požádá… Co vás vedlo k podání pozměňovacího návrhu?

K návrhu změny zákona mě vedla snaha usnadnit život především osobám se zdravotním postižením. Pro tyto občany jsem v minulosti mnoho let pracoval [Národní rada osob se zdravotním postižením ČR] a jejich zájmy hájím aktivně i aktuálně v Poslanecké sněmovně. Z tohoto pohledu se tedy velmi omlouvám, že se můj dlouhodobý postoj teď zrovna nelíbí určité profesní a zájmové skupině lidí, která logicky hájí svůj byznys.

Jak třeba?

Třeba snahou o prosazení renty po pracovním úrazu v rámci novely zákoníku práce, zvýšení příspěvku na péči a tak dále…

Jste si jistý, že zásilkový výdej léků na lékařský předpis nepoškodí pacienty z hlediska bezpečného užívání léků, jak argumentuje ČLnK? Že pacient nebude dostatečně poučen o léku, protože řidič dodávky ho nepoučí?

Cílem návrhu je pomoci lidem se zdravotním postižením, zjednodušit jim proces vyzvedávání léků. A to v logické návaznosti na e-recept, technologický vývoj a fakt, že léky pro nemalou skupinu občanů dnes beztak vyzvedává třetí osoba. Příbuzní, asistenti… Takže se o nějakém osobním předání informací k léku na předpis v těchto případech mluvit opravdu nedá. Ale to není všechno.

Jak myslíte to, že to není všechno?

Zkušenosti mnoha pacientů jsou takové, že stojí v dlouhé frontě na výdej léků. Často za pacienty, kteří jsou třeba akutně nachlazení. A tudíž infekční, a když sami přijdou na řadu, farmaceut jim s úsměvem sdělí, že lék nemá momentálně k dispozici. Ale že ho objedná a pacient si pro něj má přijít znovu jiný den. V lepším případě farmaceut ve spěchu lék pacientovi vydá, na krabičku ve chvatu napíše dávkování a někdy přidá krátké varování. Tím jeho služby v drtivé většině případů končí.

Zvažoval jste dopady vašeho návrhu do současného lékárenského trhu i přístupu pacientů k užívání léků? Máte za to, že budou marginální, nebo klíčové?

Zasílání léků až domů, k rukám pacienta, bez toho, aniž by musel opustit pohodlí svého bytu, považuji za výraznou pomoc ohromné skupině pacientů v ČR.

V tom se asi shodneme. Ale váš návrh svým způsobem je návrhem průlomovým pro obchod s léky na předpis. Jste s tím srozuměn?

Mnou navrhovaná změna zákona má otevřít pro pacienty, pojištěnce a klienty lékáren pouze možnost, nikoliv povinnost využít internetový výdej léků na předpis a zásilkovou službu. Podle statistik a dlouhodobých zkušeností se pohybuje přibližné procento výdeje léků na předpis pomocí internetového, zásilkového výdeje zhruba okolo 10 % v Německu a Velké Británii. V ostatních zemích je to mezi 1 až 5 % z celkových prodejů léků. Z uvedeného důvodu příliš nechápu vzrušenou, místy až podrážděnou reakci části komunity farmaceutů na tento návrh.

ČLnK vás obviňuje z toho, že jste podal tento návrh na základě objednávky ze soukromého sektoru, tedy lékáren, které již nyní prodávají léky na internetu. A tedy na úkor lékáren, které internetový prodej neprovozují. Prezident Chudoba uvedl i to, že pod vaším návrhem byli v jeho první verzi podepsáni jako zpracovatelé zástupci on-line lékáren. Jak to vidíte vy?

Nedělám tady ze sebe odborníka na toto téma. Já sám jsem se ale velice pečlivě seznámil se záměrem, s cílem a obsahem, který by měl legislativní návrh splňovat. Návrh mi připravili právníci Národní rady osob se zdravotním postižením [NRZP ČR], která zastupuje více než 300 tisíc lidí. Takže samotný text pozměňovacího návrhu psali specialisté na tuto problematiku, právníci – legislativci. Věřím, že ani lékárníci si nemyslí, že mají v této oblasti vyšší odbornost pro tvorbu legislativy.

Máte za to, že váš pozměňovací návrh je kvalitní v tom smyslu, že je legislativně zvládnutý. Že bude fungovat v praxi?

Myslím, že ano. Slyšel jsem, že by bylo lepší některé věci řešit přímo v zákoně a nenechávat to na vyhlášku ministerstva. Což o to, já se případným změnám opravdu nebráním. Jsem připraven návrh upravit dle potřeby, aby moje snaha nevedla k nějakým nechtěným či nezamýšleným vedlejším efektům. Jako je například koncentrace či posílení monopolu sítě lékáren a podobně. Můžete mi věřit nebo ne, ale mým cílem je opravdu pomoci určité cílové skupině osob a přizpůsobit stav i v našem lékárenství roku 2019, kdy je digitalizováno kdeco, nikoliv něco komplikovat.

Jestliže vaši kritici argumentují tím, že hájíte zájmy lobbistů a ne pacientů, jak byste argumentoval ve věci svého návrhu vy?

Celkem jednoduše: O tom, že můj návrh není ničím výjimečným, že je v praxi reálným, svědčí, že zásilkový výdej léků na předpis pomocí internetu funguje již mnoho let ve vyspělých zemích, jako je Holandsko, Velká Británie, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Francie, Irsko, Portugalsko, Estonsko. Tudíž nelze říct, že bychom vstupovali do nějakého nevyzkoušeného experimentu. My jsme naopak jednou z mála vyspělých evropských zemí, která ještě tento výdej zákonem neumožňuje.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here