Co dělat, když zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění

8
7243
zamestnavatel
Foto: Pixabay.com

Praxe ukazuje, že ne každý zaměstnavatel důsledně naplňuje povinnost odvádět za své zaměstnance odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Co má dělat zaměstnanec, který má podezření, že za něj zaměstnavatel pojištění nehradí?

V České republice má povinnost za každého svého zaměstnance odvést jeho zaměstnavatel částku ve výši 13,5 % z hrubé mzdy na zdravotní pojištění. Jednu třetinu sráží zaměstnanci z platu a zbylé dvě třetiny odvádí „ze svého“. Celkovou částku odvede na účet zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec přihlášen.

Hromadný odvod pojistného je problém

Ve chvíli, kdy zaměstnavatel z různých příčin svou povinnost neplní, může vyvstat problém. Potíž přitom spočívá už v nepřehledně nastaveném systému na straně zdravotních pojišťoven. Přehled konkrétních plateb pojistného, které přímo za své zaměstnance zaměstnavatel odvádí, pojišťovny neevidují odděleně. Naopak pojistné za své zaměstnance odvádějí zaměstnavatelé pojišťovně hromadnou částkou.

To znamená, že zdravotní pojišťovny v ČR neevidují pojistné zaplacené za jednotlivé zaměstnance, ale evidují u každého zaměstnavatele úhradu pojistného v úhrnu za všechny jeho zaměstnance, kteří jsou pojištěnci dané pojišťovny.

Když zaměstnavatel pojistné neodvádí…

Otázka pak je, co má dělat zaměstnanec, když má podezření, že jeho zaměstnavatel za něj neplatí zdravotní pojištění. Podle zdravotních pojišťoven takovou situaci zaměstnanec de facto nemusí osobně vůbec řešit, protože povinnost hradit zdravotní pojištění za zaměstnance má zaměstnavatel.

Praxe ukazuje hned dvě situace, kdy dochází k nezaplacení zdravotního pojištění zaměstnavatelem:
 • Zaměstnavatel svého zaměstnance přihlásí ke zdravotnímu pojištění coby svého zaměstnance, ale nehradí za něj zdravotní pojištění. Hradí jinou výši, nebo přestal platit. To zjistí pojišťovna při pravidelných kontrolách a věc dále řeší se zaměstnavatelem.
 • Dále může nastat situace, kdy zaměstnavatel nového zaměstnance ke zdravotní pojišťovně nenahlásí. A osoba je vedena jako osoba, která je povinna si zdravotní pojištění hradit sama. V takovém případě je pak potřeba, aby zaměstnanec doložil svou pracovní smlouvu a pojišťovna dále řeší celou situaci opět se zaměstnavatelem.

V případě, že zaměstnavatel neodvádí za zaměstnance pojistné nebo ho odvádí v nesprávné výši, nebo ho zdravotní pojišťovně nenahlásil, nebude pojišťovna v žádném případě vymáhat nezaplacené pojistné po zaměstnanci, ale vždy jen po zaměstnavateli.

Pokud zaměstnanec není u zdravotní pojišťovny nahlášen, pak bude muset pojišťovně doložit pracovní smlouvu. Z ní vyplyne, od kdy je zaměstnancem, a od kdy za něj tedy měl hradit pojistné jeho zaměstnavatel.

Jak na odpuštění penále na zdravotním pojištění

Zaměstnavatel a jeho povinnosti

 • Nástup do zaměstnání = přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně.
 • Ukončení zaměstnání = odhlášení zaměstnance od zdravotní pojišťovny.
 • Řádný a včasný odvod pojistného na zdravotní pojištění a ve správné výši.
 • Při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem se zaměstnavatel odhlásí od platby pojistného u původní pojišťovny a přihlásí se k platbě pojistného u nové pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil.
 • Oznámení za zaměstnance skutečnosti, která vede ke vzniku nebo zániku povinnosti státu platit pojistné, jako je odchod do důchodu, odejmutí důchodu, nástup na mateřskou dovolenou, ukončení rodičovské dovolené.
 • Zaměstnavatel je povinen zdravotní pojišťovně dále sdělit svůj obchodní název, právní formu podnikání, sídlo a IČ, bankovní spojení, ze kterého bude provádět platby pojistného. Zaměstnavatel dále oznamuje zdravotní pojišťovně ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace.

Povinnosti má ale i zaměstnanec

I když se může z výše uvedeného zdát, že pro zaměstnance neplatí žádné povinnosti, není to tak úplně pravda. Jednu povinnost má i zaměstnanec a má ji společnou se svým zaměstnavatelem. Je to lhůta oznamovací povinnosti, která je nejdéle do osmi dnů od vzniku oznamované skutečnosti.

V případě zaměstnance výše uvedené znamená například povinnost ohlásit změnu zdravotní pojišťovny. Musí o tom informovat svého zaměstnavatele nejpozději do osmi dnů. A to kvůli včasnému přesměrování plateb zaměstnavatele k nové zdravotní pojišťovně.

–RED–

8 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,dcera je zamstnaná od 12.8 tohoto roku na HPP a stále není nahlašená jako zaměstnanec u VZP.Nevíme jak tuto situaci řešit jelikož majitel nekomunikuje jen jednou že nahlášena je,že došlo díky dceři ke zmatkum,že nahlásila špatnou pojištovnu,nybrž stále není nahlášená.Zajímalo by mě za kým pujde dluh.Na vzp řekli,že pracovní smlouva nestačí a dluh se tedy počítá dceři.Děkuji jak máme dále pokračovat.

 2. Dobrý den
  Zaměstnavatel mě nenahlasil na pojišťovně, tudíž ani neplatil pojistné. Když mi přišel dluh na zdravotním ihned jsem navštívila pobočku pojišťovny. Tam mi bylo řečeno že i když mám pracovní smlouvu nedokazuje to že jsem ve firmě pracovala.Tak prý si to mám zaplatit sama.Přes neustále naléhání jsem neviděla ani jednu výplatní pásku, po pár měsících se bez jakéhokoliv upozornění firma přestěhovala bůh ví kam.Já sama jsem výpověď nepodala ani mi nebyla doručena,zápočtový list též už nejspíše neuvidím. Majitel firmy nekomunikuje. Jak mám postupovat abych dluh na zdravotním neplatila ze svého.

  • Dobrý den,
   pokud máte řádnou pracovní smlouvu podepsanou oběma stranami, měl by to být pro pojišťovnu dostatečný podklad. Pojistné je pak pojišťovna povinna vymáhat po zaměstnavateli.

   …zaměstnanci, za které jejich zaměstnavatel neplatí řádně pojistné na zdravotní pojištění, však nemohou v žádném případě mít problém, když by potřebovali zdravotní péči. Zdravotnická legislativa v Česku nijak nezohledňuje faktické placení nebo neplacení pojistného. Pojišťovna také nebude vymáhat nezaplacené pojistné po zaměstnancích, ale pouze po zaměstnavateli, navíc případný právní nástupce zaměstnavatele ručí za pojistné, které měl platit jeho předchůdce. Jestliže zaměstnavatel neplní své závazky, není sám pojištěnec nikterak sankcionován…

   Přeji mnoho štěstí a pevné nervy!

   Vaše Zdravezpravy.cz

 3. Dobrý den,
  a jak postupovat v případě že mi zaměstnavatel nedodal pracovní smlouvu a nezaplatil ani mzdu ani mě nepřihlásil na pojišťovně.

  Přihlásil mě na ČSSZ kde mi dali potvrzení to jsem pojišťovně přeposlal spolu s jeho odpovědí na ÚP kde přiznává vznik pracovního poměru.

  Případ řeší už i inspekce práce, ale ta mu maximálně udělí pokutu neřeší však neuhrazení mzdy a dluhu na zdravotním.

  Díky

  • Dobrý den, určitě celou záležitost komunikujte se svou smluvní zdravotní pojišťovnou, která vám poradí s dalším postupem,
   hodně štěstí, redakce ZdraveZpravy.cz

 4. Dobrý den.
  Kde udělal přítel chybu? Byl zaměstnaný do 31.12. 2023, pak mu firma neprodloužila smlouvu, ale on byl už v té době v pracovní neschopnosti, která ještě trvá. Ted mu přišel nedoplatek zdravotní pojišťovně u které ani není pojištěn, za období od 1.1.2023. Měl se někde hlásit, že je nezaměstnaný? Podotýkám, že je stále ještě v pracovní neschopnosti, která vznikla už v době trvání, kdy byl zaměstnán.
  Děkuji za radu
  S pozdravem M. Slaninová

  • Dobrý den, s problémem se musíte obrátit na smluvní zdravotní pojišťovnu, a dále na tu, která nedoplatek vyměřila. Pokud zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění za své zaměstnance, závazek jde za ním, nikoli za zaměstnancem,

   pěkný den, zdraví, redakce ZdraveZpravy.cz

 5. Dobrý den, jak prosím postupovat, když zaměstnavatel přes rok neplatil za zaměstnance zdravotní. VZP o tom ví, ale neřeší to. Zaměstnanec odešel z pracovního poměru a firma zřejmě brzy ukončí činnost, půjde tedy potom dluh za zaměstnancem? Existují nějaké další možnosti, jak to vyřešit? A je problém, že už tam zaměstnanec nepracuje? Zápočtový list zatím z firmy nevymámil. Děkuji. / Dobrý den, e třeba komunikovat s VZP ČR a nejspíš jí i doložit dokument, že dotyčný byl v dané době zaměstnancem dané firmy. Pojišťovna dluh bude vymáhat po zaměstnavateli. Je třeba jí ale připravit podklady a jít na ni. / Více Vám bohužel poradit neumíme. / pěkný večer

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here