Praxe ukazuje, že ne všichni zaměstnavatelé důsledně naplňují povinnost odvádět za své zaměstnance povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Co má dělat zaměstnanec, pokud má podezření, že za něj zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění?

V České republice má povinnost za každého svého zaměstnance odvést jeho zaměstnavatel částku ve výši 13,5 % z hrubé mzdy na zdravotní pojištění. Jednu třetinu sráží zaměstnanci z platu a zbylé dvě třetiny odvádí „ze svého“. Celkovou částku pak odvede na účet zaměstnancovy zdravotní pojišťovny.

Plošný systém

Ve chvíli, kdy zaměstnavatel z různých příčin, nesplní své povinnosti, může vyvstat problém. Potíž přitom spočívá už v nepřehledně nastaveném systému na straně zdravotních pojišťoven. Přehled konkrétních plateb pojistného, které přímo za své zaměstnance zaměstnavatel odvádí, pojišťovny neevidují odděleně.  Naopak pojistné za své zaměstnance odvádějí zaměstnavatelé pojišťovně hromadnou částkou.

To znamená, že zdravotní pojišťovny v ČR neevidují pojistné zaplacené za jednotlivé zaměstnance, ale evidují u každého zaměstnavatele úhradu pojistného v úhrnu za všechny jeho zaměstnance, kteří jsou pojištěnci dané pojišťovny,“ vysvětluje tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP] Oldřich Tichý.

Když zaměstnavatel neplatí, lidé to nemusí řešit

Otázka stojí, co má dělat zaměstnanec, když má podezření, že jeho zaměstnavatel za něj neplatí zdravotní pojištění. Podle Jiřího Sochora, mluvčího Oborové zdravotní pojišťovny [OZP], takovou situaci zaměstnanec de facto nemusí osobně vůbec řešit, protože povinnost hradit zdravotní pojištění za zaměstnance má zaměstnavatel.

Praxe ukazuje hned dvě situace, kdy dochází k nezaplacení zdravotního pojištění zaměstnavatelem:
  • Zaměstnavatel svého zaměstnance přihlásí ke zdravotnímu pojištění coby svého zaměstnance, ale nehradí za něj zdravotní pojištění. Hradí jinou výši, nebo přestal platit. To zjistí pojišťovna při pravidelných kontrolách a věc dále řeší se zaměstnavatelem.
  • Dále může nastat situace, kdy zaměstnavatel nového zaměstnance ke zdravotní pojišťovně nenahlásí. A osoba je vedena jako osoba, která je povinna si zdravotní pojištění hradit sama. V takovém případě je pak potřeba, aby zaměstnanec doložil svou pracovní smlouvu a pojišťovna dále řeší celou situaci opět se zaměstnavatelem.

„V případě, že zaměstnavatel neodvádí za zaměstnance pojistné nebo ho odvádí v nesprávné výši, nebo ho zdravotní pojišťovně nenahlásil, nebude pojišťovna v žádném případě vymáhat nezaplacené pojistné po zaměstnanci, ale vždy jen po zaměstnavateli,“ upřesňuje Oldřich Tichý.

„Pokud nahlášen není, budeme od klienta potřebovat pracovní smlouvu. Z ní vyplyne, od kdy je zaměstnancem, a od kdy za něj tedy měl hradit pojistné jeho zaměstnavatel,“ doplňuje jeho slova Jiří Sochor.

Povinnosti zaměstnavatele

  • Nástup do zaměstnání = přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně.
  • Ukončení zaměstnání = odhlášení zaměstnance od zdravotní pojišťovny.
  • Řádný a včasný odvod pojistného na zdravotní pojištění a ve správné výši.
  • Při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem se zaměstnavatel odhlásí od platby pojistného u původní pojišťovny a přihlásí se k platbě pojistného u nové pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil.
  • Oznámení za zaměstnance skutečnosti, která vede ke vzniku nebo zániku povinnosti státu platit pojistné, jako je odchod do důchodu, odejmutí důchodu, nástup na mateřskou dovolenou, ukončení rodičovské dovolené.
  • Zaměstnavatel je povinen zdravotní pojišťovně dále sdělit svůj obchodní název, právní formu podnikání, své sídlo a IČ, bankovní spojení, ze kterého bude provádět platby pojistného. Zaměstnavatel dále oznamuje zdravotní pojišťovně ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace.

Společné povinnosti

I když se může z výše uvedeného zdát, že pro zaměstnance neplatí žádné povinnosti. Není to tak úplně pravda. Jednu povinnost má i zaměstnanec a má ji společnou se zaměstnavatelem. Je to lhůta oznamovací povinnosti, která je nejdéle do osmi dnů od vzniku oznamované skutečnosti.

V případě zaměstnance výše uvedené znamená například změnu pojišťovny. Musí o tom informovat svého zaměstnavatele nejpozději do osmi dnů. A to zejména z důvodu včasného přesměrování plateb k nové zdravotní pojišťovně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here