Rekonstrukce Bulovky je odhadována na šest miliard korun. Vlastnická práva u většiny pozemků a budov v areálu Nemocnice na Bulovce drží Magistrát hlavního města Prahy [MHMP]. Ten za poslední tři roky investoval do oprav a modernizací v areálu Nemocnice na Bulovce 124 milionů korun.

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se aktuálně neopravuje žádná budova ve vlastnictví MHMP. Ovšem děje se legislativní proces, jehož výsledkem bude realizace nové kanalizace a čistírny odpadních vod Nemocnice Na Bulovce. V plánu je i projekt na její zásobování vodou. Magistrát také počítá s rekonstrukcí pavilonu č. 5 – chirurgie a rekonstrukcí ubytovny sester.

„Dále se zpracovává plán stavebních prací a běžné údržby. Do něj mají být zařazeny stavební úpravy vrátnice, stavební úpravy výtahů budovy č. 3, 4 a 7, stavební úpravy infekčního oddělení budovy č. 7. Dále pak i částečná oprava střechy budovy č. 3, dílčí oprava vnitřních komunikací – silnice i chodníky a oprava výměníkové stanice,“ upřesňuje Vít Hofman s tím, že další opravy a investice, které budou realizovány, vyplynou z potřeb nemocnice v příštím období.

Náklady na opravy Nemocnice Na Bulovce pro letošní rok
 • Čistírna odpadních vod NNB: 36 300 000 Kč
 • Kanalizační sít v areálu NNB: 25 000 000 Kč
 • NNB – rekonstrukce pavilonu č. 5 chirurgie: 38 100 000 Kč
 • Rekonstrukce ubytovny sester: 9 009 000 Kč
 • Investice v areálu NNB: 100 000 000 Kč

Rekonstrukce Bulovky

Podle Víta Hofmana je vzhledem k velikosti a povaze areálu Nemocnice Na Bulovce uvažováno o celkovém plánu rekonstrukce Bulovky.

„Rekonstrukce Bulovky bude probíhat v jednotlivých etapách v návaznosti na potřeby, které vycházejí z požadavků Nemocnice Na Bulovce. Jedná se o investici v řádu miliard korun,“ tvrdí.

Dodává, že částka u rekonstrukce Bulovky [odhad je cca 6 mld. Kč] není vyčíslena, a proto není evidována jako položka v rozpočtu Prahy. V současné době jsou tak schváleny prostředky jen na vybrané akce a prostředky na běžnou údržbu areálu.

Co MHMP v areálu Nemocnice na Bulovce opravil loni
 • Dokončena byla výměna oken v budovách č.  1, 3, 9, 10, 26.
 • Dále byly v roce 2018 prováděny dílčí opravy v jednotlivých budovách dle přidělených akcí a finančních prostředků MHMP a běžná údržba – například:
 • Oprava balkonů a fasády na budově č.2
 • Havarijní oprava přístupové lávky k budově č.2
 • Úpravy lékařského pokoje a WC dle požadavků HSHMP v budově č.3
 • Úpravy čistící místnosti dle požadavků HSHMP v budově č.3
 • Úprava VZT v suterénu budovy č. 8
 • Oprava systému chlazení v budově č.8
 • Havarijní oprava šachty teplovodu u budovy č.14
 • Havarijní oprava příjezdové komunikace u budovy č.14
 • Sanace vlhkosti zdiva kanceláří budovy lékárny – budova č.23
 • Oprava rampy SZM včetně zastřešení u budovy č. 23
 • Stavební úpravy pokoje lékařů a šatny lékařů RTG v budově č.3
 • PD rekonstrukce ambul. oddělení AIDS včetně zázemí v budově č.7
 • Pěstební opatření – havarijní prořez dřevin na základě posudku v areálu NNB
 • Náhradní výsadba zeleně dle požadavků OŽP Praha 8 v areálu NNB
Co MHMP v areálu Nemocnice na Bulovce opraví spolu s běžnou údržbou letos
 • Odstavné plochy pod budovou č.1 a 4
 • Projektová příprava rekonstrukce vrátnice
 • Zřízení areálové slaboproudé přípojky k budově č.2
 • Rekonstrukce lůžkového výtahu v budově č.9
 • Havarijní oprava plotu Na Truhlářce
 • Snížení vlhkosti zdiva části suterénu budovy č.1
 • OFT – stavební úpravy jednodenní chirurgie v budově č.3
 • OFT – oprava záložního zdroje UPS
 • Oprava hydroizolace koupelen pacientů v 1. a 2.NP budovy č.7
 • Stavební úpravy lávky u budovy č.7
 • Oprava sociálního zařízení pro pacienty a personál 3.patro budovy č.10
 • Oprava říms nad vchody A a B budovy č. 10
 • Rekonstrukce elektroinstalace kanceláří budovy č.26
 • Oprava výměníkové stanice v budově č.10
 • Další etapa výměny oken v budově č. 1
 • Oprava komunikace mezi pavilony č. 3 a 7

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here