Jak je zanedbaná Nemocnice Na Bulovce? Hodně!

0
1931
Nemocnice Na Bulovce
Foto: FN Bulovka

Cestu k hlavnímu vchodu Nemocnice Na Bulovce [NNB] lemují kanceláře několika pohřebních ústavů. Další, co uhodí do očí, je zchátralý areál nemocnice, včetně většiny nemocničních budov.

„Dneska v nemocnici [21. 5. 2019] neteče voda. Nic se neoperuje,“ říká paní stojící kousek od vrátnice návštěvníkům nemocnice.

„Prý neteče v celé čtvrti,“ dodává a má pravdu. Půlnoční havárie vody v Praze 8 omezila provoz Nemocnice Na Bulovce na celý den. Odloženy byly některé operace a nemocnice nepřijímala nové pacienty.

Když neteče voda

Výpadek vody v areálu Nemocnice Na Bulovce na konci května nebyl zdaleka prvním a ani posledním. Podle mluvčího Magistrátu hlavního města Prahy [MHMP] Víta Hofmana je problémem nemocničního areálu vodovodní potrubí v kolektorech. To je dle jeho slov v současné době v tak kritickém stavu, že v případě poruch či havárií může dojít k odstávce větší části nemocnice.

V praxi to ovšem znamená, že když Nemocnice Na Bulovce nemá vodu, musí omezit provoz. Přestane vyhovovat požadavkům na hygienicko-epidemiologický režim. Operují se tedy výhradně pacienti v ohrožení života, ale všechny často i dlouhé měsíce plánované operace se odkládají.

Nemocnice Na Bulovce / chirurgický pavilon

Důvodů je mnoho, bez vody jsou nefunkční parní sterilizátory. Nelze tedy sterilizovat operační nástroje, vyšetřovací pomůcky a další materiál. Jsou tu ale i další problémy. Ambulance jsou uzavřeny. Mimo provoz je centrální sterilizace. A nedostatek vody komplikuje pitný režim pacientů i personálu i ztěžuje provoz na toaletách a v umývárnách.

Podle Víta Hofmana se věc řeší: V tuto chvíli uskutečňuje MHMP územní řízení na akci zásobování vodou areálu Nemocnice na Bulovce za 18 450 000 korun s DPH. Vydání územního rozhodnutí předpokládáme v nejbližší době. Na jeho základě bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.”

Jaké je to v Bulovce

V Praze je 28 nemocnic, z nichž čtyři jsou fakultní, další jsou odborné ústavy a instituty nebo zařízení následné péče. Nemocnice Na Bulovce patří k nejzanedbanější z nich.

„Dopad na pacienty to má zejména psychický. Když přijdou do budov z 30. let minulého století, říkají, že je to tu depresivní, staré, rozbité, není kde zaparkovat, a už jen tím k nemocnici pojmou nedůvěru, která se pak personálu obtížně překonává,” říká vedoucí odboru PR a komunikace Nemocnice Na Bulovce Filip Řepa.

Upozorňuje, že zanedbaný stav některých budov bezesporu negativně ovlivňuje pacienty, ale i ztěžuje práci personálu, který poskytuje v mnoha oborech špičkovou zdravotní péči.

Nemocnice Na Bulovce / Interní oddělení

Podle něj nemocnice má dluh i v přístrojovém vybavení, které je v provozu často i daleko za lhůtou jeho udávané životnosti.

Areál Nemocnice Na Bulovce

Bulovka patří se svými 2 300 zaměstnanci ke klíčovým nemocnicím pro Prahu, ale i Středočeský kraj. Celkový počet pacientů ošetřených v Nemocnici Na Bulovce byl loni 556 tisíc. Z nichž bylo 37 tisíc hospitalizováno. Vozy záchranné služby přivezly do nemocnice více než 28 tisíc pacientů.

V areálu jsou převážně budovy v majetku hlavního města Prahy, do kterých se řádně neinvestovalo téměř 90 let. Například pavilon chirurgie, který byl postaven v třicátých letech, a od té doby tak v podstatě zůstal. Problém ovšem není jen s objekty z období první republiky, ale i v budovách ze 70. let minulého století. Jde o budovy v majetku a na pozemcích státu.

Nemocnice Na Bulovce / Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

Celkové náklady na kompletní rekonstrukci areálu nemocnice jsou odhadovány na šest a půl miliardy korun. Praha, která vlastní více než polovinu budov a pozemků v areálu nemocnice, za poslední tři roky dala do nemocnice na údržbu a modernizaci 124 milionů korun. Letos se prý chystá k větším opravám, ale aktuálně se v areálu nemocnice nic většího neopravuje a v polovině června nemocnice stále nemá od správcovské firmy k dispozici ani rozpočet na opravy a rekonstrukce pro letošní rok.

Co dělá vlastník

V dezolátním stavu jsou nejen budovy, ale i cesty a chodníky. To, že Bulovka ještě v roce 2019 například nemá nájezdy na chodníky pro vozíčkáře nebo vůbec imobilní pacienty, je stěží k uvěření.

Většinový majitel pozemků a budov v areálu Bulovky je Magistrát hlavního města Prahy. Na to, proč byl majetek Bulovky zanedbán, Vít Hofman říká: „V dříve uzavřených smlouvách neodpovídala výše nájemného za užívání předmětných nemovitostí areálu Nemocnice Na Bulovce obvyklému nájemnému.”

Dodává, že po jednání s Ministerstvem zdravotnictví došlo ale již v březnu 2017 k uzavření nové smlouvy, která roční nájemné zvýšila z původních 7 010 000 korun na 28 021 692 korun.

Z hlediska Bulovky, která v minulosti hospodařila až s miliardovým dluhem, to ale není řešení. Náklady na celkovou rekonstrukci jsou odhadovány na více než šest miliard korun.

Uvidíme na podzim

Zdravotnictví a věci kolem nemocnic má na Magistrátu hlavního města Prahy na starosti náměstkyně primátora odpovědná za sociální péči a zdravotnictví Milena Johnová [Praha sobě]. Tvrdí, že Praha je připravena řešit situaci Nemocnice Na Bulovce.

„S ředitelem nemocnice, panem Janem Kvačkem, jsme se dohodli na vytvoření desetiletého investičního plánu. Zatím jsme obdrželi představu nemocnice a budeme o tom návrhu jednat,“ říká Milena Johnová.

Podle ní je potřeba v Bulovce řešit například informační systém, recepci či parkování.

„Počítám, že během léta připravíme konkrétní plán ve spolupráci s náměstkem pro finance Pavlem Vyhnánkem a radním pro majetek Janem Chabrem,“ upřesňuje.

Nová nemocnice v Letňanech

Vyjadřuje se i ke slovům primátora Zdeňka Hřiba [Pirátská strana]. Ten na adresu řešení havarijního stavu Bulovky uvedl, že by řešením mohlo být i její přestěhování do Letňan. Tam by postavil novou nemocnici.

„Výstavba nové nemocnice je tak dlouhodobý proces, že není možné řešit dnešní situaci plánem přestěhovat Bulovku do Letňan a starou nemocnici zrušit,” říká.

Podle ní je ale třeba také říci, že pražské zdravotnictví je velmi komplikované, protože slouží občanům celé republiky, kteří do Prahy dojíždějí nejen za superspecializovanou péčí.

„Potřebujeme především získat dobrá data a nad nimi pak jednat nejen s pojišťovnami, ale také s Ministerstvem zdravotnictví o tom, jak pražské zdravotnictví řešit. Je to velmi složitý úkol. Bez tohoto jednání nelze učinit odpovědné rozhodnutí. Více budeme vědět na podzim,“ uzavírá Milena Johnová.

Neinvestiční prostředky vynaložené MHMP do objektů NNB za opravy a služby v období 2016-2018
Rok Částka v Kč
2016 13 667 717,32
2017 21 139 030,30
2018 18 954 281,41
Celkem 53 761 029,03 Kč

 

Investice vynaložené do objektů NNB 2016-2018
Rok Částka v Kč
2016 556 600,00 Kč
2017 18 833 650,00 Kč
2018 51 143 432,28 Kč
Celkem 70 533 682,28 Kč

 

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here