Další dotace míří na centra duševního zdraví

0
580
centra_dusevniho_zdravi
Foto: Pixabay.com

Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb mohou od 23. 8. do 30. 09. podávat žádosti o dotace ve druhé výzvě programu podpory center duševního zdraví. Vybrány budou čtyři subjekty. Na pilotní provoz centra duševního zdraví může každý z nich získat dotaci ve výši až 14,9 milionu korun.

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vyhlásilo druhou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v Programu podpory Center duševního zdraví [CDZ]. O dotace mohou žádat poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb. Ti, aby získali dotaci, musí zajistit pilotní provoz [o podmínkách více níže, pozn. red.] Center duševního zdraví minimálně po dobu 18 měsíců.

Díky Programu podpory Center duševního zdraví I a II již vznikla centra v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze – Prosek, Praze – Strašnice, Strakonicích, Karlových Varech, Chebu, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Trutnově, Pardubicích, Kroměříži, Uherském Hradišti, Opavě, Plzni a v Praze 6.

Co jsou centra duševního zdraví

Centra duševního zdraví jsou specializované týmy lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Práce těchto multidisciplinárních zdravotně-sociálních týmu spočívá v poskytování ambulantní péče i terénní péče v přirozeném prostředí osob s duševním onemocněním. Cílem je umožnit těmto pacientům žít v jejich domácím přirozeném prostředí. A ne v zařízeních ústavní péče [psychiatrické nemocnice].

 „Čtyři nová Centra duševního zdraví, která budou součástí reformy psychiatrie, doplní stávajících sedmnáct center úspěšně fungujících po celé republice. Našim cílem je vytvořit v následujících letech síť až 100 Center duševního zdraví, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podpora vzniku center duševního zdraví je jedním ze základních pilířů Strategie reformy psychiatrické péče schválené v roce 2013. Tato centra představují zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, a mohou pobývat doma. Fungují tedy samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti.

„Jedná se jednoznačně o revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné,“ komentuje věc ministr zdravotnictví.

Co znamená pilotní provoz

Podstatou pilotního provozu CDZ je zmapování činnosti a finanční náročnosti těchto center. To znamená sběr i vyhodnocení informací o zdravotních výkonech a poskytnutých sociálních službách. To vše by mělo vést ke správnému nastavení úhradových mechanismů a k jejich prověření v praxi.

Součástí pilotního provozu CDZ je i vzdělávání odborných pracovníků CDZ. Dále pak práce se sítí spolupracujících služeb, samosprávami a veřejností formou realizace komunikačních opatření a destigmatizačních kampaní.

Pilotní projekt znamená provoz Center duševního zdraví v omezeném rozsahu služeb, a to i personálního a materiálně technického zajištění.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here