Evropská federace lékárenských sítí [EFPC] má nového člena. Letos v červenci se jím stala rumunská Asociace farmaceutických distributorů a síťových lékáren [ADRFR]. EFPC tak aktuálně slučuje asociace lékárenských sítí ze čtyř evropských států. 

Evropská federace lékárenských sítí tak nyní slučuje asociace lékárenských sítí z České republiky, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Celkem EFPC reprezentuje více než 2 500 lékáren a 13 700 odborných pracovníků střední a východní Evropy.

Více: Síťové lékárny se sdružily do EFPC. Varují před regulací

Cílem ADRFR je spolu s dalšími členy EFPC hájit zájmy evropských pacientů, stejně tak zájmy odborných pracovníků ve všech sférách lékárenství a neustále zvyšovat kvalitu jejich vzdělávání a odbornosti.

Silný partner z Rumunska

Samotná ADRFR zastupuje více než 6 200 lékárenských profesionálů a 1 250 lékáren. Reprezentuje tak 13 % celého farmaceutického trhu v Rumunsku.

„Rumunsko rozšířilo naše řady poté, co asi rok působilo v roli pozorovatele. Vnímám to jako signál, že jde o uvážený krok, který náš nový člen posoudil jako užitečný. Je to tedy i dobrá vizitka naší dosavadní práce,“ uvedl výkonný ředitel EFPC Zdeněk Blahuta.

ADRFR se chce v rámci svého působení v EFPC soustředit mimo jiné na dodržování profesních standardů a etických principů. A to především při procesu výdeje léčiv, což považuje v případě východní Evropy za zásadní.

„Věříme, že rozdělení rolí lékaře a lékárníka jsou v evropském regionu silně zakořeněny jak historicky, kulturně, tak i z čistě praktických a bezpečnostních důvodů. Princip „kontroly čtyř očí” během dispenzačního procesu má svou nezastupitelnou roli,“ uvedla zástupkyně ADRFR Catalina Pintea.

Dodala, že jakékoliv nelegální vydávání léčiv, či obcházení jedné z těchto profesí ohrožuje dostupnost a kvalitu celé evropské lékárenské péče. Zmíněné riziko potvrdil i předseda výkonného výboru EFPC a ředitel lékáren Dr.Max Daniel Horák.

„Rumunská asociace svým příchodem do EFPC definovala další problematiku evropského lékárenství, kterou je potřeba řešit a vymezit se proti ní. Velice mě těší, že ADRFR jako národní asociace, svým vstupem do EFPC potvrdila fakt, že spolupráce národních asociací je zásadní v kontextu celé evropské farmacie,“ uvedl.

Co je EFPC

European Federation of Pharmacy Chains/Evropská federace lékárenských sítí [EFPC] je nadnárodní federace, která vznikla 10. října 2018 a svou činnost zahájila letos v lednu. Za cíl si klade hájit zájmy pacientů a klientů i zájmy zaměstnanců a provozovatelů lékáren. EFPC sdružuje řetězcové asociace z Česka [APLS], Maďarska [HGYSZ], Slovenska [APSL] a Rumunska [ADRFR]. Své sídlo má v Praze. O členství jedná i se síťovými lékárnami v Polsku, Srbsku a pobaltských státech.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here