Jaké údaje musejí mít na obalu kosmetické výrobky

0
607
Physicians Formula A
Ilustrační foto: Physicians Formula

Kosmetické výrobky nelze vybírat jen podle ceny, barvy obalu nebo umístnění v prodejním regálu. Spotřebitel musí při výběru zohlednit i jejich složení ve vztahu k typu pleti, věku, ale i dalším proměnným faktorům.

Kosmetické prostředky obsahují mnoho aktivních látek. Ty jsou specificky vyvíjeny k péči o určitý typ pleti nebo jednotlivé partii těla.

Dominantní je dnes obsah antioxidantů, minerálů, ovocných kyselin, látek ochranných a zvláčňujících, které jsou přírodního, nejlépe rostlinného původu. Tyto látky našly své uplatnění jak v čisticích, tak zvláčňujících a hydratačních přípravcích, jejichž pH se pohybuje v oblasti neutrální až slabě kyselé,“ vysvětluje Dagmar Jírová, vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Národní referenční laboratoře [NRL] pro experimentální imunotoxikologii a Národního referenčního centra pro kosmetiku [NRC] Státního zdravotního ústavu [SZÚ].

Dodává, že účinný obsah aktivních látek není v poslední době výsadou pouze výrobků vyšší cenové kategorie, ale stává se běžným i u kosmetiky určené široké veřejnosti.

Jak nakupovat kosmetické výrobky

Výrobce kosmetického prostředku je sice povinen v textu na obalu spotřebitele informovat o vlastnostech výrobku, pro jakou skupinu lidí je určen a další údaje. Ale rozhodnutí o jeho nákupu a použití toho či onoho pleťového krému je na spotřebiteli. A proto, aby se rozhodl správně a předešel například nepříjemným kožním reakcím nebo tomu, že zakoupil kosmetiku s vůní ovoce, které nesnáší, musí mít dostatek informací.

Základní rady při nákupu kosmetiky:
  • Nikdy nekupovat kosmetické prostředky nahodile. Nevybírat je podle ceny, ale podle typu své kůže, vlasů a podle funkce, která se od nich očekává. Při nejistotě o vhodnosti prostředku se vždy poradit s odborníky.
  • Pozorně číst informace na obalu výrobku. Kdo jej vyrobil a kdo je za výrobek odpovědný, složení výrobku, dobu trvanlivosti, určení výrobku cílové skupině spotřebitelů, účel a způsob použití.
  • Používat výrobky pouze k účelu a způsobem vymezeným výrobcem na obalu.
  • Alergici a osoby s citlivou pokožku mají nový prostředek nejprve několikrát denně po několik dnů aplikovat na vnitřní plochu předloktí. Pokud se neprojeví žádná negativní reakce, bude pravděpodobně dobře snášen.

Co stojí na obalu

Každý výrobek musí mít na obalu uveden název a vyznačení sídla právnické nebo fyzické osoby [v zemích Evropského společenství], která nese odpovědnost za bezpečnost a deklarovanou funkci výrobku. Spotřebitel by se měl raději vyhnout nákupu výrobků, kde je uvedeno pouze místo výroby kdesi za hranicemi EU. U takového výrobku se totiž nelze dovolat odškodnění v případě poškození zdraví.

Na všech kosmetických přípravcích je dále popsáno složení výrobku. To znamená, že jsou vypsané všechny jeho složky, ingredience, a to v pořadí podle klesající koncentrace.

Látky jsou uvedeny v mezinárodně platném názvosloví, které v případě potřeby osvětlí kterýkoliv odborník, jako je alergolog, dermatolog nebo hygienik,“ upřesňuje Dagmar Jírová.

Podle ní si spotřebitel může jednotlivé látky a jejich vlastnosti dohledat v Nařízení Evropského parlamentu a Rady [ES] č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích.

Kosmetické výrobky a jejich trvanlivost

Důležitý je rovněž údaj o minimální trvanlivosti výrobku, který se uvádí v českém jazyce slovy “Spotřebujte nejlépe do”, za kterými následuje uvedení měsíce a roku. Znamená to, že do této doby výrobce garantuje nejen bezpečnost výrobku, ale i jeho uváděnou funkci. Po této době výrobek může být bezpečný, ale nemusí již třeba plnit svoji funkci a do určité míry se výrobce zbavuje odpovědnosti i za ostatní vlastnosti smyslové [vůni, vzhled, barvu, apod.], včetně s tím související bezpečnosti.

Skladování kosmetiky

Obecně platí, že pokud není způsob skladování uveden, skladují se výrobky při pokojové teplotě nebo při teplotě lehce nižší. Nesmí být ale vystavovány extrémně vysokým a nízkým teplotám, mrazu a slunečnímu záření. Pozor na špinavé ruce při aplikaci. Mohlo by jimi dojít ke kontaminaci prostředku a následně pak k nanesení zdravotně závadného výrobku na kůži a nepříjemným reakcím.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here