Takzvaný zděděný cholesterol [familiární hypercholesterolémie] je onemocnění, o němž většina lidí často ani neví. Lidem, kteří jím trpí a jsou bez lékařského dohledu, ale hrozí riziko srdečního infarktu.

Familiární hypercholesterolémii [FH] dědí po svých předcích každý dvoustý člověk s vysokým cholesterolem. Familiární hypercholesterolémie je tak nejčastěji děděnou chorobou vůbec. Na světě se každou minutu narodí jedno dítě s touto diagnózou.

„Familiární hypercholesterolémie je dědičné onemocnění a vysoká hladina cholesterolu se tak u postižených jedinců vyskytuje od narození. Právě tím je zděděný cholesterol nebezpečný,“ říká Tomáš Freiberger z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.

Zděděný cholesterol nebolí a nápadně se neprojevuje ani na vzhledu nemocného. Mnozí lidé o svém onemocnění tak často ani nevědí. V tom nejhorším případě se o něm dozví ve chvíli, kdy je postihne první kardiovaskulární příhoda. Proto je důležité onemocnění včas zachytit i léčit.

Co je zděděný cholesterol

Familiární hypercholesterolémie patří do skupiny onemocnění s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Stejně jako například ateroskleróza, diabetes nebo pokročilé selhání ledvin.

Dítě, které má jednoho z rodičů s diagnózou FH, má 50% riziko, že ji zdědí. Rodina by si proto měla informace o zvýšeném cholesterolu předávat napříč generacemi. Nezbytná je i komunikace s praktickým lékařem a pediatrem.

„Rodiče dětí mají o vysokém cholesterolu v rodině říci i ošetřujícímu dětskému lékaři. Jedině tak je možné vyhodnotit správně a včas zdravotní stav pacienta a zajistit vhodná opatření, jako je úprava jídelníčku či nasazení léků,“ upřesňuje Tomáš Freiberger s tím, že pacienta je třeba také poslat k podrobnějšímu vyšetření do specializovaného centra.

Jaké jsou typy léčby

Podle lékařů by měl každý znát hladinu svého cholesterolu. Pokud je zvýšená, měla by být snižována. Prostředky k tomu jsou režimová opatření. Nejsou-li ta dostatečná, přicházejí na řadu medikamenty.

Hlavním léčivým prostředkem u FH zůstávají statiny. Ty se mají podávat v maximální tolerované dávce. Do druhé linie je povolán ezetimib v kombinaci se statinem. Pro osoby s velmi vysokým rizikem, u nichž tato léčba selhává, se doporučuje využití inhibitorů PCSK9. Pro jedince ve středním riziku se doporučují hodnoty nižší než 2,6 mmol/l a s nízkým rizikem méně než 3 mmol/l.

Zděděný cholesterol a režimová opatření

Dietní a režimová opatření společně se zodpovědným užíváním předepsaných léků vedou prokazatelně ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. Významně snižují výskyt časných infarktů myokardu. První opatření je návštěva lékaře a zodpovědné užívání nastavené medikace. Dalším je pak úprava stravovacích návyků. Dietní opatření mohou snížit hladinu LDL cholesterolu o deset až 15 procent.

Při sestavování vhodného jídelníčku je nutné přihlížet jak k aktuálnímu zdravotnímu stavu, tak i k časovým, finančním a dalším možnostem pacienta. Podle odborníků je třeba omezit konzumaci živočišných tuků, ale také uzenin, velmi tučných mléčných výrobků, tučného masa, jemného a trvanlivého pečiva [zejména s polevou či náplní].

„Při vaření doporučujeme používat kvalitní rostlinné oleje. To jsou ty, které jsou za běžných podmínek tekuté jako je řepkový či olivový a vyhýbat se těm tuhým, jako je například kokosový olej. Na studenou kuchyni upřednostňovat roztíratelné rostlinné tuky,“ říká nutriční terapeutka Věra Boháčová.

Podle ní běžnou součástí pokrmů má být čerstvá zelenina a ovoce a významné je i nahradit konzumaci bílého tukového pečiva tím z celozrnných obilovin.

V neposlední řadě by mělo odborné doporučení vycházet ze stravovacích zvyklostí a brát v úvahu i chuťové preference. Pak je možné zajistit co nejlepší dodržitelnost doporučení,“ upřesňuje.

Dostatek pohybu

Dalším podstatným opatřením, které vede ke snížení cholesterolu v krvi, je pravidelný pohyb. Odborníci doporučují svým pacientům začít u chůze, ale nevylučují žádnou fyzickou aktivitu.

Chodit umí skoro každý a chodit může skoro každý. Šest tisíc kroků za celý den je minimum, které má prokazatelně pozitivní vliv na naše srdce a cévy. Pro naše pacienty je většinou šest tisíc kroků meta, která je nastartuje a přivede k nějaké činnosti,” říká přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze Aleš Linhart.

Dolní hranice LDL cholesterolu

Prevence u zvýšené hladiny cholesterolu spočívá v jejím neustálém snižování. Podle doporučení Evropské kardiologické společnosti [ESC] neexistuje žádná dolní hranice koncentrace LDL cholesterolu považovaná při léčbě za nebezpečnou. Aktuální doporučení Evropské kardiologické společnosti a Evropské společnosti pro aterosklerózu [ESC/EAS] se cílové hodnoty LDL cholesterolu nově snížily pod 1,4 mmol/l. Pacienti ve vysokém riziku by měli mít nižší hodnoty než 1,8 mmol/l. U osob s kardiovaskulárním onemocněním a druhou cévní příhodou prodělanou v posledních dvou letech se má zvážit dokonce cílová hranice pod 1,0 mmol/l.

Pacientům s FH pomáhá i pacientská organizace Diagnóza FH. Spolek nemocné FH informuje o správném životním stylu, sdílí informace a zkušenosti s nemocí. Každý rok pořádá osvětové akce ke Světovém dni FH, který připadá na 24.9.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here