Pří příležitosti Světového dne zraku [10.10.] a Mezinárodního dne bílé hole [15.10.] provedla společnost OrCam Technologies průzkum na téma, jak v Česku žijí nevidomí a zrakově postižení. Z něj mimo jiné vyplynulo, že 63,7 % Čechů nikdy neměla osobní vztah k člověku se zrakovým postižením.

Anebo: Třetina Čechů [31,5 %] nedokáže s určitostí odpovědět, zda je veřejný prostor dobře přístupný pro nevidomé. Dalším zajímavým zjištěním je, že ve věkové skupině 18 až 26 let si 17,4 procent Čechů myslí, že nevidomé děti nepatří do běžných školních tříd. Z respondentů nad 55 let věku si to pak myslí každý druhý [46,7 %].

Na otázku, zda by zrakově postižení žáci měli mít k ruce pedagogické asistenty či být jinak podporováni, kladně odpovědělo 65,3 procent nejmladších dotázaných [18 až 29 let]. Z věkové skupiny 55+ pak pouhých 26,7 procent.

V této souvislosti pak není bez zajímavosti, že podle průzkumu podporuje integraci zrakově postižených do profesního života i s využitím veřejných peněz 58,2 procent respondentů ve věku 18 až 29 let. Z dotázaných ve věku 55+ s tímto však souhlasí jen třetina.

Dvanáct tisíc nevidomých

V Česku se nevedou přesné statistiky, ale odhaduje se, že těžce zrakově postižených lidí je 60 až sto tisíc, z nichž sedm až dvanáct tisíc je nevidomých. Za těžké zrakové postižení se považuje taková vada, jež nemůže být korigována brýlemi ani operací. Ve větší míře se projevuje ve vyšším věku. To znamená, že až 70 procent těžce zrakově postižených je starších 60 let. U tří pětin z nich závažná vada vznikla v důsledku již zmíněné degenerace sítnice, diabetu či glaukomu.

Nevidomí a těžce zrakově postižení mají právo za daných podmínek čerpat podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením takzvaný příspěvek na zvláštní pomůcku. Což je dávka určená lidem s těžkým zdravotním postižením. Smyslem tohoto příspěvku je pomoci jim v každodenním životě. V případě zrakově postižených to je například digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem, vodicí pes [pro osoby nad 15 let], DYMO kleště, indikátor barev, braillský displej, diktafon nebo digitální zvětšovací lupa.

Nové moderní pomůcky

Průzkum se zabýval i tím, co si Češi myslí o možnosti rozšířit úhradu zdravotních pomůcek o nová elektronická zařízení. Mezi ně patří například mikrokamery, které v reálném čase předčítají tištěné texty na papíře i na monitoru či displeji. Poznávají výrobky podle čárových kódů, ale i obličeje, bankovky nebo barvy. Dokáží také rozpoznat jednoduchá gesta rukou.

Zatímco 73 % respondentů si přála, aby nevidomým byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění i tato zařízení, 12,4 procenta respondentů uvedlo, že zrakově postižení by neměli mít nárok na nic víc než jen bílé hole a podobné základní vybavení.

Čtvrtina respondentů [23,5 %] si netroufala odhadnout, jaké výhody poskytují moderní technologická asistenční zařízení ve srovnání s běžnými pomůckami.

Příspěvky na brýle a čočky

Tězce zrakově postižení pak stále mohou čerpat příspěvky na brýle a čočky z veřejného zdravotního pojištění. A to i přesto, že letos byla zrušena úhrada pro brýlové obroučky pro pojištěnce nad 15 let věku. Úhrada pro čočky brýlové plastové sférické pro pojištěnce nad 15 let, úhrada čočky sférické a tórické pro pojištěnce nad 15 let věku, a úhrada pro absorpční vrstvy na brýlové čočky nad 15 let.

Podle Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky [SONS] u vážných očních vad – nad deset dioptrií – úhrady zůstávají v plné výši. I tak v nich dochází ale k určitým změnám. Podívejme se na ty, které se týkají zejména dětí.

  • Zrakově postižené děti do šesti let mají nárok na příspěvek [261 Kč] na jeden pár sférických tvrzených brýlových čoček ročně.
  • Děti do šesti let mají nárok na příspěvek ve výši 522 Kč na tři páry brýlových čoček tórických tvrzených. Děti od šesti do patnácti let mají nárok na příspěvek [522 Kč] jen na jeden pár těchto čoček za rok. Děti od 15 let mají nárok na příspěvek jednou za tři roky.
  • U lentikulárních brýlových čoček činí příspěvek vždy 870 Kč. Nárok na něj je podmíněn afakií nebo počtem dioptrií nad plus či mínus 10.
  • Na brýlové vysokoindexové čočky budou pojišťovny přispívat částkou 1 739 Kč. A to pojištěncům s myopií, nad deset dioptrií nebo osobám s poruchami centrálního zorného pole. Počet brýlových čoček je opět odstupňován věkem. Děti do šesti let mají nárok na tři páry. Do 15 let na jeden pár ročně a nad 15 let na jeden pár za tři roky.
  • Nárok na brýlové čočky plastové hyperokulární mohou získat příspěvek děti do 18 let. A to na dva páry ročně, příspěvek může činit maximálně 1 739 Kč. [Pozn. red.: Dospělí mají nárok na tento příspěvek jednou za tři roky.]

Dalekohledové systémy

Kromě brýlových čoček zůstávají pro těžce slabozraké pojištěnce zachovány také příspěvky na dalekohledové systémy plus příslušenství. A to jak na blízko, tak do dálky. Zde je však kromě předepsání oftalmologem nutné schválení revizním lékařem. Příspěvek se poskytuje jednou za sedm let a činí 4 348 Kč.

U asferických lup zvětšujících více než čtyřikrát je maximální úhradový limit stanoven na 1 218 Kč. Příspěvek schvaluje revizní lékař, nárok na něj je jednou za pět let. Novinka je, že byl zrušen příspěvek na asferické lupy do čtyřnásobného zvětšení, jakkoli činil symbolických 100 Kč.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here