Lucie Borhyová dlouhodobě podporuje Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce [NNB]. Tamějším lékařům a sestrám jménem svého nadačního fondu LuckyBe předala nový dýchací přístroj v hodnotě cca 200 tisíc korun. Přístroj od Lucky převzal primář oddělení Martin Čihař.

Zařízení umožňuje podávat novorozencům ohřátý a perfektně zvlhčený průtok dýchací směsi pomocí nasální kanyly. Pro nedonošená miminka jde o naprosto zásadní pomoc v prvních týdnech jejich života.

„Obdivuji tým lékařů a sestřiček Neonatologického oddělení a nesmírně si vážím jejich práce. Pomáhat jim v jejich snaze poskytnout co nejkvalitnější péči novorozeným dětem je opravdová radost,” říká Lucie Borhyová.

Neonatologické oddělení

Mezi přístroje, které musí být na každém novorozeneckém oddělení jsou především inkubátory, vyhřívaná lůžka, přístroje pro podporu dýchání, infuzní pumpy, ultrazvukový diagnostický přístroj, rentgenový přístroj a monitory životních funkcí. Vysoké jsou i náklady na vybavení pokojů pro maminky.

Nadační fond LuckyBe podporuje Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce dlouhodobě. A to zejména formou nákupu potřebného technického vybavení. V minulosti nemocnici tak daroval vyhřívané panely, pulzní oxymetry [nutné pro monitorování bondingu], pacientské monitory a přístroje pro podporu dýchání.

„Lucie Borhyová je patronkou našeho oddělení již od roku 2017. Za poslední dva roky nám její nadační fond daroval přístroje za více než milion korun. Moc si toho vážíme a za pomoc děkujeme všem z LuckyBe,“ říká primář Martin Čihař.

Peníze na svou pomoc Lucie Borhyová čerpá od sponzorů, ale i z prodeje designových šperků, jejichž zakoupením může kdokoli podpořit její projekt na podporu miminek v Nemocnici Na Bulovce.

250 nedonošených miminek

Neonatologické oddělení NNB v Praze má tři části. Prvním je oddělení fyziologických novorozenců, které je v každé nemocnici, kde se nachází i porodnice. Oddělením projde zhruba 2 200 pacientů ročně. Zdravotní personál na tomto oddělení pečuje o zdravá miminka, která se narodily včas. Zařízení má 24 lůžek s roaming-in a observačním boxem.

Druhou částí neonatologického oddělení je pak jednotka intenzivní péče s deseti intenzivními lůžky a dvěma pokoji rooming-in pro nedonošené děti. Zdravotní personál v této části zařízení ošetří zhruba 250 pacientů ročně.

„Na oddělení je zajištěna plná péče o miminka nedonošená, tedy předčasně narozená, o miminka po obtížném porodu, která vyžadovala kříšení, o děti s infekcemi nebo vrozenými vadami,” Martin Čihař.

Třetí částí Neonatologického oddělení NNB je ambulance, kam dochází pacienti propuštění z Neonatologického oddělení. Jsou tu ale vyšetřovány i děti v rámci výzkumných projektů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here