Čtyři nemocnice zřizované Zlínským krajem hospodařily na konci září s celkovým ziskem 62,3 milionu korun. Hospodařením nemocnic se na zasedání [18. 11.] zabývali krajští zastupitelé. Čistý obrat nemocnic činil 4,279 miliardy korun.

Zlínský kraj je zřizovatelem čtyř nemocnic ve významných krajských centrech, které tvoří základnu ambulantní a lůžkové zdravotní péče pro celý region.

Jak hospodařily nemocnice Zlínského kraje

Kroměřížská nemocnice hospodařila za prvních devět měsíců letošního roku se ziskem 11,4 milionu korun, Uherskohradišťská nemocnice 32,6 milionu korun a Vsetínská nemocnice 26,6 milionu korun. Krajská nemocnice Tomáše Bati [KNTB] ve Zlíně byla stejně jako v minulých měsících ve ztrátě, která na konci září činila téměř 8,3 milionu korun.

„Tento hospodářský výsledek je způsoben zvýšenými osobními náklady, nárůstem spotřeby takzvaných centrových léčiv, které ještě zdravotní pojišťovny neuhradily, i zvýšenými náklady na revize a opravy zdravotnické techniky dle zpřísněné legislativy,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek [KDU-ČSL].

Ztráta Krajské nemocnice Tomáše Bati

Podle něj se daří ztrátu Krajské nemocnice Tomáše Bati snižovat. Ta je od ledna 2006 akciovou společností s širokou škálou odborných pracovišť. Na všech svých pracovištích zaměstnává více než 2 230 lidí, z toho je nejméně 340 lékařů, více než 1580 ostatního nelékařského zdravotnického personálu. Ročně v KNTB hospitalizujeme přes 45 tisíc pacientů. K dispozici máme 914 lůžek, z toho je 756 pro akutní péči a 158 pro následnou péči.

„Ztrátu Krajské nemocnice Tomáše Bati se oproti předchozímu měsíci podařilo snížit o dva miliony korun, a proto věříme, že do konce roku zde dosáhneme vyrovnaného výsledku hospodaření,” upřesnil.

Loni hospodařily všechny nemocnice Zlínského kraje se ziskem přes 140 milionů korun. Kladný výsledek měly všechny čtyři. O rok dříve činil zisk nemocnic 133,7 milionů korun.

1 700 poskytovatelů zdravotní péče

Na zabezpečení zdravotní péče ve Zlínském kraji se v širokém spektru odborností podílí více než 1 700 poskytovatelů zdravotních služeb a téměř 12 000 zdravotnických pracovníků.

Na svém území Zlínský kraj zajišťuje lékařskou pohotovostní službu. Ta pokrývá jak lékařskou pohotovostní službu, tak lékárenskou pohotovostní službu a pohotovostní službu v oboru zubní lékařství.

Lidem v přímém ohrožení života zajišťuje pomoc Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje [ZZS ZK]. Ta tento měsíc úspěšně dokončila projekt: „Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“. Podstatou tohoto projektu bylo vytvoření informačního systému. Ten umožňuje komunikaci a přenos informací o pacientech mezi ZZS ZK a zdravotnickými zařízeními Zlínského kraje. To znamená Krajskou nemocnicí T. Bati, Kroměřížskou nemocnicí, Uherskohradišťskou nemocnicí a Vsetínskou nemocnicí. Celková hodnota investice činila bezmála 10,5 milionu korun a byla z 90 % financována evropskými fondy [IROP 6].

Pro osoby intoxikované alkoholem či jinou návykovou látkou je krajem zajišťována protialkoholní záchytná stanice v Kroměříži.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here