Prezident České lékařské komory [ČLK] Milan Kubek se ostře vyjádřil proti ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi i práci Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR]. V rozhovoru pro Medical Tribune ministra mimo jiné i vyzývá, aby se přestal věnovat mediálně atraktivním, ale ve skutečnosti podružným tématům.

Zatímco na stránkách MZ ČR se lze dočíst ve „velkém bilančním rozhovoru s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem pro Zdravotnický deník“ kritická slova na adresu České lékařské komory, v aktuálním vydání Medical Tribune lze najít v rozhovoru Milan Kubek: Ministr se bojí lékařů stanovisko prezidenta ČLK Milana Kubka.

Ten na úvod říká: „Ministr Vojtěch se bojí lékařů a nechce slyšet pravdu o stavu resortu, v jehož čele stojí již dva roky a který se mu personálně rozpadá pod rukama. Proto nepřijel do Brna na sjezd lékařské komory.“

A dále cituje z usnesení nedávného sjezdu ČLK přehled problémů, s nimiž se zdravotnictví v současnosti dle názoru ČLK potýká.

Problémy českého zdravotnictví podle ČLK:
  • Nezajištěné financování
  • Personální devastace
  • Porušování platných právních předpisů, zejména zákoníku práce
  • Nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek. Podpora této praxe Ministerstva zdravotnictví ČR i Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  • Zhoršující se dostupnost zdravotní péče pro pacienty, a to včetně stále častější nedostupnosti běžných léků

Milan Kubek zároveň dodává, že ČLK znovu nabízí svoji součinnost ministrovi zdravotnictví při řešení těchto problémů. Zároveň ho ale i vyzývá, aby se přestal věnovat mediálně atraktivním, ale ve skutečnosti podružným tématům. Tvrdí, že aktuální výkon ministerstva nezlepšuje kvalitu, dostupnost a bezpečnost zdravotní péče, ale zvyšuje administrativní zatížení lékařů a ekonomicky zatěžuje poskytovatele zdravotních služeb.

Vedení ČLK je trochu zacyklené

Naopak na stránkách MZ ČR se lze ve “Velkém bilančním rozhovoru ministra Adama Vojtěcha pro Zdravotnický deník” dočíst to, jak ministr hodnotí výkon ČLK. Podle něj by měla být více konstruktivní a navrhovat systémová řešení, o nichž by se mohlo bavit.

„To tam nevidím, je tam jen stále stejná rétorika, že zdravotnictví kolabuje a je katastrofálně podfinancované. Rétorika postavená na vyvolávání konfliktu a negaci všeho, co ministerstvo udělá,“ uvádí ministr Adam Vojtěch.

Dodává přitom, že na sjezdu komory byl minulý rok a dle jeho slov to bylo dost ostré.

„Nebylo to ani věcné, ale čistě emocionální. Komora by mohla uznat, že se něco podařilo. Je spousta problémů, které je potřeba řešit, ale některé věci se udělaly. Když pak slyším, že třeba navýšení kapacit lékařských fakult nic neznamená a je to jen marketing, štve mě to. Vedení komory je trochu zacyklené, asi i proto, že je tam tak dlouho, což u žádné funkce není nejlepší z hlediska nového pohledu na věc,“ vysvětluje ministr.

Dodává, že u České lékařské komory ho to mrzí, protože by měla být profesní organizací na podobné úrovni jako Česká lékařská společnost [ČLS JEP]. Tedy, že bude hájit zájmy lékařů i na jiné úrovni než jen tak, že největší problém je nedostatek peněz.

Problémy s cizinci i v komunikaci

Milan Kubek v rozhovoru pro Medical Tribune upozorňuje ale i na konkrétní problémy. Jedním z nich je to, že v ČR pracují v některých zdravotnických zařízeních cizinci bez aprobační zkoušky samostatně bez přímého odborného vedení. Přitom platí, že cizinec, který vystudoval lékařskou fakultu mimo EU, nemůže bez aprobační zkoušky vykonávat lékařské povolání. Například v této věci podle něj MZ ČR docela odmítá spolupracovat. A to tak, že odmítá poskytnout seznam lékařů pracujících v ČR.

„Nejprve tvrdili, že by předáním informací komoře porušili pravidla ochrany osobních údajů. To je samozřejmě nesmysl, což nám potvrdil i Úřad na ochranu osobních údajů, ale ani jeho stanovisko odpor ministerstva nezlomilo. Jak máme věřit tvrzením ministra, hejtmanů a ředitelů nemocnic, že dodržují zákon, když nám zuby nehty brání to zkontrolovat? Je jasné, že nemají čisté svědomí a nemluví pravdu, přičemž hazardují se zdravím a životy nevinných lidí. Je to ostuda,“ vysvětluje prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Dodává, že jednou z možností, jak situaci řešit, je předat celou věc policii. Což mu ale připadá poněkud trapné. Proto ČLK raději zřídila na svých webových stránkách „Seznam lékařů“, po jehož rozkliknutí si každý může ověřit, zda člověk, který ho ošetřuje, je skutečně lékařem registrovaným komorou, a zda má tedy právo pacienty léčit.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here