Lužická nemocnice a poliklinika v Rumburku bude před svým prodejem očištěna od dluhů. Prodána bude buď jako celek, nebo po částech. Majetek Lužické nemocnice je aktuálně oceňován. Vyplynulo to z jednání pracovní skupiny subjektů, kteří se podílejí na zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.

Skupinu ustanovila loni v prosinci rada kraje. Na jejím posledním jednání [14. 1.] zazněla podstatná informace ze strany insolvenční správkyně Martiny Jinochové Matyášové. Ta informovala přítomné účastníky, že v konkurzu bude prodáván majetek nemocnice nezatížený předinsolvenčními dluhy.

„Další život nemocnice bude pokračovat oddlužený. Majetek Lužické nemocnice bude prodán buď jako celek, nebo po částech, nejprve je ho ale potřeba nechat ocenit. To se akorát děje,” uvedla Martina Jinochová Matyášová.

Z jednání pracovní skupiny dále vyplynulo, že Lužická nemocnice a poliklinika je schopna fungovat dál. A to zejména díky přístupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR]. Právě jejím prostřednictvím se daří zabezpečit provoz nemocnice po finanční stránce. Na provoz nemocnice v posledních týdnech přispěl rovněž Ústecký kraj částkou 4,5 milionu korun. Kraj svou dotací reagoval na žádost správkyně o příspěvek do průběžného hospodaření nemocnice a na mzdové nároky jejích zaměstnanců.

Personální problémy

Nemocnice se ale i nadále potýká s personálními problémy. Ty se snaží řešit výpomocí lékařů ze společnosti Krajská zdravotní. Ta vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje. Pět nemocnic se tehdy transformovalo z příspěvkových organizací do společnosti Krajská zdravotní. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.

Situaci ve Šluknovském výběžku pomáhá řešit i Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, která v této oblasti početně posílila své posádky. Podle insolvenční správkyně aktuálně není důvod ani zavírat některá oddělení. Ze schůzky pracovní skupiny také vyplynulo, že dva lékaři z oddělení akutní interny a akutní chirurgie nemocnice jsou nemocní.

Hledá se kupce či partner

Poslední schůzky pracovní skupiny se zúčastnili i starostové několika měst ze Šluknovského výběžku, aby se seznámili s aktuálním vývojem ohledně provozu Lužické nemocnice v Rumburku.

„Pracovní skupina se sešla celkem dvakrát. Zjištěné informace předloží Radě Ústeckého kraje na nejbližší schůzi 22. ledna 2020,“ shrnul další postup náměstek hejtmana s kompetencí pro oblast zdravotnictví Stanislav Rybák. Ten pracovní skupině předsedal.

O úpadku Lužické nemocnice s poliklinikou rozhodl soud loni v srpnu. Městu, které za posledních 15 let do zařízení investovalo zhruba 200 milionů korun, se nepodařilo najít strategického partnera. Dosavadní jednání s Krajskou zdravotní zkrachovala.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here