Tématem letošního 24. ročníku Český den proti rakovině budou nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře. Akci, k níž se pojí sbírka na boj proti rakovině prostřednictvím nákupu kvítků měsíčku lékařského, pořádá Liga proti rakovině. Český den proti rakovině letos vychází na středu 13. května. 

Důvod, proč se Český den proti rakovině letos zaměřuje na národy ledvin a močového měchýře, je, že v Česku onemocní nádorem ledvin pacienti dvakrát častěji, než je průměr v zemích Evropské unie. První příčky v diagnostice nádoru ledvin obsazují i v celosvětovém měřítku. Ročně u nás lékaři potvrdí karcinom ledvin zhruba u tří tisíců pacientů. Téměř tisíc z nich na následky nemoci umírá.

„U nádorů ledvin nemáme jasný rizikový faktor a nevíme proč ty nádory vznikají. Oproti rakovině močového měchýře, kde máme jasný rizikový faktor i jasné symptomy,“ uvádí Tomáš Büchler, přednosta Onkologické kliniky 1. LF Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice [TN] v Praze.

Hlavním rizikovým faktorem u nádorů močového měchýře je dle jeho slov jednoznačně kouření. Časně se projevujícím symptomem je výskyt krve v moči. Ročně u nás lékaři potvrdí zhruba dva tisíce nových nádorů močového měchýře. 800 osob na jeho následky umírá.

Nádory ledvin dle krajů

Zajímavé i je, že výskyt rakoviny ledvin je významně ovlivněn geograficky. Nejvíce pacientů s nádorem ledvin u nás má Plzeňský kraj. Pro srovnání zhruba dvakrát více než má Morava. Podobnou četnost výskytu rakoviny ledvin hlásí i sousední Bavorsko.

Nález na ledvině se dnes nejčastěji léčí chirurgicky. Stále však existují některé formy nádorů ledvin, u kterých lékaři léčbu zatím vůbec neznají.

„Pokud je to možné, chirurgové odstraní jen nádorem napadenou část ledviny. V současné době nemáme žádná doporučení, která by zajistila, že se nemoc po zákroku nevrátí,“ říká Tomáš Büchler.

Potíž je, že v počátečním stádiu jsou nádory na ledvině odhaleny spíše náhodně při ultrazvukovém vyšetření z jiného důvodu.

Česká onkologie je více než dobrá

Podle předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostky Onkologické kliniky 2. LF UK FN v Motole Jany Prausové je obor onkologie v České republice na vysoké úrovni.

„Česká onkologie patří mezi minimálně evropskou, ale i světovou špičku. Pacientům s onkologickou diagnózou poskytuje komplexní zdravotní péči. Onkologická léčba u nás odpovídá světovým autoritám, jež léčbu doporučují a určují,“ říká.

Podle ní se obor onkologie stal z paliativního oboru oborem radikálním, jež si dává za cíl pacienty léčit nebo se o ně v nemoci co nejlépe postarat. V České republice existují komplexní onkologická centra. Současná centralizace do větších celků je podle lékařů velice důležitá, protože jedině v takových centrech je podle nich možné léčbu aplikovat správně.

„Jedině tam, kde se udělá mnoho operací, tak jedině tam to ti chirurgové dokážou správně,“ vysvětluje Jana Prausová.

Upozorňuje ale i na to, že významnou úlohu sehrávají i regionální pracoviště. Právě u nich je totiž nezbytná dobrá organizace léčby. Časem by ale mohlo být možné určit i menší pracoviště, která by splňovala určitá kritéria a danou léčbu by zajistila.

Za podstatnou považuje Jana Prausová také spolupráci při jednání s plátci zdravotní péče, kteří jim podle jejích slov vycházejí v posledních letech vstříc.

„Zkracujeme přístup k inovativní léčbě u pacientů s onkologickým onemocněním,“ potvrzuje s tím, že předpokládají schválení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zároveň uvádí, že bude určitě přínosem, když do schvalování úhrad u léčiv bude míc co mluvit i odborná společnost.

Jediné, co Jana Prausová v současné době kritizuje je spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí [MPSV] v oblasti zpracovávání podkladů pro přístup onkologických pacientů k invalidním důchodům.

„Narážíme na tuhost systému a nezájem MPSV s námi komunikovat. Doufám proto, ve zlepšení,“ uzavírá Jana Prausová.

Nádory ledvin a močového měchýře

„Ve výskytu karcinomu ledvin zaujímá Česká republika neblahou první příčku ze všech sledovaných zemí světa. Liga se proto v letošním roce bude nádorům ledvin a močového měchýře věnovat soustavně,“ uvádí předsedkyně Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová.

Svým letošním tématem chtějí představitelé organizace upozornit na příznaky, včasnou návštěvu lékaře a na obecnou prevenci vzniku karcinomu ledvin a močového ústrojí. Zaměřit se chtějí především na nekouření, protože právě kuřáci mají daleko větší riziko onemocnění než nekuřáci.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here