Náklady na zdravotní péči v ČR rostou a jejich růst nabírá na obrátkách už třetí rok v řadě. Výdaje na zdravotnictví v roce 2018 dosáhly výše 430,9 miliardy korun. Meziročně tak narostly o jedenáct procent. Vyplývá to z aktuální analýzy zdravotnických účtů v letech 2010 až 2018 Českého statistického úřadu [ČSÚ].

V roce 2018 výdaje na zdraví rostly rychleji než hrubý domácí produkt [HDP]. Jejich podíl vůči HDP se tak zvýšil na 8,1 procenta. To znamená na hodnotu z roku 2014.

Celkové výdaje na zdravotní péči v ČR [podíl na HDP, mld. Kč]

Zdroj: ČSÚ

„Výdaje na zdravotní péči v České republice ve vztahu k jejímu HDP patří v rámci zemí EU dlouhodobě k těm nižším. V roce 2017 dosáhl průměr za země EU28 u tohoto ukazatele hodnoty 9,8 % HDP a Česká republika se umístila na pomyslném žebříčku zemí na 17. místě za Bulharskem a Řeckem,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Největší podíl na nárůstu mají výdaje zdravotních pojišťoven a výdaje ze státního rozpočtu. Dominantní ale i nadále zůstává financování z odvodů na zdravotní pojištění zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných [OSVČ].

Výdaje na zdravotní péči v ČR dle zdrojů financování 2010, 2014 až 2018 [mil. Kč]

[Zdroj: ČSÚ]

Výdaje zdravotních pojišťoven

V roce 2018 zdravotní pojišťovny financovaly podle ČSÚ dvě třetiny veškeré zdravotní péče v Česku. Meziročně jejich výdaje vzrostly o 32 miliard korun na rekordních 284 miliard.

„Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výdaje za ambulantní léčebnou péči, které se zvýšily o 23 procent,“ říká vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ Helena Chodounská.

Dodává, že jen za ambulantní péči u specialistů zaplatily v roce 2018 zdravotní pojišťovny částku o třetinu vyšší než v roce 2017. Celkem to bylo 55,2 miliardy korun. Potvrzuje tak trend ve zdravotnictví, kdy stále větší výdaje na zdravotní péči míří k ambulantním specialistům, kteří zároveň chybí například v nemocnicích, které se potýkají s nedostatkem lékařů. Důvod je podle Heleny Chodounské zřejmý.

„Rostoucí výdaje pojišťoven byly významně ovlivněny změnami úhrad právě v oblasti specializované ambulantní péče,“ vysvětluje.

Výdaje na zdravotnictví v Česku podle druhu péče, 2010 a 2014 až 2018 [mil. Kč]

[Zdroj: ČSÚ]

Výdaje na zdravotnictví v roce 2018 u domácností

Soukromé zdroje financování zdravotní péče reprezentují v českém prostředí hlavně domácnosti. Ty podle ČSÚ v roce 2018 ze svých zdrojů zaplatily 58 miliard korun, tedy 13 procent celkových výdajů na zdravotní péči.

Polovina výdajů na zdraví z kapes domácností padne na léky. Za doplatky na léky na recept zaplatili lidé v roce 2018 přes dvanáct miliard a za volně prodejné léky skoro šestnáct miliard korun,“ říká Vladimíra Kalnická z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

Podle ní tak výdaje českých domácností za léky meziročně stouply o 8,4 procenta a každý obyvatel tak v průměru za léky zaplatil 2 611 korun. Skoro třetinu výdajů na zdraví, celkem 18 miliard korun, podle ČSÚ pak lidé zaplatili v ambulancích. A to především u zubařů.

Přímé platby domácností na zdravotní péči ve vybraných zemích EU v roce 2017

[Zdroj: ČSÚ]

Poznámka ke grafu výdajů domácností: Polsko, Portugalsko a Rakousko jsou státy s významným [cca 5%] podílem financování zdravotní péče prostřednictvím dobrovolného zdravotního pojištění. V Německu je pak sedm procent ze zdravotní péče financováno ze soukromého povinného zdravotního pojištění.

Výdaje na zdravotnictví v roce 2018 u státu

Stát se na financování zdravotní péče v ČR v roce 2018 podílel 18 procenty, to znamená 78 miliardami korun. Většina pocházela ze státního rozpočtu a jen malá část z rozpočtů krajů nebo obcí. Ze státního rozpočtu jsou hrazeny hlavně takzvané platby za státní pojištěnce. To jsou děti, senioři či matky na mateřské dovolené, kterých je nejvíce a spotřebovávají nevíce zdravotní péče. Podle ČSÚ ze státního rozpočtu je hrazena hlavně dlouhodobá péče ve formě lůžkové péče či peněžitých dávek.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here