Lidé, kteří musí ze zdravotních důvodů držet speciální diety a zároveň jsou v hmotné nouzi, mohou požádat Úřad práce ČR [ÚP ČR] o zvýšení příspěvku na živobytí. Platí to i pro budoucí a kojící maminky. Zvýšení částky na živobytí z důvodu dietního stravování upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Člověku, který trpí některými nemocemi, je v hmotné nouzi a má zvýšené náklady na zajištění své výživy, vzniká v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi nárok na zvýšení částky na živobytí. A to z důvodu dietního stravování.

„Jedná se především o osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje tento typ stravování podle doporučení odborného lékaře,” vysvětluje mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Dávky na diety

Dávky na diety stanovuje vyhláška č. 389/2011 Sb. Ta i specifikuje odbornost lékaře, který je příslušný vydat potvrzení o nutnosti dodržování příslušné diety. Vyhláška uvádí částku, o kterou se může navýšit osobě částka na živobytí, a to u taxativně určených typů diet.

Měsíční částky, o které se zvyšuje částka na živobytí kvůli dietnímu stravování

Nízkobílkovinná dieta 1 380 Kč
Dieta při dialýze 1 000 Kč
Nízkocholesterolová dieta 1 050 Kč
Diabetická dieta 1 130 Kč
Dieta při fenylketonurii 2 200 Kč
Dieta při celiakii 2 800 Kč
Dieta při osteoporóze 1 090 Kč
Dieta při laktózové intoleranci 1 070 Kč
Dieta v těhotenství a při kojení 1 100 Kč

[Zdroj: Úřad práce ČR]

Úřad práce ČR může navýšit částku na živobytí klienta z důvodu dietního stravování. A to jak od měsíce podání žádosti, tak i v průběhu poskytování opakující se dávky. To za předpokladu, že příjemce musí v důsledku změny svého zdravotního stavu dodržovat dietu.

Jak na příspěvky na diety

Pokud člověk, který se dietně stravuje, o příspěvek na živobytí žádá, musí vepsat na formuláři „Žádost o příspěvek na živobytí“ do kolonky s názvem „Dieta“ slovo „Ano“. Současně je třeba doložit vyplněný tiskopis s názvem „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“, který žadateli potvrdí odborný lékař. V průběhu opakovaného poskytování příspěvku na živobytí dokládá příjemce dávky už jen vyplněný a potvrzený tiskopis „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“.

Stejný postup při dokládání tiskopisu „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“ platí i v případě budoucích či kojících matek. Formulář si musí klientka nechat potvrdit od svého odborného lékaře [gynekologa nebo pediatra], který vyznačí také platnost potvrzení.

Jaké jsou podmínky dávky

Všechny změny, které přímo ovlivňují přiznání dávky, její výši a výplatu, jsou příjemci povinni Úřadu práce ČR nahlásit, a to nejpozději do osmi dnů. Potvrdí-li odborný lékař potřebu dietního stravování zpětně několik měsíců, postupuje Úřad práce ČR v souladu s ustanovením § 47 odst. 7 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Částku na živobytí může tedy navýšit až tři měsíce zpětně ode dne, kdy klient doložil vyplněný tiskopis “Potvrzení o nutnosti dietního stravování”.

„Shodný způsob Úřad práce ČR uplatňuje podle platné legislativy i u dalších dietních stravovacích režimů. Pokud klient musí dodržovat více typů diet, zvyšuje se částka na živobytí pouze o nejvyšší obnos,” uzavírá Kateřina Beránková.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here