Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vydalo opatření, aby nemocnice omezily plánované výkony. A to na míru nezbytně nutnou. Omezení plánových výkonů znamená i zásah do plánovaných úhrad od zdravotních pojišťoven pro zdravotnická zařízení. Tedy zásah do financování nemocnic.

Omezení plánovaných výkonů je opatření obecné povahy, které má zajistit dostatečné personální, věcné a technické kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním Covid-19.

Tímto opatřením připravujeme kapacity nemocnic na očekávané pacienty s koronavirem. Velmi doufám, že nebudou potřeba, nicméně připravenost nemocnic je naprosto klíčová a my nic nepodceňujeme. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů infekce na území České republiky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Velká část zdravotnických zařízení ve velkých městech plánovanou péči omezila. Pacienti jsou přeobjednáváni. Naplánované operace ruší nebo přesouvají na později. Například ve Všeobecné fakultní nemocnici [VFN] v Praze došlo k omezení zhruba o 70 procent.

Omezení plánovaných výkonů ovlivní financování

Tato mimořádná opatření se dotýkají i financování nemocnic. A to z toho důvodu, že péči plánují dlouhodobě a podle toho jsou jim stanoveny úhrady od zdravotních pojišťoven.

„Je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče,“ uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZSP ČR] Dagmar Žitníková s odkazem na návrh snížení podmínky 98% produkce v případě nasmlouvané péče.

„Nelze jen zaplatit péči za pacienty, kteří onemocněli Covid-19,“ upřesnila s tím, že financování nemocnic je z hlediska úhrad na nasmlouvané péči závislé.

To si uvědomují i pojišťovny. Ty nejenom garantují lékařům, zdravotnickým zařízením a svým klientům to, že uhradí veškerou péči v souvislosti s onemocněním Covid-19, ale i výpadky v plánované péči. Deklarovala to i největší zdravotní pojišťovna v zemi, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR].

V návaznosti na jednání s profesními komorami a zástupci všech segmentů chce VZP poskytovatele zdravotních služeb ubezpečit, že uhradí veškeré náklady spojené s péčí o své klienty. Tedy péčí, jež bude poskytována v rámci mimořádné situace. A zároveň v rámci smluvní a úhradové politiky přijme nezbytná opatření, která omezí dopad případných výpadků v produkci smluvních partnerů VZP pro následující období,“ uvedl mluvčí VZP ČR Vlastimil Sršeň.

Připravenost vyjadřují i zaměstnanecké pojišťovny

Například Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR [ZP MV ČR] slovy svého generálního ředitele Davida Kostky deklarovala, že je připravena k operativním opatřením, která budou pružně reagovat na rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s epidemií koronaviru na našem území. Zároveň uvedla, že lékařům a zdravotnickým zařízením uhradí veškerou zdravotní péči spojenou s vyšetřením i léčbou koronaviru jejích klientů.

„Chceme ujistit jak klienty ZP MV ČR, tak i zdravotníky samotné, že uhradíme veškerou péči, spojenou s vyšetřením i léčbou infekce koronaviru Covid-19,“ uvedl David Kostka.

Bez zajímavosti přitom není ani to, že pojišťovna rozhodla o novém příspěvku z fondu prevence na nákup dezinfekce a i na ochranné roušky a respirátory. Až budou k dispozici, uvádí pojišťovna. Případně až vláda umožní obyvatelům prodej respirátorů.

ČPZP je připravena a mění režim

Obdobně k věci přistoupila i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP], která je druhou největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Ta garantuje nemocnicím, praktickým lékařům a ostatním poskytovatelům zdravotních služeb úhrady za zdravotní péči související s léčbou onemocnění koronavirem.

„Další případné náklady je ČPZP ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními připravena operativně řešit,“ uvedla pojišťovna ve své zprávě.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která registruje téměř 1,3 milionu klientů, dále v souvislosti s výskytem koronaviru Covid-19 upravila s účinností od 16. 3. 2020 režim svých poboček tak, aby umožnila pouze bezkontaktní komunikaci s veřejností. Toto mimořádné opatření platí až do odvolání.

„Cílem preventivního omezení provozu na pobočkách je maximálně chránit klienty i zaměstnance před onemocněním,“ uvedla mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová s tím, že více informací klienti pojišťovny naleznou na stránkách ČPZP.

VZP ČR omezuje provoz poboček

Obdobné opatření zavedla i Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR]. Ta omezuje provoz všech svých poboček.

„Cílem tohoto opatření je ochránit jak klienty, tak i zaměstnance, ale zároveň umožnit klientům vyřízení jejich požadavků,“ uvedl Vlastimil Sršeň.

Pro poskytovatele zdravotních služeb zřídila VZP ČR centrální e-mailovou adresu, kam mohou zasílat své dotazy v souvislosti s aktuální situací. Veškeré informace jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.vzp.cz.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here