Zdravotníci jsou při zvládání nákazy koronavirem SARS-CoV-2 klíčoví, proto má být ochrana zdravotníků před nákazou na prvním místě. V tuto chvíli ale bohužel nemají dostatek roušek a respirátorů, aby chráněni být mohli. Alespoň to tvrdí zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZSP ČR] a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů [LOK- SČL].

Zástupci odborů ve zdravotnictví dnes [12.3.] informovali o nedostatku zdravotnických pomůcek, zejména roušek a respirátorů, v českých nemocnicích. Podle nich aktuální stavy i současná distribuce těchto pomůcek ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] zdaleka neuspokojí všechna zdravotnická, ale ani sociální zařízení. Ochrana zdravotníků a sociálních pracovníků proto podle nich není taková, jak vyžaduje situace.

S tím materiálem rozhodně je veliký problém. Roušky a respirátory jsou prošlé, je jich nedostatek. To znamená, že zdravotníci nemají adekvátní ochranu. Míra vybavenosti se navíc velice liší podle zdravotnického zařízení, podle toho, jak k dané věci dané zařízení přistupilo či přistupuje,“ uvedl předseda LOK-SČL Martin Engel.

Podle odborářů by přitom ideální situace měla vypadat tak, že nejenom zdravotníci by měli mít k dispozici dostatečný počet respirátorů, ale i každý pacient, který navštíví nemocnici, by měl dostat roušku.

Lepší situace podle nich naštěstí v tuto chvíli panuje v případě vybavenosti nemocnic plicními ventilátory. Ty jsou důležité v případě, kdy se u pacienta s nemocí Covid-19 vyskytnou vážné obtíže.

„Komplikovaným průběhem onemocnění Covid-19 je podle statistik z Číny ohroženo zhruba 15 procent nakažených. Mnoho z nich potřebuje právě plicní ventilaci. Česká republika má nejvyšší počet plicních ventilací na obyvatele v Evropě. Má jich asi 3 500, k nim by měly v dohledné době navíc přibýt další dva tisíce plicních ventilátorů,“ uvedla předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková.

[Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha [za ANO] je v tuto chvíli cca 60 procent plicních ventilací vuyžito u pacientů s jiným onemocněním, než je Covid-19. Uvedl to dnes v České televizi, pozn. red.]

Ochrana zdravotníků: Pomůcek je málo

Odboráři dále varují před nerovnoměrnou distribucí osobních zdravotnických pomůcek. To v tom smyslu, aby všechny pomůcky, které nyní distribuuje MZ ČR, nesměřovaly do nemocnic, které spadají hlavně pod ministerstvo a do krajských nemocnic. Pomůcky jsou potřeba i v menších regionálních nemocnicích.

„Problém ovšem je, že množství osobních zdravotnických pomůcek, které nyní distribuuje ministerstvo, zdaleka nepostačí k tomu, aby byla plošně zajištěna ochrana všech zdravotníků v České republice,“ upřesnil pro Zdravezpravy.cz Martin Engel.

Podle něj je to důsledek zanedbávání zdravotnictví v minulých letech. Podle odborářů ale nejde jen o nedostatek zdravotnických pomůcek. Tvrdí, že je nutné vrátit se k systémovým opatřením v organizaci zdravotní péče. Jako příklad minulých nesystémových opatření uvedli snižování počtu akutních lůžek a rušení plicních a infekčních oddělení.

„Žádná vláda nereflektovala, že se nemají rušit infekční oddělní. Dříve jich bylo více, dnes máte jedno v každém kraji. Odmítali jsme rušení plicních oddělení. Ta plicní oddělení jsou velice důležitá. To jsou všechno věci, které mohou způsobit zhoršení pandemie,“ uvedla Dagmar Žitníková.

Zmínila i důležitost hygienických stanic, v jejichž případě dle jejích slov odbory v minulosti mnohokrát upozorňovaly na nutnost jejich posílení. Tomu se je třeba podle ní věnovat i po skončení pandemie Covid-19. [Potřebnost posílení hygienických stanic včera zmínila i vicepremiérka a ministryně Alena Schillerová [za ANO], která po jednání v ČNB uvedla, že počítá s navýšením finančních prostředků právě hygienickým stanicím, pozn. red].

Situace v nemocnicích

Zástupci odborů dále vyzvali nemocnice, aby aktualizovaly své pandemické plány a seznámily s nimi své zaměstnance. To se podle odborářů zatím příliš neděje. Dále doporučili, aby ta vedení nemocnic, která to ještě neudělala, kontaktovala své někdejší zaměstnance pro případ, že by si situace vyžadovala jejich pomoc. Podle odborářů není důvod k panice, ale plán na vykrytí nedostatku personálu nemusí být na škodu. Zvlášť v situaci, kdy část ženského personálu nemocnic musela zůstat doma s dětmi kvůli uzavřeným školám. Využít lze studenty vyšších ročníků zdravotnických škol.

Odboráři upozornili na to, že je třeba již nyní myslet na pokrytí finančních ztrát zdravotnických zařízení. Ty vzniknou kvůli tomu, že zařízení se musejí a budou muset plně věnovat řešení nemoci Covid-19. Což jim zabrání plně se věnovat plánované péči, u které je známá výše úhrady, kterou za ni dostanou.

„Nelze jen zaplatit péči za pacienty, kteří onemocněli Covid-19, je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče,“ uvedla Dagmar Žitníková s odkazem na návrh snížení podmínky 98% produkce v případě nasmlouvané péče.

Co říká VZP ČR

Upřesněme, že k věci [byť ne přímo k dané věci] se ve své tiskové zprávě vyjádřila i Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR]. Ta uvedla, že odborné týmy VZP pracují na úpravách úhrad zdravotní péče tak, aby kopírovaly opatření, která v souvislosti s výskytem koronaviru zavádí Vláda ČR a MZ ČR.

„Navíc jsem těmto týmům zadal úlohu rozpracovat různé varianty možného vývoje situace a způsoby, jak se na ně připravit,“ uvedl ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Dále dodal, že VZP je díky rezervám z minulých let disponuje dostatečnými zdroji, aby udržela systém stabilní.

„Mimořádný vývoj se také promítne do nastavení úhrad péče v příštím roce,“ upřesnil.

VZP ČR dále oznámila, že lékařům i ambulancím bude hradit ušlý zisk v případě karantény, nakažení koronavirem nebo v případě uzavření ambulance v důsledku zásahu vyšší moci. V obdobném duchu se již i vyjádřila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP].

V souvislosti s rizikem nákazy zdravotníků Dagmar Žitníková uvedla, že nakažení zdravotníka nemocí Covid-19 odbory vnímají jako “nemoc z povolání”. Upřesnila i na to, že pokud zaměstnavatel zdravotníkům nezajistí dostatečnou ochranu, ti mají dle pracovního práva nárok odmítnout výkon práce.

Apel na veřejnost a hnutí ANO

Preventivní opatření Vlády ČR proti šíření koronaviru odboráři vnímají pozitivně. Podle nich jsou dostatečná a realizována ve správnou chvíli. Souhlasí se snahou vlády a MZ ČR rozložit nápor nákazy tak, aby nezpůsobila kolaps zdravotnických zařízení. Zároveň apelovali na veřejnost, aby se chovala zodpovědně. Aby nejezdila na dovolené do nakažených oblastí, aby lidé omezili návštěvy.

„Karanténu je třeba brát jako karanténu, ne jako prázdniny,“ uvedl Martin Engel.

Zároveň vyjádřil svůj názor, podle kterého by MZ ČR a Vláda ČR mohly zvážit míru intenzity, s níž informují o nákaze.

„Je otázka, zda lidé potřebují s každým novým nemocným pokaždé nový tweet. Často zde mám pocit, že někdy méně může být i více. A také mám pocit, že když by lidé o nákaze neslyšeli od rána do večera, tak by se také nic nestalo. […] A to se ani nechci pouštět do úvah, proč jsou tiskovky jen jedné koaliční strany…,“ uvedl pro Zdravezpravy.cz.

Co se týče novinářů, odboráři uvedli, že by bylo na místě, aby když už jdou do nemocnice sbírat informace, používali roušky či respirátory. To minimálně. Na to, kde je ale mají vzít, ovšem odpověď neměli.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here