Dva čeští pacienti s nemocí Covid-19 mají šanci na léčbu experimentálním lékem remdesivir. O remdesivir žádají dvě zařízení v Česku. Nyní výrobce léku, americká firma Gilead, posuzuje zařazení těchto českých pacientů do svého programu testování léku. Zda českým pacientům lék poskytne.

Žádat o použití léku s účinnou látkou remdesivir mohou zdravotnická zařízení, ve kterých se pacient léčí. Ta vyplní na mezinárodní webové aplikaci požadovaná data o pacientovi. Nutné je doložit také jeho písemný souhlas, protože jde o experimentální léčbu, a lék není v žádné zemi registrován.

„Bylo nám řečeno v případě potřeby a vyhodnocení stavu pacienta, ke kterému dojde v USA, že bychom dostali dodávku léku pro jeho léčení,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Dobrá zpráva podle Romana Prymuly je, že lék bude dodán do Česka zdarma. Bude-li dodán. Je třeba si podle něj také uvědomit, že o lék budou soupeřit země po celém světě.

My tam zřejmě budeme mít určitou pozitivní výjimku, takže bychom mohli těch preparátů dostat více. A pak budeme léčit konkrétní případy, které budou indikovány. To neznamená, že ten preparát bude pro všechny jedince, kteří budou na JIP,“ upozorňuje.  

Jak se žádá o remdesivir

Lék remdesivir, který před několika lety vyvinul tým vědců americké firmy Gilead Science, může být podán pacientům s potvrzenou infekcí Covid-19. Nemocní musí být hospitalizovaní a jejich zdravotní stav musí vyžadovat umělou plicní ventilaci. Další podmínkou je, že pacient musí s podáním experimentálního léku, který je oficiálně neschválený, písemně souhlasit. V Česku o lék pro své pacienty požádala zatím Všeobecná fakultní nemocnice v Praze [VFN] a Nemocnice Na Bulovce [NNB].

Povolení použít experimentální lék pro pacienta napojeného na mimotělní oběh získala od americké firmy zatím VFN. Lék z USA do VFN již dorazil a lékaři jej začínají podávat pacientovi s těžkým průběhem nemoci Covid-19.

„Žádost o takovou léčbu pro konkrétního pacienta musí podat lékař příslušného zdravotnického zařízení. Pokud bude schválena medicínským oddělením firmy, bude na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR umožněn dovoz tohoto přípravku,” uvedla v tiskové zprávě mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] Barbora Peterová.

Podle ní pak půjde o zařazení pacienta do programu umožňujícího léčbu individuálně schválených pacientů. SÚKL podle Barbory Peterové jedná s firmou Gilead o případném schválení klinické studie pro více infikovaných pacientů.

Kladné stanovisko k užití léku na nemoc Covid-19 s léčivou látkou remdesivir vydal SÚKL v pondělí 16.3. Následně jeho použití pro pacienty v kritickém stavu schválilo i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nyní o zařazení českých pacientů s nemocí Covid-19 do programu jedná samotný výrobce firma Gilead.

Léčba pouze pro nemocné v kritickém stavu

V Česku jsou v současné době celkem tři pacienti s nemocí Covid-19, jejichž zdravotní stav je v kritickém stavu. Jeden z nich leží ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze [VFN].

„Stav pacienta zůstává nezměněný. Je stále na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN Praha, je ve vážném stavu, připojený na mimotělní membránovou oxygenaci [ECMO], ale stabilizovaný,” uvedla mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

O experimentální lék remdesivir žádá pro svého pacienta také Nemocnice Na Bulovce [NNB] jak potvrdil její ředitel Jan Kvaček v úterý 17.3. v České televizi. Třetí pacientka v kritickém zdravotním stavu leží v Ústřední vojenské nemocnici [ÚVN]. I ta je závislá na pomoc umělé plicní ventilace. Zda bude i ÚVN žádat o experimentální lék remdesivir se prozatím neví.

Covid-19 zatím bez schváleného léku i vakcíny

Na Covid-19 v současné době neexistuje žádný schválený lék ani vakcína. Lékaři tak infikovaným podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci jako jsou horečka, kašel a dušnost. Při těžším průběhu nemoci Covid-19 lékaři nemocným zavádějí přístroje na podporu dýchání nebo okysličování krve. Tím dojde u nemocných ke snížení námahy na srdce a plíce. Zhruba u 80 procent nakažených probíhá infekce mírně a pacienti mají velké šance na vyléčení.

–VRN/ČTK–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here