„Pacienti s náhlou ztrátou čichu či chuti bez zjevné příčiny by měli dodržovat karanténu,“ tvrdí přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol Jan Plzák. Podle něj totiž může být náhlá ztráta čichu a chuti symptomem onemocnění covid-19.

Jste si jistý, že ztráta čichových vjemů je jedním ze symptomů nemoci covid-19?

Podle dostupných analýz dat z Asie a narůstajícího množství pacientů zejména v Itálii, ve Španělsku, Velké Británii a v USA je zjevné, že ztráta nebo zhoršení čichu, odborně anosmie, resp. hyposmie, a ztráta chuti neboli ageuzie jsou zásadními příznaky spojenými s nákazou covid-19.

Co je příčinou ztráty čichu a chuti v těchto případech?

Obecně patří mezi nejčastější příčiny úplné [anosmie] nebo částečné ztráty čichu [hyposmie] viry, které způsobují infekce horních cest dýchacích, často označované jako „nachlazení“. K nim se právě skupina koronavirů řadí.

Jak může koronavir SARS-CoV-2 ovlivnit čichové vjemy?

Viry mohou ovlivnit čich několika způsoby. Zánět nosní sliznice, který vyvolávají, může omezit přístup vdechovaného vzduchu do stropu nosní dutiny, kde je lokalizován specializovaný čichový epitel. Tím narušit detekci vůní. Virus může i přímo napadnout a poškodit buňky čichového pole ve stropu dutiny nosní. Další možností je poškození nervové dráhy, kterou jsou čichové vjemy vedeny z nosu do čichového centra v mozku.

Ztráta čichu u pacientů s covidem je častější než na jaře

Jako o symptomu covid-19 hovoříte o ztrátě chuti, proč?

Protože se na vlastním vnímání chuti významně podílí i čichové vjemy, bývají často při poruše čichu postiženy i vjemy chuťové.

Ztráta čichových či chuťových vjemů se projevuje již s potvrzenou nákazou covid-19? Anebo jí předchází?

Tyto příznaky se často vyskytují u pozitivně testovaných pacientů, kteří neměli žádné jiné symptomy. Pokud se ztráta čichu objeví náhle, řádově ve dnech, a není spojena s jinými zřejmými onemocněními nosu a či vedlejších dutin nosních, jako jsou například rýma s nosní neprůchodností, nosní polypóza, sinusitida a tak podobně, jedná se o vysoké riziko koronavirové infekce. Pacienti s anosmií bez dalších symptomů mohou patřit mezi takzvané skryté přenašeče onemocnění.

Mají pacienti se ztrátou čichu navštívit lékaře?

Pacienti by nyní neměli navštěvovat svého praktického lékaře či ORL specialistu jen kvůli izolované ztrátě čichu. Což samozřejmě platí, pokud nemají jiné dýchací obtíže nebo další problémy, které vyžadují lékařskou péči.

Jsou ztráta čichu či chutí důvod pro testování na covid-19?

Tito pacienti zatím bohužel nesplňují současná kritéria pro testování nebo karanténu. Ale vycházíme z aktuálních doporučení Evropské rinologické společnosti a doporučení Americké akademie ORL a chirurgie hlavy a krku. I když může být náhlá ztráta čichu způsobena i jinými viry, domníváme se, že je rozumné v současné pandemické době předpokládat, že příčinou je covid-19. Tedy dokud to není vyloučeno testováním. Doporučujeme proto, aby pacienti, u kterých se nově objeví ztráta čichu bez zjevné příčiny, dodržovali současné pokyny pro karanténu. Což samozřejmě platí i pro jejich spolubydlící.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here