ČPZP nabídla online přepis řeči lidem s poruchou sluchu

0
423

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] nabídla novou službu lidem se zhoršenou kvalitou sluchu či jazykovým handicapem. Na svých stránkám jim poskytla takzvaný online přepis řeči.

Pojišťovna tak reaguje na trendy, které se stále více uplatňují v moderní komunikaci. Mnoho firem v západní Evropě a USA dnes běžně nabízí na svých stránkách varianty pro klienty se sluchovým nebo i zrakovým postižením. V případě ČPZP a pomoci klientům se sluchovým postižením je v informačním centru na stránkách pojišťovny modrá ikonka s označeným piktogramem ucha a nápisem online přepis.

„Klient po jejím rozkliknutí pouze napíše své telefonní číslo a potvrdí tlačítkem Zavolejte mi. Po vyzvednutí hovoru vyčká na písemný pokyn, že může začít mluvit. Online přepis řeči operátora pak klient sleduje po celou dobu hovoru. A to v okně na webu,“ vysvětluje princip fungování služby mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Dodává, že službu využívají lidé nedoslýchaví, ohluchlí, nositelé kochleárního implantátu. Ukazuje se, že ji ale oceňují i cizí státní příslušníci s problémy dohovořit se v češtině. Služba funguje od pondělí do čtvrtka v době od 7 do 17 hodin, v pátek pak do 14 hodin.

Online přepis řeči využívá více subjektů

Online přepis řeči ve svém call centru lidem nabízí i Státní zdravotní ústav [SZÚ]. Dále některé krajské hygienické stanice, Úřad práce ČR [ÚP ČR] a samozřejmě i Česká unie neslyšících [ČSN]. Podle jejích zástupců zejména v poslední době poměrně rychle přibývá mnoho speciálních informačních linek a služeb na stránkách i pro osoby se sluchovým postižením. Mnohé z nich byly zřízeny k problematice koronaviru SARS-CoV-2. Také upozornili, že přepis řeči je i vítanou komunikační podporou pro seniory. Tedy ty seniory, jímž psaný text při telefonické komunikaci podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči.

Technologicky službu mohou zajišťovat automaty na převod mluveného slova do psané podoby, ale i přepisovatelé. To za předpokladu, že jejich vysoká rychlost psaní na klávesnici umožňuje časově efektivní a plnohodnotný rozhovor mezi klientem a operátorem infolinky.

Půl milionu nedoslýchavých a neslyšících

V ČR je zhruba 0,5 milionu nedoslýchavých a neslyšících lidí. Z nich převážnou část tvoří nedoslýchaví, jejichž sluch se zhoršil z důvodu věku. Zhruba 15 000 nedoslýchavých a neslyšících lidí se s vadou sluchu narodilo nebo jejich vada vznikla v dětském věku.

Znakový jazyk v ČR používá 7 000 až 10 000 uživatelů, pro většinu z nich je mateřským jazykem. Odhaduje se, že asi 180 tisíc lidí používá jako kompenzační pomůcku sluchadla. Další velmi početná skupina si svoji sluchovou ztrátu neuvědomuje nebo si ji nechce připustit. Někteří ohluchlí nebo těžce nedoslýchaví lidé se dorozumívají pomocí odezírání, ale tato metoda není 100% nespolehlivá. A ne každý je schopen ji zvládnout. Podle České unie neslyšících služba simultánního přepisu řeči je tak optimálním komunikačním systémem především pro lidi ohluchlé a nedoslýchavé.

V roce 2008 byl přijat zákon č. 155/1998 Sb. ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, který uvádí 10 systémů, mezi nimiž mohou volit lidé se sluchovým postižením ten, který jim vyhovuje.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here