Prezident České lékařské komory [ČLK] Milan Kubek ostře zareagoval otevřeným dopisem předsedovi Ústředního krizového štábu a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi [ČSSD] na plán Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR]. To navrhuje postupné promoření populace koronavirem SARS-CoV-2.

V dopise ho naléhavě žádá, aby nedopustil překotné rozvolňování opatření, jejichž účelem je bránit šíření infekce Covid-19.

Dovoluji si připomenout, že naše chronicky podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví není schopno zvládat tisíce pacientů v závažném zdravotním stavu. Zároveň upozorňuji, že ujišťování ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, se nezakládá na pravdě. Zdravotníci dostatek potřebných účinných ochranných prostředků stále nemají. Mnoho z nich stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v jejich řadách,“ uvádí prezident ČLK Milan Kubek.

Podle něj se v současné situaci díky rychle zavedeným opatřením omezujícím mezilidský kontakt s notnou dávkou štěstí zatím daří rychlost šíření epidemie a tím i nárůst těžce nemocných pacientů jakž takž regulovat. Dle jeho názoru jde však o velmi křehkou rovnováhu, pro jejíž udržení je důležité disciplinovanost… Uvádí, že pokud mu je známo, tak ve světě neexistuje žádný příklad země, která by zvládla „přirozené promoření populace“. Promoření populace bez obrovských ztrát na lidských životech. Právě naopak.

Itálie, USA, Británie jsou varováním

„Právě naopak. Příklady explozivního nárůstu nemocných a mrtvých v Itálii a ve Španělsku, tedy v zemích, na které epidemie udeřila takřka bez varování, jsou dostatečným mementem. Poučením však může být také kritická situace v USA. Tam administrativa zareagovala pozdě. Nebo ve Velké Británii, jejíž vláda závažnost infekce z počátku bagatelizovala. A až nyní se ukazuje, že na razantní opatření je prakticky již pozdě. Rovněž Švédsko, známé svým liberálním přístupem, začíná potřebná opatření zavádět,“ uvádí Milan Kubek.

Z odborného hlediska by bylo podle něj možné uvažovat o rozvolnění protiepidemických opatření pouze za jednoho předpokladu. Přirozené promoření populace by bylo možné, pokud by se prokázalo, že významná část populace v ČR má proti infekci Covid-19 protilátky. A že ji tedy ve skutečnosti již prodělala. Splnění tohoto předpokladu však zatím podle Milana Kubka nic nenasvědčuje. Naopak průběh epidemie v zemích, jako je Itálie nebo Španělsko, svědčí proti této spekulaci.

„Pokud někteří členové Ústředního krizového štábu, například pan profesor MUDr. Prymula, disponují jinými informacemi o způsobu šíření viru, míře nakažlivosti a závažnosti infekce včetně její smrtnosti dle věkových kategorií a přidružených onemocnění než těmi, které jsou veřejně dostupné, pak je jejich morální povinností tyto informace zveřejnit. Pokud však neexistují důkazy o tom, že infekce Covid-19 je řádově méně nebezpečná, než co vyplývá z veřejně dostupných dat, pak úvahy o takzvaně přirozeném promoření populace nemají opodstatnění. Populace se totiž promořuje, ale díky naší společné snaze naštěstí zatím zvládnutelným tempem,“ doplňuje Milan Kubek.

Promoření populace je hazard

Závěrem apeluje na ministra Jana Hamáčka, aby jakýmkoliv změnám v protiepidemických opatření předcházela především odborná diskuse. A dále, aby účelnost případných změn byla podložena důkazy.

„V opačném případě by se jednalo o nezodpovědný hazard. Je třeba si totiž uvědomit, že špatné rozhodnutí způsobí explozivní nárůst počtu nemocných a bude nevratné. Ekonomické aspekty krize jsou jistě důležité, ale zdraví a životy mají cenu vyšší. Chybné rozhodnutí, které by bylo nevratné, by totiž znamenalo prakticky rozsudek smrti pro desítky tisíc našich spoluobčanů. I pro stovky zdravotníků, kteří se snaží ze všech sil pomáhat nemocným,“ píše v otevřeném dopise Milan Kubek.

Dále v něm nabádá, aby se Ústřední krizový štáb vyvaroval zbrklých a odborně nepodložených rozhodnutí. Jde o životy nás všech a o životy lidí, které máme rádi, uzavírá svůj otevřený dopis.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here