Revize cen léků letos provést musíme, tvrdí SÚKL

0
409
Revize_cen_leku

Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] zareagoval na výzvu České asociace farmaceutických firem [ČAFF], aby stát odložil hloubkovou revizi cen léků. Tu ze zákona provádí nejméně jednou za pět let právě SÚKL.

Ten uvedl, že revize cen léků letos provést musí, ale zároveň i rozvolnil plán těchto úprav. Revize, která se má uskutečnit v letošním roce, může mít podle ČAFF kvůli současné koronavirové krizi negativní vliv na dostupnost některých léků.

„Stát by nám měl pomoci po dobu koronavirové krize udržet ceny léků alespoň na současné úrovni. Kroky vedoucí k jejich snižování jsou v tuto chvíli hazardováním s dostupností léků pro české pacienty,” uvedl výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl.

Výrobci generik žádají odklad pravidelné revize cen léčiv

SÚKL dnes v reakci na vyjádření ČAFF sdělil, že kvůli současnému stavu přistoupil k rozvolnění plánu revizí. A dále, že v případě významnějšího zhoršení situace ho dále upraví. Mluvčí ústavu Barbora Peterová přesto ale uvedla, že lékový ústav je povinen jednou za pět let systém maximálních cen revidovat.

„Poslední hloubkové revize byly vedeny v roce 2015. A proto je povinností SÚKL v letošním roce revize provést,” upřesnila.

Plán revize cen léků jsme rozvolnili

Podle Barbory Peterové byly dříve revize maximálních cen zahajovány pouze během třetího čtvrtletí [hrazené léčivé přípravky], respektive čtvrtého čtvrtletí [léčivé přípravky používané pouze v ústavní péči, nehrazené léčivé přípravky se stanovenou maximální cenou a potraviny pro zvláštní lékařské účely] daného roku. Oproti tomu letos SÚKL i s ohledem na nepříznivou situaci přistoupil k rozvolnění plánu hloubkových revizí maximálních cen na období celého roku 2020. A to tak, aby měly všechny dotčené subjekty více prostoru se těmto řízením věnovat. Respektive aby zahájení revizí cen léků najednou, v příliš úzkém časovém intervalu, nezpůsobovalo žádné straně větší komplikace.

„Dne 17. března byla na webových stránkách SÚKL zveřejněna aktualizace plánu s referenčními skupinami a ATC [anatomicko-teraupeticko-chemickými] skupinami nezařazenými do referenční skupiny, se kterými je plánováno zahájení revizí ve druhém kvartálu letošního roku. Tyto skupiny zahrnují pouze část celkového počtu léčivých přípravků, které mají být v letošním roce revidovány. Při sestavování plánu SÚKL již zohlednil zhoršenou situaci z důvodu pandemie a počet zahajovaných skupin snížil,” uvedla mluvčí ústavu Barbora Peterová.

Ústav podle ní také interně odsunul vydávání oznámení o zahájení revizí maximálních cen do druhé poloviny dubna. To proto, aby datum zahájení a rozhodné období větší části revizí připadlo až na druhou polovinu tohoto čtvrtletí a dále.

„Situaci samozřejmě i nadále monitorujeme a vyhodnocujeme v návaznosti na přijatá opatření. V případě významnějšího zhoršení situace plán revizí dále upravíme,” dodala Barbora Peterová.

Výroba léků v kritické infrastruktuře

Vláda tento měsíc rozhodla na základě podnětu ČAFF o zařazení výrobců léčiv do režimu takzvané kritické infrastruktury. Kritickou infrastrukturou jsou podle zákona podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu. Dále na zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo zdraví osob. Jde například o energetické provozy nebo provozovatele ropovodů či plynovodů.

„Vážíme si dosavadního přístupu státu a vstřícnosti k farmaceutickému průmyslu. Toho, že výrobní část je vyhodnocena jako kritická infrastruktura. Jsme si vědomi, že je tu zákonný rámec, který nařizuje pravidelné revize. Byli bychom však rádi, kdybychom našli způsob, jak během této krize pozdržet další mandatorní snižování cen,” uvedl výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl.

EK apeluje na unijní státy, aby se dělily o potřebné léky

Zdůraznil, že během koronavirové krize se zvyšují náklady na pořízení lékových komponentů a jejich přepravu. A to za situace, kdy ceny generik dlouhodobě klesají. Plánované revize by se tak podle jejich výrobců mohly negativně podepsat na dostupnosti léků určených pro léčbu běžných chronických onemocnění i pro léčbu pacientů s covid-19.

Pro Zdravezpravy.cz zároveň dodal, že celý dodavatelský farmaceutický řetězec je nyní pod tlakem zdravotnických systémů všude na světě. To proto, že ty se snaží v reakci na pandemii covid-19 získat větší množství léčiv.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here