Koronavirová krize zvyšuje náklady na lékové komponenty i jejich přepravu. Do věci nyní vstupuje i pravidelná revize cen léčiv. A právě ta může mít podle České asociace farmaceutických firem [ČAFF] negativní vliv na ceny léků a jejich následnou dostupnost na tuzemském trhu. Výrobci generik proto žádají stát, aby s ohledem na současnou situaci odložil cenovou revizi.

Výrobci generických léčiv upozorňují na neadekvátnost uskutečnění plánované revize cen léčiv za současné situace. Mohla by se totiž negativně podepsat na dostupnosti důležitých léků určených pro léčbu běžných chronických onemocnění i pro léčbu pacientů s covid-19.

„Vážíme si dosavadního přístupu státu a vstřícnosti k farmaceutickému průmyslu, z nichž výrobní část je vyhodnocena jako kritická infrastruktura. Jsme si vědomi, že je tu zákonný rámec, který nařizuje pravidelné revize. Byli bychom však rádi, pokud bychom našli způsob, jak během této krize pozdržet další mandatorní snižování cen,“ říká výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl.

Podle něj je nutné nyní přistupovat k regulačním zásahům velmi opatrně. Případná regulace by totiž už v nadcházejících týdnech a měsících mohla narazit na globální realitu z hlediska zvyšujících se nákladů a cen. Což znamená i realitu danou konkurenčním prostředím, kdy jednotlivé státy platí za léky více než jiné. A to by mohlo ovlivnit dostupnost léků v Česku.

Čas na systémové změny

Podle zástupců ČAFF se zvyšování cen může dotknout celé Evropy, a to zejména u léků pro chronicky nemocné. V Česku se situace týká především léků na léčbu cukrovky, osteoporózy. Ale například i léků pro pacienty s vysokým krevním tlakem, kterých je v tuzemsku kolem dvou milionů.

Výrobci generik přitom dlouhodobě upozorňují na to, že ceny léčiv i přes zvyšující se náklady za generické léky obecně dlouhodobě klesají. Což někdy vede k rozhodnutí některých z výrobců tato léčiva na český trh nedodávat. Ať z důvodu příliš nízké výše stanovený ceny nebo příliš nízké výše stanovené úhrady. Toto uvádějí výrobci i jako důvod Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL], proč přestali léky na tuzemský trh dodávat.

Zdravezpravy.cz se ve věci metodiky stanovování cen léků v Česku obrátily před několika týdny na Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. To však doposud na položené otázky neodpovědělo. Protože však takových rozhodnutí může do budoucna přibývat, je dle ČAFF na čase přistoupit i k systémovým změnám ve stanovování cen léků.

Požadavky členů ČAFF směrem ke státu:
  • Odložení pravidelné pětileté revize cen léků.
  • Vyřazení z referenčního koše těch zemí EU, které nakupují léky za odlišných podmínek. Například formou tendrů.
  • Liberalizaci trhu s léky na předpis a uplatnění opatření o volném tržním prostředí v případech, kdy jsou na trhu alespoň čtyři léky od čtyř různých výrobců.

„Stát by nám měl pomoci po dobu koronavirové krize udržet ceny léků alespoň na současné úrovni. Kroky vedoucí k jejich snižování jsou v tuto chvíli hazardováním s dostupností léků pro české pacienty,“ říká Martin Mátl.

Ceny za dopravu jsou nyní až trojnásobné

Česká asociace farmaceutických firem sdružuje od roku 2000 hlavní výrobce generických a biosimilárních léků v České republice. Je členem evropské asociace farmaceutických firem Medicines for Europe [MfE]. Jejím hlavním cílem je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému. I proto v minulosti již upozorňovala na problémy, které výrobcům léků způsobují omezení dopravy v rámci Evropy.

Omezení na hranicích ohrožují výrobu i dodávky léků

A právě i současné problémy s dopravou jsou jedním z faktorů, který aktuálně navyšuje ceny léků. MfE požadovala zřízení takzvaných Green Lanes pro hladký přechod léků přes hranice. A zařazení produkce léčiv mezi takzvanou kritickou infrastrukturu.

„Kvůli obnovení hraničních kontrol a zavedení dalších opatření proti šíření covid-19 přijatých v mnoha zemí vznikla omezení komplikující dopravu léčiv a účinných látek. V EU se díky zavedení takzvaných Green Lanes pro nákladní dopravu situace hodně zlepšila. V některých sousedících státech mimo EU ale jsou omezení stále natolik komplikující, že výrobce nutí hledat alternativní způsoby přepravy,” uvádí pro Zdravezpravy.cz Martin Mátl.

Letecká doprava je drahá, tvrdí výrobci generik

Zároveň dodává, že většina urgentních dodávek léčiv ze zemí mimo EU byla a stále je za současné situce dopravována [díky využití volných kapacit] v zavazadlových prostorech osobní letecké přepravy. Avšak současným omezením v osobní letecké dopravě i zde došlo k prudkému snížení kapacity pro tento způsob přepravy.

„Výrobci léčiv se snaží s vynaložením maximálního úsilí nalézt alternativní řešení v rámci nákladní letecké přepravy, kde ale přímo soutěží s ostatními komoditami o omezenou přepravní kapacitu,” vysvětluje.

Dodává, že v tomto případě ale žádná regulace jako u cen léků neplatí. Naopak všechna aktuální omezení v dopravě, což platí jak pro leteckou, tak silniční, mají za následek nárůst nákladů na dopravu léčiv. V případě letecké přepravy dokonce až trojnásobný.

„Ovšem nedošlo ke zvýšení nákladů pouze na dopravu. Celý dodavatelský řetězec je nyní pod tlakem zdravotnických systémů všude na světě, které se snaží jako součást reakce na pandemii získat větší množství léčiv,” uzavírá pro Zdravezpravy.cz Martin Mátl.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here